Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Business Legal #Btw Advies #Corona #Steunmaatregelen #Overmacht

Veel gestelde vragen over de gevolgen van de Coronacrisis voor uw onderneming

donderdag 14/05/2020
Corona FAQ

Door het Coronavirus, officieel COVID-19, moeten we onze manier van leven, maar ook onze manier van werken drastisch aanpassen.

De veiligheidsmaatregelen van de overheid hebben niet alleen zware gevolgen voor de horeca- en retailsector, ook andere sectoren voelen de impact en staan voor grote uitdagingen. U goed informeren, duidelijk communiceren, flexibel zijn en anticiperen is vandaag meer dan ook nodig. 

Deze ongeziene situatie doet uiteraard heel wat vragen rijzen. Wij volgen alles op de voet en houden u op de hoogte. Hieronder beantwoorden we alvast enkele veel gestelde vragen. Aarzel echter niet om ons te contacteren als u nog met andere vragen zit. Wij staan voor u klaar.

Audit 
 1. Audit in tijden van Corona. Dat hebben we nu niet nodig, of toch?
 2. Kan een audit op een gedegen manier vanop afstand uitgeoefend worden?
Financiële maatregelen

Federaal

 1. Welke nieuwe maatregelen voor ondernemingen zijn er genomen in het bankenplan van 22 maart?
 2. Kan ik ook uitstel krijgen voor de betaling van mijn verzekeringspolissen?
 3. Kan ik als particulier ook uitstel krijgen voor het betalen van mijn hypothecaire lening?
 4. Moet ik mijn vennootschapsbijdrage nog betalen?
 5. Welke maatregelen zijn er op 11 april genomen voor de ‘vitale sectoren’?
 6. Coronamaatregelen: wat als ik niet kan voldoen aan voorwaarden fiscale gunstregimes?
 7. Op welke horeca-maatregelen kan ik mij beroepen?

Vlaanderen

 1. Kan ik beroep doen op een crisiswaarborg?
 2. Word ik vergoed als ik mijn zaak verplicht moet sluiten?
 3. Heb ik recht op de hinderpremie als ik als restaurant overschakel op take away om zo toch nog inkomsten te hebben?
 4. Moet ik belastingen betalen op de ontvangen hinderpremie?
 5. Wat als ik subsidies ontving van VLAIO, maar mijn termijnen niet kan nakomen?
 6. Kan ik een aanmoedigingspremie voor werknemers bekomen?
 7. Wat met mijn water- en energiefactuur?
 8. Ik blijf open, kan ik een compensatiepremie krijgen bij zwaar omzetverlies?
 9. Ik baat een horeca of handelszaak uit die momenteel gesloten is, kan ik vermindering van Sabam bijdragen krijgen?
 10. Kan ik beroep doen op het Vlaamse ondersteuningskader voor handelshuur?
 11. Heb ik recht op de aanvullende compensatiepremie?
 12. Kan ik een handelshuurlening aangaan?
 13. Welke bijkomende steunmaatregelen werden er op 6 juni nog genomen?

Brussel en Wallonië

 1. Ik ben gevestigd in het Brussels of Waals Gewest. Hoe zit het daar met steunmaatregelen?
 2. De Brusselse hinderpremie van 4.000 EUR– hoe en wanneer kan ik deze aanvragen?
 3. Waalse hinderpremie van 5.000 EUR – hoe en wanneer kan ik deze aanvragen?
 4. Ik blijf open, maar lijd zwaar omzetverlies, heb ik recht op de Brusselse bijkomende compensatiepremie?
 5. Worden de termijnen van de federale registratierechten, registratierechten voor Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest ook verlengd?

Steden en gemeenten

 1. Kan ik ook bij mijn stad of gemeente terecht voor bepaalde tegemoetkomingen?
Fiscaal

Uitstel van betaling en aangiften

 1. Kan ik hulpgoederen schenken zonder nadelige fiscale implicaties?
 2. Versnelde BTW-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020
 3. Zal ik nadeel ondervinden als ik mijn voorafbetalingen uitstel?
 4. Bestaat er ook een automatisch uitstel om mijn fiscale schulden te voldoen?
 5. Voor welke fiscale schulden kan ik betalingsuitstel krijgen?

Btw

 1. Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van mijn btw-aangiftes of aangifte in de VenB, RPB en BNI-Ven?
 2. Mijn restaurant moet sluiten. Daarom bied ik vanaf nu afhaalmaaltijden aan. Hoe zit het met btw op afhaalmaaltijden?
 3. Door sluiting of daling in klanten gaan er bederfbare goederen verloren, wat met BTW?
 4. Ik word als btw- plichtige belast op forfaitaire grondslagen, worden deze gewijzigd door de impact van de corona crisis?
 5. Ik heb een rekeninguittreksel btw-rekening-courant ontvangen, heb ik nog uitstel van betaling ?
 6. Btw- administratie omarmt het “nieuwe normaal” door verlaagd tarief op mondmaskers en hydroalcoholische gels
 7. Ik heb in april een herinneringsbrief ontvangen voor mijn klantenlisting in te dienen, wat moet ik doen?
 8. Ik heb mijn aangifte ingediend, maar hier is geen rekening mee gehouden op mijn rekening- courant, wat moet ik doen
 9. Kan ik terugbetaling van accijnzen krijgen op onverkoopbaar geworden bier?

Internationale tewerkstelling

 1. Ik ben internationaal tewerkgesteld, maar door de Coronamaatregelen ben ik minder dagen dan gepland in het buitenland. Hoe zit het met de fiscaliteit van mijn vergoeding?
 2. Loop ik risico op een vaste inrichting door het telewerk van mijn werknemer in zijn woonland? 

Inkomstenbelasting

 1. Kan ik mijn werknemers een bijkomende vergoeding geven voor thuiswerk?
 2. Kan ik waardeverminderingen boeken op vorderingen ten gevolge van de Coronacrisis?
 3. Ik organiseer kinderopvang, welke vergoedingen kan ik nog krijgen en hoe worden deze belast?
 4. Wat is de fiscale behandeling van de werkloosheidsuitkeringen ontvangen tijdens de Coronacrisis?
 5. Ik heb kosten voor kinderopvang betaald, maar de opvang werd geannuleerd door corona, heb ik nog recht op belastingvermindering?
 6. Kan de “Winwinlening” nog interessant zijn in tijden van Corona?
Juridisch
 1. Kunt u zelf overmacht inroepen ten aanzien van uw klanten als uw leverancier niet meer levert als gevolg van het Coronavirus?
 2. Mag een evenement op elk moment geannuleerd worden op grond van het Coronavirus?
 3. Hoe kan ik als bedrijf eventuele cashflowproblemen opvangen?
 4. Ik wil deze maand naar de notaris gaan voor een akte. Gaat dit nog door? 
 5. Heeft de Coronacrisis ook gevolgen voor uw vermogens-en successieplanning?
 6. Hoe kan ik de algemene vergadering of de besluitvorming van mijn bestuur organiseren in tijden van social distancing? 
 7. Kan een (handels)huurder de betaling van de huurprijs opschorten op grond van overmacht?
 8. Moet ik mijn KBO – inschrijving aanpassen als ik mijn handelsactiviteit anders organiseer?
Personeel
 1. Mag u als werkgever verplicht thuiswerk opleggen?
 2. Mag u als werkgever uw werknemers verplichten vakantie op te nemen?
 3. Wat als mijn gezonde werknemers niet kunnen werken als gevolg van het Coronavirus?
 4. Kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingeroepen om medische redenen?
 5. Hoe zit het met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
 6. Kan ik uitstel van betaling bekomen voor verschuldige betalingen aan de RSZ?
 7. Kan ik een afbetalingsplan bekomen bij de RSZ?
 8. Is een aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid in gevolge economische redenen of omwille van overmacht mogelijk?
 9. Ik verplaats mij nog voor woon-werk verkeer, hoe moet ik dit legitimeren?
 10. Uw werknemer weigert te komen werken – wat kan je doen ?
 11. Mag ik gebruik maken van uitzendkrachten in periode van tijdelijke werkloosheid?
 12. Hoe zit het met het uitstel van de sociale verkiezingen?
 13. Kan ik mijn personeel uitlenen als alternatief voor tijdelijke werkloosheid ?
 14. Hoe maak ik mijn onderneming Corona-proof?
 15. Wie heeft recht op Corona-ouderschapsverlof?
Welzijn op het werk
 1. Kan ik, als werkgever, mijn werknemers verplichten om eerst op consultatie te gaan bij de arbeidsarts alvorens zij het werk hervatten?
Subsidies
 1. Welke maatregelen zijn er voor de sociale economie naar aanleiding van COVID-19?
 2. Kan ik mijn ESF-project opschorten? 
 3. Kan ik de KMO-groeisubsidie aanvragen naar aanleiding van de Coronacrisis voor mijn onderneming?
 4. Vanaf wanneer kan ik de Corona hinderpremie aanvragen?
 5. Maatregelen PMV ten gevolge van de Coronacrisis?
 6. Welke subsidie bestaat er in Oost-Vlaanderen voor de bevordering van innovatie en professionalisering?
 7. Heeft PMV[1] specifieke financierings -maatregelen voor start-ups en scale-ups in haar gamma?
 8. Welke nieuwe steunmaatregelen zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van kracht?
 9. Hoe wordt de lokale economie versterkt na de Coronacrisis?
Zelfstandigen
 1. Heb ik als zelfstandige die vrijwillig de activiteiten stopzet ook recht op een vergoeding n.a.v. Corona?
 2. Ik ben zelfstandige en mijn inkomsten dalen door de Coronacrisis, moet ik mijn sociale bijdragen nog betalen?
 3. Moet ik als zelfstandige nog mijn voorafbetaling voor het eerste kwartaal doen?
 4. Ik ben zelfstandige in bijberoep, kan ik ook aanspraak maken op een overbruggingsrecht?
 5. Kan ik als zelfstandige mijn woning onbeslagbaar laten verklaren?
 6. Mag ik mij naar mijn boekhouder verplaatsen? Mag mijn boekhouder zich naar mij verplaatsen?
 7. Kan ik als zelfstandige ook een Corona-ouderschapsuitkering krijgen?
 8. Kom ik in aanmerking voor een relance-uitkering?

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact