Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona

Hoe maak ik mijn onderneming Corona-proof?

dinsdag 26/05/2020
Hoe maak ik mijn onderneming corona-proof

Indien telewerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Maar wat houdt dit concreet in? Welke maatregelen kan en moet je als werkgever treffen opdat de werknemers opnieuw naar kantoor kunnen komen? Hoe worden deze maatregelen ingevoerd? 

Algemene maatregelen 

Je kan alvast inspiratie opdoen in de generieke gids die je terugvindt op de website van de FOD WASO. Hierin worden algemene richtlijnen opgenomen, die verder verfijnd kunnen worden op sectoraal of ondernemingsvlak.  

Het gaat om algemene maatregelen zoals het ter beschikking stellen van middelen om de handen te wassen, het voorzien van wegwerphandschoenen, voorzien van mondmaskers, frequentere en grondigere reiniging van kantoorruimten en -middelen, plaatsen van afscheidingswanden, edm. 

Diverse sectoren waaronder de textiel, verhuissector, internationale handel en verzekeringssector hebben reeds verdere richtlijnen uitgewerkt in een sectorgids. Ook deze sectorgidsen vind je terug op de website van de FOD WASO.  

Maar los hiervan kan elke werkgever, in functie van de concrete situatie in de eigen onderneming, specifieke ondernemingsmaatregelen uitwerken.   

Specifieke ondernemingsmaatregelen 

Om de spreiding van het personeel te verhogen, kunnen ook maatregelen getroffen worden waarbij de arbeidsorganisatie wordt aangepast.   

Zo is het mogelijk om een ‘ploegensysteem’ in te voeren, waarbij een deel van het personeel vroeger start en een ander deel van het personeel langer doorwerkt. Hierdoor zijn minder mensen tegelijkertijd op de werkvloer.   

Ook kunnen afspraken gemaakt worden om de middagpauzes meer te spreiden, zodat niet alle werknemers gelijktijdig in de refter zitten.   

Eventueel kan op zaterdag gewerkt worden in de ondernemingen waar dit standaard geen werkdag is. Naast de verdere spreiding van het personeel op het werk, komt dit wellicht voor verschillende werknemers ook tegemoet aan de behoefte om een andere dag in de week vrij te zijn om zich met de kinderen bezig te houden.   

Als u overweegt om de arbeidsorganisatie aan te passen, is het belangrijk dat u hiervoor in overleg treedt met uw werknemers. In veel gevallen heeft u zelfs het expliciet akkoord van de werknemer nodig.   

Overleg met het personeel 

Het spreekt voor zich dat deze maatregelen op ondernemingsniveau worden uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg. De maatregelen dienen besproken te worden in de bestaande overlegorganen (ondernemingsraad, CPBW, vakbondsafvaardiging) binnen de onderneming. Indien geen overlegorganen aanwezig zijn, dient overleg gepleegd te worden met de werknemers zelf.  Mogelijks kan hiervoor een werkgroep samengesteld worden. Het is van belang in het overleg ook experten zoals de preventieadviseur en interne of externe medische dienst te betrekken.   

In ieder geval is het aangewezen om ten aanzien van het personeel een communicatie uit te sturen met de genomen maatregelen zodat iedereen hieromtrent goed is geïnformeerd en met een gerust gevoel terug aan het werk gaat.   

Aanpassing arbeidsreglement en akkoord werknemer 

Indien de maatregelen ook betrekking hebben op de arbeidsorganisatie, dient mogelijks de procedure tot aanpassing van het arbeidsreglement gevolgd te worden en is meestal het expliciet akkoord van de werknemer vereist.   

De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet niet gevolgd worden wanneer het gaat om een tijdelijke wijziging van het arbeidsreglement inzake aanvang en einde van de gewone arbeidsdag of inzake de rusttijden. Wilt u deze aanpassingen permanent invoeren, dient u het arbeidsreglement wel te wijzigen volgens de wettelijke procedure.   

Om het uurrooster van de werknemer te kunnen aanpassen, heeft u in ieder geval het akkoord van de werknemer nodig.  Het uurrooster wordt algemeen aanzien als een essentiële arbeidsvoorwaarde die de werkgever niet zomaar éénzijdig mag aanpassen. U neemt dit akkoord best op in een geschrift.   

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 26/05/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal