Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Strategie #Innovatie #Subsidies

Welke subsidie bestaat er in Oost-Vlaanderen voor de bevordering van innovatie en professionalisering?

vrijdag 03/04/2020
Bevordering van innovatie en professionalisering

Criteria: Het moet gaan om een vernieuwend iets dat bijdraagt aan de professionalisering van zowel kennis als vaardigheid van het consortium.

De subsidie is maximaal € 20.000 per budgetjaar en de aanvraag kan ingediend tot en met 30 september van het jaar voorafgaand aan het projectjaar.

Volgende voorwaarden zijn cruciaal:

  • een samenwerking tussen minstens één onderneming uit de reguliere economie & één onderneming uit de sociale economie.
  • een samenwerking inzake innovatie en professionalisering in de sociale economie.
  • de projectverantwoordelijke heeft rechtspersoonlijkheid of is als sociale economiebedrijf erkend door de Vlaamse Overheid.
  • de projectverantwoordelijke heeft zijn zetel of/en activiteiten in Oost-Vlaanderen en het project zal plaatsvinden op ditzelfde grondgebied.
  • het project moet integraal uitgevoerd worden.
  • het project eindigt ten laatste op 31 december van het budgetjaar dat volgt op het aanvraagjaar.
  • het project heeft een bovenlokaal, provinciaalbelang/bereik, streeft duurzaamheid na én draagt bij aan de doelstellingen van het klimaatplan (2015-2020) van de provincie.
  • de projectverantwoordelijke voldoet aan alle plichten die voortspruiten uit eerdere toekenningen en de Europese regelgeving inzake staatsteun.

 

Deze subsidie kan gecumuleerd worden met een andere projectsubsidie zolang de totale som van de steun niet de kost van het project overstijgt.

De aanvraagprocedure kan via volgend aanvraagformulier per mail ingediend worden bij sociale.economie@oost-vlaanderen.be.

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Johan Carton
Johan Carton
Partner Business Consulting