Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Corona #Personenbelasting

Zal ik nadeel ondervinden als ik mijn voorafbetalingen uitstel?

dinsdag 21/04/2020
Zal ik nadeel ondervinden als ik mijn voorafbetalingen uitstel2

De maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie treffen heel wat bedrijven.

Voor vennootschappen en zelfstandigen die door de Coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, heeft de regering beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig. 

In de tabel hieronder vindt u de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn, zoals gezegd, hoger in het derde en vierde kwartaal (tenzij er een dividenduitkering is): 

Voorafbetalingen uitstel

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor vennootschappen die: 

  • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen 

  • die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 

Aan het ‘uitstel’ van de voorafbetalingen worden door het wetsontwerp dat eind april werd ingediend twee voorwaarden toegevoegd:

  • een uitzondering gemaakt wordt voor vennootschappen die contacten onderhouden met belastingparadijzen. In de periode van 12 maart 2020 tot het einde van het jaar mogen ze geen aandelen hebben in of betalingen doen aan vennootschappen in een belastingparadijs, tenzij het gaat om reële en bestaande commerciële relaties. 
  • Bovendien mag geen bonus (“variabele remuneratie”) toegekend worden aan de belangrijkste bestuurder of voorzitter van de directieraad in dezelfde periode. De steunmaatregel m.b.t. voorafbetalingen is van toepassing op belastbare tijdperken die afsluiten in de periode van 30 september 2020 tot 31 januari 2021. 

De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen. 

De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 26/05/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services