Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Business & International Tax #Corona #Tijdelijke Werkloosheid #Overmacht

Hoe zit het met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

vrijdag 24/04/2020
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Sinds 4 mei zijn de maatregelen inzake de verspreiding van het Coronavirus in de ondernemingen enigszins versoepeld. Voor de niet-essentiële bedrijven is het niet langer absoluut verplicht om van thuis uit te werken voor de functies die zich hiertoe lenen. 

Het telethuiswerk blijft daarentegen nog wel ten zeerste aanbevolen. Nochtans zijn veel ondernemingen nog gesloten of hebben ze onvoldoende werk om alle werknemers volledig aan het werk te houden.  

Welke bedrijven kunnen hierop beroep doen? 

Indien de onderneming ten gevolge van Corona haar werknemers, ofwel geheel, ofwel gedeeltelijk, niet meer kan tewerkstellen, kan een uitkering tijdelijke werkloosheid gevraagd worden voor alle dagen waarop niet kan worden gewerkt.  Dit geldt zowel voor de ondernemingen die gesloten zijn, als de ondernemingen die mogen werken, maar nog onvoldoende werk hebben voor alle werknemers.  Winkels en handelszaken die ten gevolge van deze opgelegde maatregel gesloten zijn, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. Dit wordt ook toegestaan voor werknemers die door de afschaffing van evenementen, culturele activiteiten, sportieve activiteiten, sluiting van bioscopen… niet meer tewerkgesteld kunnen worden. 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook worden aangevraagd voor werknemers van toeleveranciers van door een opgelegde sluiting getroffen bedrijven, voor zover deze daardoor volledig niet meer tewerkgesteld kunnen worden. 

Voor de handelszaken die ondanks de verplichte sluiting toch nog beperkte diensten kunnen aanbieden (bijvoorbeeld een traiteurdienst of roomservice in een hotel waarvan het restaurant verplicht is gesloten), kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen. 

Voor welke periode kan hierop beroep worden gedaan? 

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt voorlopig aanvaard tot en met 31/08/2020. Daarnaast besliste de superkern dat bepaalde sectoren mogelijkerwijze tot 31 december 2020 beroep zullen kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid overmacht corona.  

Ondernemingen die na deze datum nog economische moeilijkheden ten gevolge van corona ondervinden, zullen moeten terugvallen op de procedure van economische werkloosheid. De superkern voorziet een specifieke overgang van het stelsel van tijdelijke werkloosheid overmacht corona naar het normale stelsel van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen. Om hierop beroep te kunnen doen zouden bepaalde specifieke voorwaarden vervuld moeten worden. 

Praktisch – hoe moet dit worden aangevraagd? 

Er moet enkel (via de portaalsite van de sociale zekerheid) een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek “opmerkingen” moet zijn vermeld “Coronavirus” en het nummer paritair comité dat van toepassing is. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid. 

Op het einde van de maand zal dan via het sociaal secretariaat, ook aan de RVA, worden doorgegeven welke werknemers op welke dagen aan de slag waren en wie op tijdelijke werkloosheid was. Het huidig stelsel van overmacht biedt bedrijven veel flexibiliteit, in die zin dat het mogelijk is een werknemer een deel van de week aan de slag te houden en een deel tijdelijk werkloos. Er moet wel in volle dagen worden gerekend. Ook moet er, anders dan bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, geen voorafgaande melding (7 kalenderdagen) gebeuren aan de werknemers. De werknemers moeten de eerste werkloosheidsdag melden bij hun vakbond of de hulpkas opdat de uitbetaling correct kan verlopen. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ

Laatste update: 25/06/2020 

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services