Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corona #Notaris #Tijdelijke werkloosheid

Ik wil deze maand naar de notaris gaan voor een akte. Gaat dit nog door?

vrijdag 20/03/2020
notarisbezoek

Ook notariskantoren zijn gebonden door de verstrengde corona maatregelen, de Federatie van notarissen heeft vanaf 18 maart 12u00 volgende maatregelen gesteld.

1. Alle notariële medewerkers moeten kunnen telewerken. Het is niet mogelijk om telewerk en technische werkloosheid te combineren.

2. Alle akten die zijn vastgesteld in de betreffende periode moeten worden uitgesteld. Er geldt evenwel een uitzondering voor extreem dringende akten zoals bij een nakend overlijden, bij een mogelijke overschrijding van de fiscale termijnen (tenzij de fiscale autoriteiten bevestigen dat ze in dat geval een vrijstelling van boetes verlenen), of als de financiële gevolgen voor de partijen te groot zijn.

 • Voor deze uitzonderingen gelden de volgende instructies:
 • De akten moeten zoveel mogelijk worden verleden via het Beveiligd Notarieel Netwerk (BNN)
 • De fysieke aanwezigheid voor deze dringende akten is enkel toegelaten voor de volgende personen en onder de volgende voorwaarden:
 • Alleen de notaris mag fysiek aanwezig zijn, niet de tussenkomende notaris, noch diens medewerker.
 • Eén andere persoon mag op het kantoor van de notaris aanwezig zijn om de formaliteiten te vervullen na de akte (boekhouding, e-registration, …)
 • Maximum één persoon per partij; de ontbrekende personen moeten een authentieke volmacht verlenen waarvoor geen ereloon, noch vacaties verschuldigd zijn.
 • Er moet altijd een minimale afstand van 1,5 meter tussen de aanwezige personen geëerbiedigd worden.

3. Er mogen geen onderhandse documenten worden ondertekend op de notariskantoren (dus geen verkoopovereenkomsten, onderhandse volmachten, etc..). De ondertekening moet gebeuren per postuitwisseling of per email.

Hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst van akten die aanleiding kunnen geven tot een dringend karakter. Dit dient steeds in concreto te worden beoordeeld.

 • testamenten;
 • schenkingen in extremis (incl. neerlegging onder de minuut van pacte adjoint);
 • zorgvolmachten;
 • erfovereenkomsten;
 • attesten/akten van erfopvolging;
 • huwelijkscontracten (voor tijdens de lockdown periode te voltrekken huwelijken);
 • wijzigingsakten huwelijksvermogensstelsel (m.o.o. successieplanning bijv.);
 • akte toewijzing in Biddit in gerechtelijke openbare verkoop;
 • PV van toewijzing in lopende openbare verkoop (fysiek of via Biddit);
 • verkoopakten in kader van minnelijke verkoop gemachtigd of bevolen door de rechter (faillissement, onbekwamen,…) in geval van dringendheid;
 • gerechtelijke vereffening-verdeling waar een kalender dient gerespecteerd te worden (PV opening werkzaamheden, inventaris, PV van toewijzing, vereffeningsstaat);
 • verkoopakten die om fiscale redenen authentiek moeten verleden worden (bijv. teruggave bij wederverkoop binnen termijn van 2 jaar, aankoop door een beroepskoper, meeneembaarheid door verrekening);
 • akten die verplicht in authentieke vorm moeten gebeuren, indien zij niet kunnen wachten (bijv. minnelijke beëindiging handelshuur, minnelijke beëindiging pacht).

Een praktische oplossing kan ook zijn om volmacht te geven aan een notariële medewerker om namens u de akte te ondertekenen.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services