Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Business & International Tax #Corona #Notaris

Ik wil deze maand naar de notaris gaan voor een akte. Gaat dit nog door?

donderdag 25/06/2020
notarisbezoek

Naar aanleiding van de huidige Coronapandemie, werd onlangs een belangrijke wet goedgekeurd waardoor het voortaan mogelijk is om notariële akten middels een digitale volmacht verleend aan een vertrouwenspersoon of medewerker van het notariaat, te ondertekenen.

Een fysieke verplaatsing naar het notariskantoor kan op die manier vermeden worden. 
  
Conform de huidige richtlijn van het Belgisch notariaat geldt dat in tijde van deze pandemie, enkel de ‘dringende’ aktes verleden kunnen worden. Evenwel bleek uit de communicatie van het Belgisch notariaat dat deze voorwaarde niet werkbaar was in de praktijk, waardoor alternatieve oplossingen zich opdrongen. 

De wetgever heeft hierop ingespeeld, met de Wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus COVID-19. Met ingang van 4 mei 2020 kan u, middels videoconferentie met de notaris, een authentieke volmacht verlenen aan een medewerker van het notariaat of aan een vertrouwenspersoon, die ter plekke aanwezig is. Die medewerker c.q. vertrouwenspersoon is vervolgens rechtsgeldig bevoegd om in uw naam en voor uw rekening de authentieke akte te ondertekenen. Een fysieke verplaatsing naar het notariskantoor is dus niet meer nodig. Dit kan erg nuttig zijn – omdat zo ook bijvoorbeeld personen die zich in het buitenland bevinden middels deze videoconferentie voor de notaris in België kunnen verschijnen, zonder zich te moeten verplaatsen. 

De identificatie verloopt geheel over het internet. U wordt door de notaris verzocht zich te identificeren middels een uitlezing van zijn identiteitskaart en opgave van pincode via een ID-reader, dan wel via identificatie app ‘Itsme’.  

Net zoals bij een fysieke aanwezigheid, zal de notaris tijdens deze videoconferentie de nodige toelichting verschaffen bij de onderliggende (te ondertekenen) authentieke akte. U krijgt ook de kans eventuele vragen of opmerkingen aan de notaris voor te leggen. Kortom, de essentiële elementen van een fysieke aanwezigheid zijn tijdens deze digitale afspraak evenzeer gewaarborgd. 

Bovendien kan de digitale volmacht voor alle handelingen worden toegepast waarvoor de wet een volmacht toelaat, denk maar aan bijvoorbeeld koopakten, schenkingsakten, huwelijkscontracten, de oprichting van een vennootschap, wijziging van de statuten van een vennootschap, enzovoort. 

Tot slot verduidelijkt de Wet van 30 april 2020 dat aan de authentieke digitale volmacht, verleend c.q. nog te verlenen vanaf 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020, en die tevens een uitwerking heeft c.q. zal hebben in die periode, geen kosten of erelonen verbonden zijn. Over de tarieven die nadien van toepassing zullen zijn, bestaat er nog geen duidelijkheid. 

De invoering van de digitale volmacht is dan ook een verregaande stap in de digitalisering van het notariaat, die oneindig veel perspectieven biedt. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services