Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Corona #Steunmaatregelen

Kan ik beroep doen op het Vlaamse ondersteuningskader voor handelshuur?

donderdag 14/05/2020
ondersteuningskader voor handelshuur

Het akkoord dat de Vlaamse regering sloot rond de handelshuur, op basis van een voorstel van UNIZO, heeft tot doel zowel huurder als verhuurder door deze moeilijke periode te helpen. 

De principes van het steunmechanisme zijn eenvoudig: 

  • Het gaat om een vrijwillig systeem. Niemand wordt verplicht om hier in te stappen; 
  • Een huurder-ondernemer mag geen huurachterstand meer hebben op 15 maart 2020. Hij moet beschikken over een geregistreerd handelshuurcontract (of gelijkaardige juridische structuur waarbij, tegen een vergoeding, een handelspand wordt ter beschikking gesteld zoals erfpacht, vruchtgebruik, opstal, brouwerijcontract incl. terbeschikkingstelling van een pand) voor het pand waarvoor hij de lening aanvraagt. Het pand moet bovendien gelegen zijn in het Vlaams Gewest. 
  • De huurder en verhuurder sluiten eerst een modelovereenkomst. De huurder vraagt vervolgens tijdig en online de ondersteunende huurregeling aan, en dat ten laatste op 1 oktober 2020.  Een aanvraag kan betrekking hebben op meerdere panden van eenzelfde verhuurder waarvoor de huurder één handelshuurlening aanvraagt. 
  • De verhuurder gaat akkoord om één of twee maanden (bv. april en/of mei) huurgelden kwijt te schelden; 
  • De twee volgende maanden (bv. juni en juli) huurgeld blijven in principe verschuldigd door de huurder. Maar de Vlaamse overheid engageert zich nu om voor maximum 2 maanden huur als lening te geven aan de huurder. 
  • Huurders die niet meteen kunnen betalen, vragen een lening aan bij   de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV), voor een maximaal bedrag van 25.000 euro. 
  • De verhuurder krijgt meteen zijn huurgelden via de bank op de afgesproken tijdstippen; 
  • De huurder betaalt de voorgeschoten huurgelden terug aan de bank over   maximum 2 jaar. De rente, inclusief bankkosten, bedraagt 2%. 

Meer informatie terug te vinden op:  Vlaams ondersteuningssysteem om betalingsmoeilijkheden handelshuur i.k.v. de coronacrisis op te vangen

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ

Laatste update: 11/06/2020 

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services