Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Corona #Zelfstandigen #Sociale Bijdragen #Uitstel Van Betaling

Ik ben zelfstandige en mijn inkomsten dalen door de Coronacrisis, moet ik mijn sociale bijdragen nog betalen?

woensdag 08/04/2020
zelfstandige Coronacrisis

In dat geval kan u een vermindering van uw bijdragen aanvragen, een uitstel van betaling indienen of een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen.

1. U kan een vermindering van uw bijdragen aanvragen

Zijn uw huidige inkomsten lager dan de voorlopige berekeningsbasis van uw sociale bijdragen 2020? In dat geval kan u een vermindering van sociale bijdragen aanvragen. U moet dan aantonen dat u lijdt onder de gevolgen van het Coronavirus en dat uw geschatte beroepsinkomsten lager zijn dan één van de wettelijke drempels. Via uw sociaal verzekeringsfonds kunt u verminderingen van sociale bijdragen aanvragen.

2. U kan uitstel van betaling aanvragen

U kan uitstel van betaling aanvragen voor de eerste twee betalingen van 2020.

Dien uw aanvraag in vóór 15 juni 2020.

Hiervoor kan u een e-mail versturen naar uw sociaal verzekeringsfonds, met vermelding van:

  • Aanvraag uitstel van betaling Coronavirus
  • Uw naam, voornaam en woonplaats
  • Uw nationaal nummer
  • Uw ondernemingsnummer, de naam en de zetel van uw onderneming
  • De sector waarin uw vennootschap actief is

Belangrijk: voeg een bewijsstuk toe dat aantoont dat u lijdt onder de gevolgen van het Coronavirus, bv. een bewijs dat uw omzetcijfer gedaald is. Is uw aanvraag volledig? Dan kan u genieten van één jaar uitstel om uw bijdragen te betalen.

Zorg ervoor dat de bijdragen voor het eerste kwartaal ten laatste op 31 maart 2021 gestort zijn. De bijdragen voor het tweede kwartaal moeten ten laatste gestort zijn op 30 juni 2021.

Wij merken op dat deze maatregel niet geldig is voor kwartalen die u al heeft betaald.

Ondernemingen kunnen ook uitstel van betaling of een vrijstelling vragen voor de regularisatiebijdrage van 2018 (dat is een herberekening die je nu krijgt van je sociale bijdragen die je in 2018 betaalde, deze herberekening gebeurt op basis van het inkomen dat nu van de fiscus wordt doorgegeven). Wanneer u door deze herberekening en bedrag moet betalen voor 31 maart of 30 juni krijg je 1 jaar extra tijd om ze te betalen. Voor een regularisatie die je voor 30 september 2020 moet betalen, krijg je tijd tot 30 juni 2021.

3. U kan vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen

Indien u als zelfstandige wordt geconfronteerd met tijdelijke financiële moeilijkheden naar aanleiding van het Coronavirus, kan u vrijstelling van de sociale bijdragen aanvragen. Na het ontvangen van de afrekening van het tweede kwartaal dient u een globale aanvraag in voor de eerste twee kwartalen.

U kan deze vrijstelling rechtstreeks aanvragen via het portaal van de overheid (RSVZ) of via het sociaal verzekeringsfonds.

Deze maatregel geldt alleen voor de zelfstandigen in hoofdberoep en de echtgenote/helpers met maxi statuut.

Let wel: De kwartalen waarvoor u vrijstelling krijgt, tellen niet mee voor de berekening van uw pensioen. Als u alleen een vrijstelling hebt gekregen voor uw regularisatiebijdragen, tellen uw betaalde voorlopige bijdragen wel mee voor de berekening van uw pensioen.

U hebt wel de mogelijkheid om deze later te betalen. Dit kan binnen een verjaringstermijn van 5 jaar.

Daarnaast kan de vrijstelling ook een impact hebben op de uitkering overbruggingsrecht. Eén van de voorwaarden bepaalt namelijk dat u in de afgelopen 16 kwartalen, te rekenen vanaf het kwartaal van de stopzetting, minstens vier kwartalen effectief moet betaald hebben. Vrijgestelde kwartalen worden echter niet meegerekend.

Ten slotte is de betaalde VAPZ-bijdrage niet fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin u ook voor één of meerdere kwartalen vrijstelling hebt gekregen.

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services