Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona #HR

Wie heeft recht op Corona-ouderschapsverlof?

dinsdag 26/05/2020
Wie heeft recht op Corona-ouderschapsverlof

Op 14 mei 2020 is in het Belgische Staatsblad het volmachtenbesluit nr. 23 d.d. 13 mei 2020 inzake het Corona-ouderschapsverlof gepubliceerd.

Hierdoor krijgen ouders de mogelijkheid om werk en de opvang van hun kinderen te combineren. Terwijl de ondernemingen stilaan heropstarten, kunnen nog niet alle kinderen terug naar school. 

Het gaat om een bijkomend recht dat de werknemers verkrijgen in de periode van 1 mei tot 31 augustus 2020, dus tot het begin van het volgend schooljaar. Men voorziet zelfs om de opname van Corona-ouderschapsverlof mogelijk te maken tot 30 september 2020. Eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking zouden bovendien kunnen genieten van een hogere uitkering. Het wordt niet aangerekend op de andere vormen van ouderschapsverlof of tijdskrediet. Het is zelfs zo dat de werknemers die momenteel van het gewone ouderschapsverlof genieten, dit kunnen omzetten naar het Corona-ouderschapsverlof en op deze manier dus hun overige rechten kunnen vrijwaren. 

Belangrijk is dat de werkgever niet verplicht is dit Corona-ouderschapsverlof toe te staan. De werknemer heeft het akkoord van de werkgever nodig. Het kan echter ook voor de werkgever een mooie oplossing bieden indien de onderneming nog niet terug op volle 100% draait. 

Het Corona-ouderschapsverlof kan enkel opgenomen worden in de vorm van een 50% of 80% tewerkstelling. Een volledige schorsing is niet mogelijk.  

In tegenstelling tot het gewone ouderschapsverlof moet de werknemer maar 1 maand anciënniteit hebben. De werknemer kan aanspraak maken op het Corona-ouderschapsverlof als hij minstens 1 kind heeft beneden de 12 jaar of een gehandicapt kind.  

De aanvraagprocedure is een stuk korter dan bij het gewone ouderschapsverlof.
Er is een aanvraagtermijn van 3 werkdagen voorzien. In onderling akkoord kan dit verlof zelfs nog sneller ingaan. Het verlof kan opgenomen worden in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend. Er is dus veel flexibiliteit mogelijk. Het verlof kan volledig elektronisch worden aangevraagd. 

Financieel is het ook interessant voor de werknemer. De uitkeringen zijn 25% hoger dan bij het gewone ouderschapsverlof. Terwijl de werknemer in halftijds ouderschapsverlof (<50 jaar) een uitkering ontvangt gelijk aan 425,79 € bruto per maand bedraagt dit 532,24 € bruto per maand in geval van Corona-ouderschapsverlof.  

Sinds 15/5 kan het Corona-ouderschapsverlof aangevraagd worden bij de RVA. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 25/06/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal