Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Corona #Zelfstandigen #Premie

Ik ben zelfstandige in bijberoep, kan ik ook aanspraak maken op een overbruggingsrecht?

donderdag 23/04/2020
Ik ben zelfstandige in bijberoep

Indien u als zelfstandige in bijberoep dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep (dit is het geval wanneer uw netto-inkomen minstens 13.993,77 EUR bedraagt), dan kan u aanspraak maken op het volledige overbruggingsrecht. 

Indien uw netto-inkomsten minder bedragen dan 13.993,77 EUR, maar meer bedragen dan 6.996,89 EUR, dan heeft de ministerraad op 10 april beslist dat u ook recht heeft op een halve uitkering als overbruggingsrecht

Ook hier geldt de voorwaarden dat u uw zelfstandige zaak voor minstens 7 dagen heeft moeten sluiten. Het overbruggingsrecht bedraagt 645,85 EUR per maand zonder kinderlast en 807,05 EUR voor zelfstandigen met kinderlast. Dat gedeeltelijke overbruggingsrecht geldt in eerste instantie voor de maanden maart en april, en zal dus ook retroactief toegekend worden. In tegenstelling tot de Vlaamse compensatiepremie maakt het daarbij niet uit voor hoeveel je werkt in hoofdberoep. 

Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en student- zelfstandigen  en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen een ‘halve’ uitkering aanvragen. 

Het recht wordt ook toegekend indien je als zelfstandige al in het verleden genoten hebt van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht. Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen in het overbruggingsrecht. 

Wanneer je als zelfstandige tijdens de maand maart of april 2020 recht hebt op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één van deze maanden ziek wordt en aldus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verlies je het recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in de maand volgend op de maand waarin het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt. 

Wie als zelfstandige in bijberoep recht heeft op dit overbruggingsrecht en ook nog eens technisch werkloos in zijn hoofdberoep kan beide uitkeringen combineren - al is het totaalbedrag dat hij mag ontvangen aan federale uitkeringen begrensd tot maximum 1.614 euro per maand.  

Deze maatregel kreeg al groen licht op de kern, en wordt binnenkort officieel goedgekeurd op de ministerraad van vrijdag 10 april. Er kan wel al een voor-registratie gebeuren bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

 Er kan wel al een voor-registratie gebeuren bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

Mochten er nog wijzigingen gebeuren aan deze maatregel, houden wij u natuurlijk op de hoogte. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services