Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Corona #Premie #Zelfstandigen #Omzet

Ik blijf open, kan ik een compensatiepremie krijgen bij zwaar omzetverlies?

woensdag 22/04/2020
Ik blijf open

Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten, maar die door de Coronamaatregelen een zwaar omzetverlies lijden, krijgen van de Vlaamse regering een compensatiepremie. 

In de eerste fase werden de ondernemingen die verplicht moesten sluiten ten gevolge van de federale Coronamaatregelen ondersteund met de hinderpremie

In een tweede fase wordt nu een compensatiepremie aangeboden aan ondernemingen die een groot omzetverlies kennen als gevolg van de exploitatiebeperkingen die door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 werden opgelegd in het kader van de Coronacrisis. 

De aanvraagprocedure

Ook hier zal het VlAIO zal net zoals voor de Corona hinderpremie een digitale aanvraagmodule uitwerken. 

De digitale aanvraagmodule is operationeel sinds 4 mei 2020. Een manuele aanvraag is, net zoals bij de hinderpremie, ook mogelijk gemaakt. 

Ondernemingen hebben tot 30 juni 2020 om de aanvraag in te dienen.

Voor wie is de Corona compensatiepremie?

Deze premie is er voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog wel werken of handelszaken die openblijven maar door de Coronamaatregelen een groot omzetverlies ingevolge de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. 

In functie van de aard van de onderneming heeft men recht op een forfaitaire premie van 3.000,00 EUR, dan wel van 1.500,00 EUR.

De Corona-compensatiepremie is eenmalige premie. In tegenstelling tot de Corona-hinderpremie, volgt er dus geen bijkomende premie per dag vanaf 6 april.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor deze premie?

Komen in aanmerking voor een compensatiepremie van 3.000,00 EUR: 

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen ) heeft van minstens 13.993,78 EUR 
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Komen in aanmerking voor de premie van 1.500,00 EUR: 

 • De zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen  6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld.

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn. 

Zelfstandigen in bijberoep die in aanmerking komen voor de premie van 1.500 EUR, komen niet in aanmerking voor een premie voor een bijkomende vestiging. 

Welke ondernemingen komen niet in aanmerking voor deze premie?

 • Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden (faillissement, vereffening, stopzetting, ontbinding);
 • holdingvennootschappen; (NACE 64200);
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen); (NACE 68203);
 • activiteiten van hoofdkantoren; (NACE 70100);
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is;
 • ondernemingen die ingevolge de Coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten. (er is geen cumulatie met de hinderpremie mogelijk)
 • ondernemingen die geen exploitatiezetel hebben in het Vlaams gewest.

Welke activiteit moet een onderneming uitoefenen om in aanmerking te komen?

1) Ondernemingen met een hoofdactiviteit in een bepaalde sector en opgenomen in de lijst van de nacebel codes. De hoofdactiviteit moet op 13 maart 2020 in de KBO geregistreerd zjin.

Het betreft:

 • Categorie 1 : de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de Coronavirusmaatregelen worden getroffen;
 • Categorie 2 : de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de Coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
 • Categorie 3 : de dienstenleveranciers die ten gevolge van de Coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
 • Categorie 4 : de ondernemingen die essentiële diensten leveren.
 • Categorie 5 : indien de onderneming niet actief is in één van voormelde categoriën en niet verplicht was de deuren te sluiten, dan komt de onderneming toch in aanmerking voor de ondersteuning indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Welke omzetdaling moet men aantonen om in aanmerking te komen voor de subsidie?

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de Coronavirusmaatregelen.

De periode waarin de omzetdaling zich moet manifesteren loopt van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont (bvb door zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid), mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. De omzetdaling wordt dus niet aangetoond door facturen zoals uitgestelde facturatie maar wel met :

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Ingeval van omzetdaling door substantiële exploitatiebeperkingen (categorie 5), moet de omzetdaling het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de social distancing van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien. 

De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten. Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden. De aanvragende onderneming moet het omzetverlies in de steunaanvraag omstandig toelichten en onderbouwen.

Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in de voormelde periode van 2019 wordt de omzetdaling in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in een financieel plan. 

Voor de zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld, is de voorwaarde van de omzetdaling van 60% niet van toepassing als zij verplicht moeten sluiten. Dit was een categorie van zelfstandigen die niet in aanmerking kwam voor de Corona hinderpremie van 4.000,00 EUR. Deze groep van zelfstandigen heeft dus wel recht op een corona compensatiepremie van 1.500,00 EUR.

Controle?

De omzetdaling zal bevestigd moeten worden in een verklaring op eer

De bewijsstukken moeten gedurende 5 jaar bewaard worden.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) kan de waarachtigheid van door de onderneming gerapporteerde omzetdaling controleren op basis van administratieve gegevens en van de boekhouding van de onderneming, en dit zowel voorafgaandelijk aan als tot vijf jaar na de uitbetaling van de subsidie. 

Ondernemingen moeten de subsidies die ten onrechte ontvangen werden, terugbetalen aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)! 

Cumul met andere premies mogelijk?

Er is geen cumul mogelijk met de achtergestelde lening en de Gigarantwaarborg verleend door PMV en met de Corona hinderpremie .

Overdraagbaar aan een derde? – beslagbaarheid

Tenslotte heeft de Vlaamse regering ook beslist dat zowel de Corona compensatiepremie als de corona hinderpremie niet kunnen worden overgedragen aan derden en ook niet vatbaar zijn voor beslag.

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.  

Laatste update: 07/05/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services