Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corona #Uitstel van betaling #RSZ #Aangifte

Kan ik uitstel van betaling krijgen voor verschuldigde betalingen aan de RSZ?

dinsdag 24/03/2020
Uitstel van betaling RSZ

De regering heeft enkele maatregelen genomen wegens de Corona epidemie. 

Eén van deze maatregelen, die op 20 maart 2020 werd genomen, betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020.

Deze maatregelen hebben betrekking op twee soorten uitstel van betaling:

 • Automatisch uitstel

De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 18 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen.

 • Uitstel na voorafgaande aangifte

Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting, zoals vermeld in het ministerieel besluit van 18 maart 2020 beoogd zijn, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een verklaring op eer waarvoor het formulier vanaf maandag 23 maart beschikbaar zal zijn op de portaalsite van de Sociale zekerheid.

Voor de ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd zijn maar waarvan de economische activiteit sterk daalt voor het tweede kwartaal 2020, volgen nadere instructies later.

1. Ondernemingen die betrokken zijn bij het uitstel

De maatregel geldt voor ondernemingen uit de volgende categorieën:

 • Horeca
 • Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector.
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 gesloten zijn, met uitzondering van:
  • Voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  • Dierenvoedingswinkels;
  • Apotheken;
  • Krantenwinkels;
  • Tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
  • Ondernemingen waarop het uitstel betrekking heeft na een voorafgaande verklaring op eer

Niet-essentiële bedrijven die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen, toe te passen, kunnen op basis van een verklaring op eer, dat zij zich in deze toestand bevinden, eveneens het uitstel genieten.

De RSZ zal de nodige ex-post-controles uitvoeren.

2. Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Hieronder vallen dus:

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
 • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 betaald moet worden;
 • de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

3. Praktische bepalingen

Zoals hiervoor vermeld, kunnen de ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd worden, zoals gepreciseerd in het ministerieel besluit van 18 maart 2020, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, een uitstel van betaling bekomen op basis van een verklaring op eer waarvoor het formulier vanaf maandag 23 maart beschikbaar zal zijn op de portaalsite van de sociale zekerheid.

De werkgever moet beschikken over een beveiligde toegang voor zijn onderneming.

4. Zich registreren?

De registratieprocedure is gedetailleerd beschreven in het luik "Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ vervullen" op de volgende pagina op het portaal

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services