Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corona #Premie #Horeca #Onderneming

Word ik vergoed als ik mijn zaak verplicht moet sluiten?

donderdag 19/03/2020
Word ik vergoed als ik mijn zaak verplicht moet sluiten?

Vlaamse ondernemers aan wie een volledige sluiting wordt opgelegd, hebben recht op een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro.

De Vlaamse Regering heeft de hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, elektrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Als de toestand niet verandert na de eerste sluitingsperiode van 21 dagen vanaf 5 april, dan komt daar een vergoeding van 160 euro per dag bovenop.  

Komen in aanmerking:

  • zelfstandigen in hoofdberoep. Ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van hun netto-belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep;
  • ondernemingen met werkende vennoten of minstens één voltijdse werknemer (ingeschreven bij RSZ) in dienst;
  • verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking als ze minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben;
  • de onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest;
  • de forfaitaire subsidie en de bijkomende sluitingspremie wordt per onderneming toegekend en niet per exploitatiezetel. Ze kunnen maximaal aan één KBO-nummer op eenzelfde locatie binnen dezelfde NACE-code toegekend worden;
  • voor de horecaondernemingen wordt de forfaitaire subsidie en de bijkomende sluitingspremie wel per exploitatiezetel toegekend, voor zover er minstens 1 VTE is tewerkgesteld in de exploitatiezetel.
  • De Vlaamse Regering kent deze forfaitaire subsidies (zowel de eenmalige premie van 4.000 euro als de bijkomende vergoeding van 160 euro/dag) toe tot en met 12 juni 2020.

Hoe aanvragen?

De onderneming dient een subsidieaanvraag in via de website van het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ en vermeldt daarbij haar KBO-nummer. 

De subsidieaanvraag moet uiterlijk 5 mei worden ingediend. Vanaf vrijdag 27 maart staat de aanvraaglink voor iedereen op via www.vlaio.be/coronahinderpremie 

Deze aanvraag wordt elektronisch afgehandeld.

Het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ onderzoekt of de ondernemingen en zelfstandigen de voorwaarden die de Vlaamse Regering in haar besluit van 15 maart 2020 oplegt, hebben nageleefd.

Ze bezorgt een schriftelijke kennisgeving van haar beslissing aan de aanvrager. VLAIO heeft aangegeven te proberen de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden en geeft als richtlijn een tweetal weken na de positieve beslissing mee.

Uitbetaling?

Als het Agentschap beslist dat de subsidie wordt toegekend, wordt ze uitbetaald.

De uitbetaling gebeurt enkel op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde onderneming.

De hinderpremie kan worden gecombineerd met overbruggingsrecht indien aan alle voorwaarden is voldaan.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services