Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Corona #Horeca #Premie

Word ik vergoed als ik mijn zaak verplicht moet sluiten?

donderdag 23/04/2020
Word ik vergoed als ik mijn zaak verplicht moet sluiten?

Vlaamse ondernemers aan wie een volledige sluiting wordt opgelegd, hebben recht op een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro.

De Vlaamse Regering heeft de hinderpremie uitgebreidnaar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, elektrozaak of doe-het-zelf winkel)die volledig moetensluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Als de toestand niet verandert na de eerste sluitingsperiode van 21 dagen vanaf 5 april, dan komt daar een vergoeding van 160 euro per dag bovenop.  

Komen in aanmerking:

  • zelfstandigen in hoofdberoep. Ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van hun netto-belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep;
  • ondernemingen met werkende vennoten of minstens één voltijdse werknemer (ingeschreven bij RSZ) in dienst;
  • verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking als ze minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben;
  • de onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest;
  • de forfaitaire subsidie en de bijkomende sluitingspremie wordt per onderneming toegekend en niet per exploitatiezetel. Ze kunnen maximaal aan één KBO-nummer op eenzelfde locatie binnen dezelfde NACE-code toegekend worden;
  • voor de horecaondernemingen wordt de forfaitaire subsidie en de bijkomende sluitingspremie wel per exploitatiezetel toegekend, voor zover er minstens 1 VTE is tewerkgesteld in de exploitatiezetel.
  • De Vlaamse Regering kent deze forfaitaire subsidies (zowel de eenmalige premie van 4.000 euro als de bijkomende vergoeding van 160 euro/dag) toe tot en met 12 juni 2020.

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist dat er nu een verlenging komt van de looptijd van de hinderpremie voor wie verplicht gesloten moet blijven. 

Dat betekent dat de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een beroep kunnen doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. Ook marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten, kunnen een beroep doen op de premie. 

De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad. 

Hoe aanvragen?

De onderneming dient een subsidieaanvraag in via de website van het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ en vermeldt daarbij haar KBO-nummer. 

De subsidieaanvraag moet uiterlijk 18 juni worden ingediend. De aanvraag kan online gebeuren via deze link

Ondernemingen die op geen enkele manier de mogelijkheid hebben om digitaal een aanvraag voor de hinderpremie in te dienen, noch om hun accountant hiervoor digitaal te mandateren via het Vlaamse Toegangs- en Gebruikersbeheer, kunnen gebruik maken van een vereenvoudigde procedure via hun accountant.

Deze aanvraag wordt elektronisch afgehandeld.

Het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ onderzoekt of de ondernemingen en zelfstandigen de voorwaarden die de Vlaamse Regering in haar besluit van 15 maart 2020 oplegt, hebben nageleefd.

Ze bezorgt een schriftelijke kennisgeving van haar beslissing aan de aanvrager. VLAIO heeft aangegeven te proberen de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden en geeft als richtlijn een tweetal weken na de positieve beslissing mee.

Het VLAIO kijkt naar de activiteiten op het niveau van de vestigingseenheid.   

  • Indien de activiteit, die ervoor zorgt dat er recht is op de hinderpremie, in de KBO is opgenomen als nevenactiviteit, dan wordt de hinderpremie niet toegekend. De klant moet deze ‘nevenactiviteit’ dus betalend laten wijzigen naar een ‘hoofdactiviteit’ via een Ondernemingsloket. 
  • Wanneer een eerste aanvraag oorspronkelijk geweigerd wordt bij VLAIO en de klant brengt nadien bv. de KBO in orde, dan moet er geen nieuwe aanvraag ingediend worden. De klant moet gewoon replyen op de weigeringsmail. Een nieuwe aanvraag zal automatisch geweigerd worden omdat de eerste aanvraag geweigerd werd.  

Wie arbeidsongeschikt wordt tijdens de Coronacrisis, kan ook de hinderpremie aanvragen.   

Uitbetaling?

Als het Agentschap beslist dat de subsidie wordt toegekend, wordt ze uitbetaald. De uitbetaling gebeurt enkel op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde onderneming.

De hinderpremie kan worden gecombineerd met overbruggingsrecht indien aan alle voorwaarden is voldaan.

De hinderpremie wordt sinds 6 april automatisch aangevuld met € 160 per sluitingsdag

Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de Coronamaatregelen geldt dat wie tot en met 5 april de corona hinderpremie heeft gekregen, automatisch € 160 krijgt per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.
Als je recht had op de Corona hinderpremie, hoef je daarvoor dus geen nieuwe aanvraag te doen

De sluitingspremie van € 160 wordt uitbetaald vanaf 19 april voor de periode van 6/4 t.e.m. 19/4. De daaropvolgende periode wordt betaald vanaf 3 mei.

Welke hinderpremie regeling is er voorzien voor marktkramers? 

Marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt nog niet kunnen opstarten, kunnen een beroep doen op de corona hinderpremie. Zo krijgen ze per extra sluitingsdag 160 euro. 

Als ambulante handelaar (of marktkramer) kan je vanaf 18 mei 2020 de corona hinderpremie van 160 euro krijgen voor de marktdagen waarop je normaal aanwezig bent maar nog steeds geen standplaats mag innemen. Ook ambulante handelaars die hun gebruikelijke standplaats langs de openbare weg nog niet mogen innemen kunnen deze premie aanvragen. 

De aanvraag voor de bijkomende dagpremies van de corona hinderpremie moet ingediend worden door de ambulante handelaar (of marktkramer) via een webformulier dat we op de VLAIO website ter beschikking stellen. De aanvraag kan ingediend worden vanaf 12 juni 2020 voor de 4 weken voorafgaand

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 11/06/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services