Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona #Tijdelijke Werkloosheid #Overmacht

Kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingeroepen om medische redenen?

zaterdag 25/04/2020
Overmacht

In bepaalde gevallen kan overmacht worden ingeroepen op basis van medische redenen. Let wel ! De werknemer mag niet ziek zijn. 

Indien hij ziek is, moet de werkgever gewaarborgd loon betalen of zal de mutualiteit tussenkomen.

Een quarantainemaatregel van de overheid ten aanzien van een individuele werknemer? Wanneer de overheid beslist om een persoon in quarantaine te plaatsen omdat hij (vermoedelijk) besmet is, kan de werknemer tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van overmacht. 

  • Een werknemer wordt naar huis gestuurd door de bedrijfsarts omdat hij (vermoedelijk) besmet is? Wanneer de bedrijfsarts van oordeel is dat een werknemer van de werkplaats moet worden verwijderd, kan de werknemer tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van overmacht. 
  • Een werknemer heeft een attest van zijn huisarts waaruit blijkt dat hij niet mag werken? Wanneer uit het attest duidelijk blijkt dat de werknemer niet mag werken, bijvoorbeeld omdat er ernstige aanwijzingen zijn van een besmetting (een familielid onder hetzelfde dak dat effectief besmet is, bijvoorbeeld) en er gevaar is op besmetting van andere werknemers. Dan kan de werknemer tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van overmacht. 
  • Een werkgever wil werknemers preventief naar huis sturen?  Wanneer een werkgever uit eigen initiatief werknemers ‘preventief’ naar huis wil sturen, zonder bevel van de overheid, of zonder beslissing van de bedrijfsarts, of zonder attest van de huisarts van de werknemer(s) in kwestie, dan kan géén overmacht worden ingeroepen.  Beslist de bedrijfsarts daarentegen bijvoorbeeld dat alle directe collega’s, de werknemers van een afdeling, … naar huis moeten, dan kan voor deze werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingeroepen.   
  • De werkgever is zelf besmet?  In een dergelijk geval is het de werkgever zelf die verhinderd is om werk te verschaffen aan zijn werknemers omdat hij zelf ziek is (bijvoorbeeld: een bakker is besmet en kan geen brood meer bakken waardoor de verkoper geen werk heeft). In dergelijk geval kan voor de werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.
  • Een klant van de werkgever roept medische redenen in? In het scenario dat een klant uit vrees voor besmetting door het coronavirus tijdelijk geen beroep wenst te doen op de diensten van de werkgever en werknemer, kan de werknemer tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken op voorwaarde dat er geen vervangwerk kan aangeboden worden (eventueel bij een andere klant) en hij zijn overuren heeft opgenomen. Het louter wegvallen van een opdracht bij een klant doordat die bang is om besmet te geraken, is op zich geen geval van overmacht waarvoor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan worden aangevraagd. In het geval dat de werknemer niet kan gaan werken bij een klant omdat die zelf ziek is of in quarantaine is geplaatst, dan is er een onmogelijkheid om bij die ene klant te gaan werken en zou voor het wegvallen van die specifieke opdracht tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen worden aangevraagd.  Let op: tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd, en bijvoorbeeld niet wanneer een klant in de voormiddag wegvalt, maar er nog activiteiten bij een andere klant in de namiddag.

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal