Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Corona #Brussel #Premie

De Brusselse hinderpremie van 4.000 EUR. Hoe en wanneer kan ik deze aanvragen?

woensdag 15/04/2020
Brusselse hinderpremie

Ondernemingen kunnen genieten van een premie per actieve vestigingseenheid in het Gewest, zoals ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, met een maximum van vijf vestigingseenheden. 

Wie kan van de premie genieten ? 

  • handelszaken, winkels en inrichtingen die gesloten zijn op grond van artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, met inbegrip van de restaurants die maaltijden om mee te nemen aanbieden en de hotels; Sinds 24 maart zijn ook de kapsalons onderworpen aan een sluitingsverplichting. 

  • die minder dan 50 voltijds equivalenten tewerkstellen (Noteer: de limiet van 50 ETP is per bedrijf, niet per vestigingseenheid) ; 

  • en die actief zijn in een van de sectoren die zijn opgesomd in de bijlage bij het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2020, op basis van de NACE btw-codes die op 18 maart 2020 in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingevoerd (de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan de bijlage wijzigen in functie van de evoluties in de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te beperken). Voorwaarde is dus ook wel dat het gaat om een actieve vestiging, dat wil zeggen een vestiging waar gewoonlijk een activiteit wordt uitgeoefend en waar de onderneming over personeel en materieel beschikt om die uit te oefenen. 

Noteer: 

  • U dient over een geregistreerde vestigingseenheid te beschikken om van de premie te kunnen genieten. 

  • Het is de vestigingseenheid die telt en niet de maatschappelijke zetel. 

Overheidsbedrijven of ondernemingen die als zodanig worden beschouwd, komen niet in aanmerking voor deze premie. 

Wie wordt uitgesloten ? 

Zijn uitgesloten van de steun of moeten deze in voorkomend geval terugbetalen, de begunstigden die: 

Hoe een aanvraag indienen ?  

U dient uw aanvraag online in te dienen – uiterlijk op 1 juni 2020 - bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW), via het formulier dat BEW ter beschikking heeft gesteld op zijn website. De aanvraag gebeurt in twee stappen. In een eerste stap dient het ondernemingsnummer ingevuld te worden. Er wordt dan automatisch nagegaan of aan de voorwaarden van de premie voldaan is. Indien dit het geval is kan in een tweede stap het formulier ingevuld worden. 

Volgende gegevens moeten ingevuld worden:

  • Ondernemingsnummer en soort onderneming (Private onderneming of  Publieke onderneming)  

  • Verklaring op eer omtrent de omvang van de onderneming (minder dan 50 FTE, 50 FTE of meer) en de reeds ontvangen subsidies (meer of minder dan 200.000 € subsidies ontvangen tijdens het lopende fiscale jaar en de laatste twee fiscale jaren)  

  • Rekeningnummer van de onderneming 

U dient 2 documenten toe te voegen bij uw aanvraag:  

  • uw laatste (drie)maandelijkse BTW-aangifte ;  

  • een attest van uw bank met betrekking tot de bedrijfsrekening   

U mag slechts 1 aanvraag aangeven voor maximum 5 Brusselse vestigingseenheden (vestigingseenheden ingeschreven in de KBO).  

Uw bedrijf kan slechts maximaal 200.000 euro aan "de minimis"-steun ontvangen tijdens het lopende en de twee voorgaande boekjaren, overeenkomstig de Europese richtlijn (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013. 

Wanneer krijgt u antwoord ? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) betekent de beslissing binnen de drie maanden na de ontvangst van uw steunaanvraag. De minister kan de beslissingstermijn verlengen indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn. 

Indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn, worden de aanvragen gerangschikt op basis van het moment van de ontvangst van de steunaanvraag. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services