Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw-advies #Autofiscaliteit

Wat zijn duurzame alternatieven voor een bedrijfswagen?

donderdag 12/01/2023
Wat zijn duurzame alternatieven voor een bedrijfswagen?

Het hoeft niet altijd een bedrijfswagen te zijn. Hebt u al gedacht aan een mobiliteitsbudget of een bedrijfsfiets? 

Download e-book autofiscaliteit

Mobiliteitsbudget

Wie een bedrijfswagen heeft of daarvoor in aanmerking komt, kan die inruilen voor een bepaald budget dat gespendeerd kan worden aan mobiliteit in één van volgende drie pijlers of een combinatie ervan.

 1. Een andere elektrische of milieuvriendelijkere wagen.
 2. Alternatieve vervoermiddelen of toegangsbewijzen tot die vervoermiddelen zoals openbaar vervoer, fiets, speed pedelec, deelauto... Huisvestingskosten indien de werknemer dicht bij de normale plaats van tewerkstelling woont, worden gelijkgesteld met duurzame alternatieve vervoermiddelen.
 3. Cash.

Voor uw werknemer is het toegekende mobiliteitsbudget niet belastbaar, tenzij hij of zij kiest voor een nieuwe milieuvriendelijke bedrijfswagen die ook persoonlijk gebruikt wordt. Dat voordeel van alle aard wordt wel belast.

Voor u als werkgever is het mobiliteitsbudget dat wordt besteed aan duurzame vervoermiddelen of cash volledig aftrekbaar. Wordt het budget aangewend voor een nieuwe milieuvriendelijke bedrijfswagen, dan gaat het om aftrekbare autokosten.

Wat wijzigt de nieuwe wet vergroening mobiliteit aan het mobiliteitsbudget?

In pijler 1 kan u vanaf 2026 uitsluitend nog voor een emissievrije wagen kiezen. Dat is een 100% elektrische wagen of een wagen op waterstof, maar geen hybride of een auto met volledige verbrandingsmotor meer.

In pijler 2 worden vanaf 2022 meer duurzame alternatieven opgenomen. De zachte mobiliteit breidt uit op deze punten:

 • Elektrisch aangedreven gemotoriseerde drie en vierwielers geschikt voor personenvervoer;
 • Abonnementen voor openbaar vervoer voor de inwonende gezinsleden van uw werknemer;
 • Een voetgangerspremie voor woon-werkverplaatsingen;
 • Een kilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen met ‘voortbewegingstoestellen’ zoals steps;
 • Parkeerkosten gelinkt aan het gebruik van openbaar vervoer tijdens woon-werkverkeer;
 • Huisvestingskosten kunnen voortaan naast huurgelden en interesten ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen omvatten en de straal waarbinnen de woonplaats van het werk moet liggen breidt uit naar 10 kilometer.

Ook nieuw sinds 2022

 • De wachttijd die uw werknemer verplicht moest doorlopen vooraleer hij of zij het mobiliteitsbudget kon aanvragen, wordt afgeschaft.
 • Er zal een berekeningsformule uitgewerkt worden waarmee het bedrag van het mobiliteitsbudget op basis van de werkelijke kosten berekend ‘moet’ worden. En een formule waarmee het op basis van forfaitaire waarden berekend ‘kan’ worden.
 • Er geldt een minimum- en maximumgrens voor het mobiliteitsbudget: minimaal 3.000 euro en maximaal een vijfde van het totale brutoloon, met een absoluut maximum van 16.000 euro per kalenderjaar.

Meer details over het mobiliteitsbudget anno 2022 leest u hier.

Bedrijfsfiets

De bedrijfsfiets zit in de lift. Zo goed als alle denkbare types ‘rijwielen’ komen in aanmerking voor de fiscale voordelen die de wet voorziet:

 • Geen belastbaar VAA in hoofde van de werknemer;
 • Belastingvrije kilometervergoeding voor woonwerkverkeer met de fiets (0,27 euro per kilometer voor aanslagjaar 2024);
 • Vrijstelling van sociale bijdragen voor het gebruik van de fiets;
 • 100% aftrekbare beroepskosten in hoofde van de werkgever.

De cruciale voorwaarde voor al deze voordelen is wel dat de bedrijfsfiets daadwerkelijk en regelmatig gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen.

Ontdek hier meer over de fiscale voordelen van een bedrijfsfiets.

Goed om te weten

Vóór 1 januari 2020 waren de kosten om het gebruik van een fiets voor de woon-werkverplaatsingen van personeelsleden aan te moedigen voor 120% aftrekbaar als beroepskosten, zowel voor vennootschappen als eenmanszaken. Sinds 1 januari 2020 zijn ze voor vennootschappen nog ‘slechts’ voor 100% aftrekbaar. Voor eenmanszaken blijft de 120%-aftrek wel overeind.

Wilt u graag meer weten over autofiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze experten

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact
Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact