Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw-advies #Autofiscaliteit

Wat zijn duurzame alternatieven voor een bedrijfswagen?

vrijdag 26/03/2021
Wat zijn duurzame alternatieven voor een bedrijfswagen?

De Belgische regering wilde iets doen aan de ellenlange files op de snelwegen, dus daarom bedacht het een regeling om de bedrijfswagen in te wisselen voor extra nettoloon. Nu die regeling in 2021 is afgeschaft, geven we u graag de mogelijke alternatieven mee. 

Mobiliteitsvergoeding (nog heel even)

Een wet van 30 maart 2018 gaf vennootschappen de mogelijkheid een ‘mobiliteitsvergoeding’ toe te kennen aan werknemers die hun bedrijfswagen inleveren. Deze mobiliteitsvergoeding is slechts binnen bepaalde grenzen een belastbaar voordeel voor de genieter en er zijn geen gewone sociale bijdragen op verschuldigd, omdat ze niet als loon beschouwd wordt. 


Voor de vennootschap vormt de mobiliteitsvergoeding aftrekbare beroepskosten overeenkomstig het aftrekpercentage van het ingeleverde voertuig, maar met een minimum van 75%en een maximum van 95%. Daarnaast moet ze 17% dan wel 40% van het bij de werknemer belastbare bedrag van de vergoeding opnemen onder de verworpen uitgaven. 

Vanaf 2021 afgeschaft

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de regeling van de mobiliteitsvergoeding discriminerend is. De wet werd vernietigd, maar de gevolgen gelden nog tot het eind van 2020. Vanaf 2021 is de mobiliteitsvergoeding voltooid verleden tijd.

Mobiliteitsbudget

Als alternatief voor de gedoemde mobiliteitsvergoeding kwam het mobilitei[node:field_introtsbudget dat in werking trad op 1 maart 2019. Wie een bedrijfswagen heeft, kan die inruilen voor een bepaald budget dat gespendeerd kan worden aan mobiliteit in één van volgende drie pijlers of een combinatie ervan.

  1. Een andere elektrische of milieuvriendelijkere wagen;
  2. Alternatieve vervoermiddelen of toegangsbewijzen tot die vervoermiddelen zoals openbaar vervoer, fiets, speed pedelec, deelauto… Huisvestingskosten voor een woonplaats die binnen een straal van 5 kilometer van de normale plaats van tewerkstelling gelegen is, worden gelijkgesteld met duurzame alternatieve vervoermiddelen.
  3. Cash.

Voor uw werknemer is het toegekende mobiliteitsbudget niet belastbaar, tenzij hij of zij kiest voor een nieuwe milieuvriendelijke bedrijfswagen die ook persoonlijk gebruikt wordt. Dat voordeel van alle aard wordt wel belast.

Voor u als werkgever is het mobiliteitsbudget dat wordt besteed aan duurzame vervoermiddelen of cash volledig aftrekbaar. Wordt het budget aangewend voor een nieuwe milieuvriendelijke bedrijfswagen, dan gaat het om aftrekbare autokosten.

Bedrijfsfiets

De bedrijfsfiets zit in de lift. Zo goed als alle denkbare types ‘rijwielen’ komen in aanmerking voor de fiscale voordelen die de wet voorziet. Er moet minstens een inspanning vereist zijn van de bestuurder. Het gaat om klassieke fietsen, koersfietsen, mountainbikes, citybikes, bakfietsen, aangepaste fietsen voor mindervaliden met drie wielen, fietsen met aandrijving via handgrepen, plooibare fietsen, fietsen met elektrische trapondersteuning tot 25 km/u en ten slotte speed pedelecs. Die laatste wel pas sinds aanslagjaar 2018 toen het begrip ‘fiets’ breder werd.
Horen niet thuis in het rijtje: steps en skateboards, al dan niet elektrisch, hoverboards, monowheels en segways. Alle voordelen van de bedrijfsfiets hebben we voor u opgelijst.

Goed om te weten

Vóór 1 januari 2020 waren de kosten om het gebruik van een fiets voor de woon-werkverplaatsingen van personeelsleden aan te moedigen, voor 120% aftrekbaar als beroepskosten, zowel voor vennootschappen als eenmanszaken. Sinds 1 januari 2020 zijn ze voor vennootschappen nog ‘slechts’ voor 100% aftrekbaar. Voor eenmanszaken blijft de 120%-aftrek  wel overeind.

Wilt u graag meer weten over autofiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact