Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Corona

Kan ik een handelshuurlening aangaan?

donderdag 11/06/2020
Kan ik een handelshuurlening aangaan

Voor ondernemingen die door de Coronamaatregelen verplicht hun deuren moesten sluiten, voorziet de Vlaamse regering nu de mogelijkheid om een voordelige lening aan te vragen.

Wie kan aanspraak maken op de handelshuurlening? 

De Corona-handelshuurlening is enkel beschikbaar voor ondernemers die verplicht waren om hun fysieke locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten
 
Het toepassingsgebied van de maatregel is grotendeels gelijk aan dat van de Corona hinderpremie. Indien u geen aanspraak kan maken op de Corona hinderpremie maakt u geen aanspraak op de handelshuurlening. 
 
Bijkomend moet u, als huurder, beschikken over een geregistreerde handelshuurovereenkomst die betrekking heeft op een pand gelegen in het Vlaams Gewest. Naast handelshuur worden ook andere juridische structuren aanvaard, zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik of brouwerijcontracten inclusief terbeschikkingstelling van één of meerdere panden. 

Het is een vrijwillige overeenkomst 

De huurder zal enkel aanspraak kunnen maken op de handelshuurlening indien hij een vrijwillige overeenkomst sluit met de verhuurder waarbij de verhuurder minstens één maand huur kwijt scheldt.  
 
De Vlaamse Regering gaat ervan uit dat verhuurders hiermee zullen instemmen om faillissementen en het risico op leegstand van hun panden te vermijden.  
 
De Vlaamse overheid zal hiervoor een modelovereenkomst beschikbaar stellen. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • De opschorting van de verplichting van de huurder tot betaling van de huur, inclusief lasten, voor een periode van ten minste 3 maanden. Deze opschorting heeft betrekking op de huurtermijnen die ten vroegste in april 2020 zijn vervallen. Het is hierbij niet vereist dat het huurcontract voorziet dat de huur in maandelijkse schijven betaald moet worden. 
  • De kwijtschelding door de verhuurder van minstens 1 maand huur, inclusief lasten. 

Vreemd genoeg zegt de regelgeving hieromtrent uitdrukkelijk dat het er liefst zelfs termijnen van resp. 4 en 2 maanden in deze overeenkomst zouden opgenomen worden. 

Indien de verhuurder wenst dat zijn huurder aanspraak maakt op de handelshuurlening zal hij dus minstens 1 maand huur cadeau moeten doen en ermee instemmen dat hij de huurgelden van de volgende 2 maanden pas later zal kunnen innen. Nadat de huurder het nodige heeft gedaan voor de aanvraag van de lening, en deze werd goedgekeurd, zal de verhuurder de huurgelden en lasten voor de 2 maanden waarvoor de lening is aangegaan rechtstreeks ontvangen van het Vlaams Gewest. De verhuurder krijgt in ruil voor het kwijtschelden van minstens 1 maand huur dus de zekerheid dat hij de huur van de volgende 2 maanden zal ontvangen. 

Er mogen geen huurachterstallen zijn en het bedrag van de handelshuurlening is beperkt 

Enkel huurders diegeen huurachterstallen hadden op 15 maart 2020 komen in aanmerking voor de maatregel. Dit zal worden nagegaan op basis van een verklaring op eer opgenomen in de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder. 
 
Het bedrag van de handelshuurlening is voor iedere onderneming, per pand, beperkt tot 2 maanden huur, inclusief lasten. Het totaal bedrag voor alle panden van de huurder samen zal nooit meer dan 35.000 euro kunnen bedragen. 

Rente verschuldigd 

Een rente van 2 procent per jaar is verschuldigd. 
U heeft 24 maanden te rekenen vanaf de toekenning van de lening om deze volledig terug te betalen. De eerste terugbetaling moet pas 6 maanden na de toekenning gebeuren. Vervolgens zal de huurder de terugbetalingen gelijkmatig spreiden in de 18 daaropvolgende maanden. 

Werkwijze 

VLAIO zal optreden als eerste aanspreekpunt voor de Corona-handelshuurlening en zal zo snel mogelijk een applicatie ontwikkele. De aanvraag zal digitaal verlopen. Ook de modelovereenkomst die u sluit met uw verhuurder zal via deze weg beschikbaar zijn. 
 
De huurder heeft tot 1 oktober 2020 de tijd om haar aanvraag in te dienen via de website van VLAIO
 
Momenteel is de aanvraag van de handelshuurlening nog niet mogelijk. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Neem contact op met één van onze adviseurs

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact