Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Business Legal #Corona #Uitstel Van Betaling #Belastingen

Voor welke fiscale schulden kan ik betalingsuitstel krijgen?

donderdag 30/04/2020
Uitstel van betaling

Ondernemingen kunnen een afbetalingsplan krijgen voor volgende schulden: 

  • Bedrijfsvoorheffing
  • Btw 
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting

Daarnaast zal de FOD Financiën een vrijstelling verlenen voor nalatigheidsinteresten en zullen boetes wegens niet-betaling kwijtgescholden worden.
Verder worden de aanslagbiljetten voor onroerende voorheffing pas in september verstuurd in plaats van in mei. Dat betekent een uitstel van belastingen voor ondernemingen van 1 miljard euro. Als onderneming krijgt u tijd tot eind november om die bedragen te betalen.  

Komt mijn onderneming in aanmerking om een uitstel van betaling te krijgen?

Alle natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) die hinder ondervinden door het Coronavirus komen in aanmerking voor uitstel van betaling, ongeacht de activiteitensector. 


U moet de hinder die u ondervindt wel daadwerkelijk aantonen. Financiële hinder kunt u bijvoorbeeld aantonen door:

  • Een daling van het omzetcijfer
  • Een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties
  • Gevolgen van een ‘kettingreactie met partnerondernemingen. 

Moet ik bepaalde voorwaarden naleven om uitstel van betaling te krijgen?

Om van de steunmaatregelen te genieten moet u de voorwaarden voor het indienen van de aangiftes naleven. Schulden die het gevolg zijn van fraude zijn uitgesloten.

De steunmaatregelen worden ingetrokken in volgende gevallen:

  • Wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie;
  • Er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …) 

Hoe vraag ik concreet een uitstel van betaling aan?

Wanneer u een aanslagbiljet of een betaalbericht ontvangt, moet u als onderneming één aanvraag per schuld indienen die geldt voor alle maatregelen. 

U moet daarvoor het formulier gebruiken dat de FOD Financiën ter beschikking stelt. U kan dat formulier mailen of per post versturen.  

Het formulier en het contactpunt dat bevoegd is voor alle maatregelen vindt u terug op de website van de FOD Financiën

Initieel werd gesteld dat U uw aanvraag uiterlijk tegen 30 juni 2020 moest doen en u mag binnen de dertig dagen een antwoord kon verwachten verwachten. Deze deadline staat inmiddels niet meer op de website van de FOD Financiën te lezen, waardoor we ervan uit mogen gaan dat er ook na 30 juni 2020 nog dergelijke uitstellen kunnen worden aangevraagd. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 26/05/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services
Bert Derez
Bert Derez
Partner Tax & Legal Services