Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona #Overmacht

Wat als mijn gezonde werknemers niet kunnen werken als gevolg van het Coronavirus?

zaterdag 25/04/2020
Niet kunnen werken wegens Corona

De mogelijkheid om bij moeilijkheden ten gevolge van corona beroep te doen op deze eenvoudige en snelle procedure gold aanvankelijk tot 31 mei, maar wordt nu verlengd tot 31 augustus 2020.

Sinds 20 maart wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische werkloosheid. Indien de onderneming ten gevolge van Corona haar werknemers, ofwel geheel, ofwel gedeeltelijk, niet meer kan tewerkstellen, kan een uitkering tijdelijke werkloosheid gevraagd worden voor alle dagen waarop niet kan worden gewerkt. U moet voor de dagen werkloosheid geen loon betalen aan de werknemer, voor de werkdagen wel. 

De aanvraagprocedure is zeer eenvoudig. U moet als werkgever in de elektronische ‘Aangifte Sociaal Risico’ (‘ASR’) scenario 5, de tijdelijke werkloosheid aangeven als “overmacht”. U selecteert de dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is. Voor de periode tot en met 30 juni 2020 moet u in tegenstelling tot normaal geen controlekaarten ‘C3.2A’  afleveren aan de werknemers. De werknemer moet éénmalig de eerste werkloosheidsdag aangeven bij zijn vakbond of de Hulpkas. 

De werknemer heeft recht op een uitkering gelijk aan 70% (i.p.v. 65 %) van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (2.754,76 € per maand). Hier bovenop ontvangt de werknemer een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA. Op beide vergoedingen wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 

Ondernemingen die na 1 juli nog economische moeilijkheden ten gevolge van Corona ondervinden zullen moeten terugvallen op de procedure van economische werkloosheid. Deze procedure is een stuk ingewikkelder. Er is een voorafgaande meldingsplicht en er gelden specifieke grenzen inzake maximumtermijn. Bovendien moet een collectieve arbeidsovereenkomst of ondernemingsplan worden opgesteld. Werkgevers die na 30 juni dus nog beroep willen doen op tijdelijke werkloosheid, moeten tijdig de nodige voorbereidingen treffen.

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 11/06/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal