Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona

Kan ik mijn personeel uitlenen als alternatief voor tijdelijke werkloosheid?

woensdag 29/04/2020
Kan ik mijn personeel uitlenen

Vooraleer over te gaan tot tijdelijke werkloosheid is het zeker nuttig om eens stil te staan bij alternatieven, zoals de terbeschikkingstelling van personeel of uitzendarbeid.

Via deze mogelijkheden kan dewerknemer een hoger loon genereren en een bijkomende ervaring opdoen in een andere sector. Als werkgever komt u op deze manier tegemoet aan de grote nood van extra personeel in de kritieke sectoren.

Ten gevolge van COVID-19 wordt de laatste weken massaal gebruik gemaakt van de regeling van tijdelijke werkloosheid. Dit is zowel het geval in ondernemingen die verplicht moeten sluiten als in ondernemingen die een terugval kennen van de hoeveelheid werk of voor functies waarvoor thuiswerk niet mogelijk is en social distancing niet kan worden gerespecteerd.

Inkomensverlies tijdelijke werkloosheid

Deze werknemers ontvangen een werkloosheidsuitkering gelijk aan 70% van hun bruto loon, evenwel begrensd op 2 754,76 € per maand. De werkloosheidsuitkering bedraagt dus maximaal 1 928,33 € bruto bij een volledige maand tijdelijke werkloosheid.  Hier bovenop ontvangt de werknemer nog een bijkomende uitkering gelijk aan 5,63 € per dag vanwege de RVA. 

Hoewel er dus een zekere inkomenswaarborg voorzien wordt, houdt de tijdelijke werkloosheid tegelijkertijd een belangrijk inkomensverlies in.  Hoe hoger het loon, hoe groter het inkomensverlies.

Terwijl binnen bepaalde ondernemingen dus geen werk mogelijk is of minder werk voorhanden is, zien we in andere ondernemingen en sectoren, waaronder de zorgsector en bos-, land- en tuinbouw, een enorme behoefte aan extra personeel

Als alternatief voor de tijdelijke werkloosheid, kan de werkgever ervoor opteren om het eigen personeel tijdelijk uit te lenen en dus te werk te stellen in een andere onderneming via het mechanisme van de toegelaten tijdelijke terbeschikkingstelling of via uitzendarbeid.  

Op deze manier blijven de medewerkers aan het werk waardoor ze een hoger inkomen verkrijgen en wordt meteen ook tegemoet gekomen aan de behoefte van extra personeel in andere ondernemingen en sectoren. Voor de werknemer kan deze tijdelijke tewerkstelling een persoonlijke verrijking uitmaken.

Toegelaten tijdelijke terbeschikkingstelling

In principe is er een strikt verbod om de eigen werknemers ter beschikking te stellen van een andere werkgever. Het miskennen van dit verbod heeft belangrijke gevolgen zoals o.m. het ontstaan van een arbeidsovereenkomst in hoofde van de gebruiker, een hoofdelijke aansprakelijkheid voor betalen van lonen en sociale bijdragen, burgerlijke en strafrechtelijke strafsancties.  

Recent heeft het kernkabinet een pakket maatregelen goedgekeurd om het personeelstekort in de kritieke sectoren tijdens de coronacrisis aan te pakken. Deze maatregelen werden op 28 april 2020 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.  

Hierdoor wordt er gedurende drie maanden (van 1/4/2020 tot 30/6/2020) een afwijking voorzien op het verbod van terbeschikkingstelling, waardoor een werkgever, naast zijn gewone activiteiten, zijn vaste werknemers ter beschikking kan stellen van een gebruiker die behoort tot de kritieke sectoren.

Belangrijke afwijking is dat binnen deze uitzondering geen toestemming nodig is van de inspectiediensten, terwijl dit normaal wel het geval is.   Enkel werknemers die reeds vóór 10 april 2020 in dienst waren kunnen uitgeleend worden.  De duur en modaliteiten worden opgenomen in een driepartijenovereenkomst tussen de werkgever, werknemer en gebruiker.  De overeenkomst moet worden afgesloten voor de aanvang van de terbeschikkingstelling. 

De oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer blijft bestaan tijdens de terbeschikkingstelling.  Maar de gebruiker wordt hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen, die uit deze terbeschikkingstelling volgen.    

De loon- en arbeidsvoorwaarden van de uitgeleende werknemer zijn minstens gelijk aan de voorwaarden die een gelijkaardige werknemer in dezelfde functie bij de gebruiker geniet.  Dit maakt het niet eenvoudig voor de gemiddelde werkgever. De werkgever moet voldoende kennis hebben inzake de lonen en premies bij de gebruiker.

Uitzendarbeid

Een alternatief bestaat erin om beroep te doen op uitzendarbeid. De bestaande arbeidsovereenkomst kan in dat geval in onderling akkoord geschorst worden om de werknemer de mogelijkheid te geven de uitzendarbeid uit te oefenen.

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal