Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corona #Werkloosheidsuitkering #Tijdelijke werkloosheid

Is een aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid mogelijk ?

dinsdag 24/03/2020
Aanvulling bij RVA-uitkering

Vele werkgevers vragen zich af of zij aan hun werknemers die ingevolge de COVID-19-maatregelen niet kunnen werken en in tijdelijke werkloosheid geplaatst zijn, een aanvulling bij de RVA-uitkering mogen toekennen zonder dat daarop bijdragen verschuldigd zijn.

Hierbij wordt bevestigd dat het algemene principe van toepassing blijft dat het mogelijk is een aanvulling toe te kennen zonder dat daarop bijdragen verschuldigd zijn (noch de gewone sociale bijdragen, noch de bijdragen in het kader van de zgn. Decava-regeling). De RSZ stelt als enige voorwaarde aangaande de hoogte van de aanvulling, dat de som van de RVA uitkering die de werknemer zal ontvangen en de aanvulling, niet  tot gevolg mag hebben dat de werknemer netto meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had.

Voor meer uitleg over de RVA-uitkering verwijzen we naar de website van RVA.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services