Overslaan en naar de inhoud gaan
#Audit #Corona

Audits in tijden van Corona

vrijdag 17/04/2020
Audit op afstand

Het is de verantwoordelijkheid van de auditor om de risico’s op een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten te identificeren.

Dat doet de auditor door het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van de interne beheersing van de organisatie. De Coronacrisis heeft duidelijk een effect op de entiteit en haar omgeving. De auditor zal dus rekening moeten houden met het gewijzigde risicoprofiel van de klant en zijn controle aanpak hieraan moeten aanpassen

Voor de audits die betrekking hebben op het boekjaar 2019, zal de auditor moeten overwegen of de risico inschattingen die betrekking hebben op onder andere de continuïteit van de onderneming en de waardering van activa en passiva zoals handelsvorderingen en voorraden moet herzien worden. Voor audits over het boekjaar 2020 zal daarenboven de impact moeten beoordeeld worden op de administratieve organisatie van het bedrijf evenals de lange termijn gevolgen van de gewijzigde economische situatie. 

Als auditor komen we dagdagelijks in contact met bedrijven die te maken hebben met deze problematieken. Ook via onze beroepsorganisatie en experten uit onze eigen organisatie worden we permanent op de hoogte gehouden van de verschillende obstakels en de mogelijke oplossingen. Deze belangrijke expertise gebruiken we actief om de specifieke uitdagingen bij onze auditklanten te beoordelen en te bespreken met de bedrijfsleiders. Door deze ervaring en expertise in te zetten tijdens onze audits kunnen we als echte sparring partner meer toegevoegde waarde bieden voor onze klanten.  

Toch brengt een audit vanop afstand ook wat praktische uitdagingen met zich mee. De afhankelijkheid van de goede werking van de technologie is er alvast één. De voorbije jaren hebben we bij Moore Audit actief ingezet op digitalisering en nieuwe technologieën. Zo werken we al verschillende jaren op een beveiligde manier met een volledig digitaal audit dossier. Dit laat ons toe om met al onze audit collega’s samen in bestanden te werken en informatie uit te wisselen. Het volledige auditproces, van planning tot en met verslaggeving wordt zo op een uniforme wijze voor al onze dossiers op een kwalitatieve manier behartigd. We werken reeds verschillende jaren op deze manier. Op praktisch gebied is dus de enige aanpassing die deze crisis van ons vraagt de manier van communiceren met onze klanten en collega’s. Gelukkig hebben we daar dezer dagen digitale oplossingen voor zoals Teams en Skype.  

Uiteraard lenen alle auditcontroles zich niet even goed om vanop afstand te worden uitgevoerd. Deze mogelijkheid dient door de auditor te worden beoordeeld in functie van onder andere de kenmerken van het bedrijf en de beschikbare infrastructuur. Het is immers ook niet altijd mogelijk om alle rubrieken van de jaarrekening vanop afstand te controleren. Veel zal afhangen van de typologie van het bedrijf. Men kan een bedrijf met een productieproces nu eenmaal niet op dezelfde manier auditeren als een dienstenbedrijf. De ervaring, de kennis van de onderneming en het professionele oordeel van de auditor zijn hiervoor van primordiaal belang. Bij Moore Audit investeren we al jaren bewust in een ervaren en stabiel audit team, dat de audit ook vanop afstand op een kwalitatieve manier kan behartigen.

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs

Johan Van Mieghem

Johan Van Mieghem

Managing Partner Audit

Contact
Koen van Eupen

Koen van Eupen

Partner - Audit

Contact