Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Business & International Tax #Corona #Brussel #Premie

Ik ben gevestigd in het Brussels of Waals Gewest. Hoe zit het daar met steunmaatregelen?

woensdag 22/04/2020
Steunmaatregelen Brussel

De Brusselse Regering heeft een serie bijkomende maatregelen getroffen die de federale maatregelen aanvullen.

1. Eénmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten. Voor meer uitleg, zie volgende vraag.   

2. De afschaffing van de City Tax door het Gewest voor het eerste semester van 2020;  

3. Geen ‘taxe sur l’exploitation des taxis’ voor taxi’s en auto’s met chauffeurs in 2020 

4. Uitstelling inwerkingtreding lage-emissiezone voor dieselwagens met Euronorm 3 en tijdelijke opschorting van verzending van de boetes tot de eerste dag van de maand na het beëindigen van de bijzondere Corona maatregelen.  

5. Een sterke financiële tegemoetkoming voor bedrijven die via de toekenning van overheidswaarborgen op bankleningen getroffen worden, voor een totaal van 20 miljoen euro; 

6. De toewijzing van een speciale opdracht aan Finance & Invest.brussels, om volgende initiatieven te nemen: leningen tegen lage rentevoeten toe te kennen aan sleutelleveranciers in de horecasector die hen toelaten om hun horeca-klanten een langere betalingstermijn aan te bieden en leningen tegen lage rentevoeten toe te kennen aan horecazaken met meer dan 50 personeelsleden;  

7. Een moratorium dat, geval per geval, wordt toegepast op de terugbetaling van het kapitaal van leningen die door Finance & Invest.brussels waren toegekend aan getroffen bedrijven uit de hierboven vermelde sectoren; 

8. De versnelde of voortijdige behandeling, vastlegging en vereffening  van expansiesteun (dossiers die momenteel geanalyseerd worden door Brussel Economie en Tewerkstelling) voor bedrijven uit de horeca, de toeristische sector, de culturele en de evenementensector; 

9. De versterking van de begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door de verhoging van de dotatie van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm). 

10. Bovendien roept de Brusselse regering alle overheden, administraties, instellingen van openbaar nut en gemeenten op maatregelen te nemen om solidariteit te betonen met de getroffen handelaars, onder andere door de huur uit te stellen. 

11. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de termijn voor de betaling van de onroerende voorheffing met twee maanden worden verlengd.

12. Er wordt ook voorzien in een bijkomende compensatiepremie van 2.000 EUR  voor Brusselse ondernemingen die niet verplicht hun deuren moeten sluiten maar wier activiteiten door de coronamaatregelen sterk gedaald zijn.   

Deze beslissingen van de Gewestregering omvatten een ondersteuning van in totaal 110 miljoen euro voor bedrijven die het moeilijk hebben, in het bijzonder in de meest getroffen sectoren zoals de horeca, de evenementensector, het toerisme, de kleinhandel en de organisatoren van recreatieve activiteiten.  

De Waalse Regering heeft een serie bijkomende maatregelen getroffen die de federale maatregelen aanvullen. 

1. De Waalse regering voorziet een forfaitaire vergoeding van 5.000 EUR voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten.  

2. De Waalse regering voorziet ook dat alle betalingstermijnen voor de Waalse regionale belastingen worden verlengd met de periode van de Coronacrisis. 

3. De termijnen voor het indienen van bezwaarschiften en fiscale verzoekschriften en voor negatieve administratieve beslissingen wordt bevroren. 

4. Positieve fiscale beslissingen worden uitgevoerd. 

5. Lopende/op te starten invorderingsprocedures worden verspoeld. 

6. Afbetalingsplannen worden vergemakkelijkt. 

7. Er is een matiging van de administratieve boetes i.v.m. kilometerbelasting 

8. Voor de ondernemingen die leningen hebben gekregen bij een Waalse financiële instelling (SRIW, GROUPE SOGEPA, SOWALFIN, invests), geldt er een bevriezing tot eind april. 

9. De SPW Economie zal de termijnen versoepelen voor ondernemingen die een verbintenis aangegaan zijn met het Waals Gewest (doelstelling op het gebied van werkgelegenheid, termijn voor de terugbetaling van de steun, ...). 

10. Ter ondersteuning van de sector van de gezondheidszorg en de eerstelijnsactoren die een toename van hun werk kennen, is voorzien in een enveloppe van 75 miljoen euro. De ziekenhuizen, rusthuizen, de sector van de maatschappelijke dienstverlening en de sector van de gehandicaptenzorg zullen gedurende 3 maanden financiële steun ontvangen. 

11. De "Entreprise en rebond"-regeling: biedt expertise en advies op juridisch, financieel en economisch gebied aan ondernemingen en zelfstandigen die in moeilijkheden verkeren 

12. De termijn voor het indienen van aanvraagformulieren voor de toekenning van een certificaat van verhoogde belastingaftrek voor investeringen ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en geavanceerde technologieën die geen gevolgen hebben voor het milieu of die tot doel hebben de negatieve gevolgen voor het milieu tot een minimum te herleiden, wordt verschoven van 31 maart 2020 naar 20 april 2020. 

13. Het registratierecht in geval van omzetting van een hypotheekmandaat in een hypotheek dat bij akte is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van het besluit van de Waalse regering nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke schorsing van bepaalde fiscale bepalingen, wordt verlaagd tot 0%. 

14. De periode van 2 jaar inzake de terugbetaling van 3/5 van de registratierechten die zijn betaald bij de aankoop van het onroerend goed in geval van wederverkoop van het onroerend goed binnen 2 jaar is opgeschort vanaf 18 maart 2020. 

15. De belasting op automatische ontspanningstoestellen wordt verlaagd met 1/12e per maand of voor het deel van een maand vanaf de verplichte sluiting. 

16. Voor Waalse bedrijven die problemen ondervinden om hun waterfactuur op tijd te betalen, kan de betaling worden gespreid op eenvoudig verzoek bij de Waalse Watermaatschappij (SWDE). 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services