Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Corona #Verzekeringen #Woonlening

Kan ik ook uitstel krijgen voor de betaling van mijn verzekeringspolissen?

vrijdag 27/03/2020
verzekeringspolissen

Op 26 maart werd er in navolging van de overeenkomst met de banken ook een overeenkomst gesloten met de verzekeringssector. Concreet wordt er een regeling getroffen rond de schuldsaldoverzekeringen en brandverzekeringen voor wie werkloos is geworden en voor bedrijven die impact ondervinden van het Coronavirus.  

Voor natuurlijke personen die in tijdelijke werkloosheid zijn beland vanwege de COVID-19 crisis

 • Een engagement van de verzekeringssector om de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever) van de personen die in tijdelijke werkloosheid belanden, zonder verder formaliteiten voort te zetten.
  De betaling van de betreffende premies door de werkgeverwordt uitgesteld tot 30 september 2020.  

 • Het opschorten, tot 30 september 2020, van zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij verzekeringsondernemingen alsook de betaling van premies van schuldsaldoverzekeringen gelieerd aan hypothecaire kredieten.
  Dit voor zover de verzekerde kan aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland door de COVID-19 crisis.

  Het akkoord weerspiegelt dat van de overheid met de banken. Voorts kan ook voor de betaling van de premie van brandverzekeringen, gelieerd aan hypothecaire kredieten met een vervaldatum tussen 30 maart en 30 september, uitstel verkregen worden tot 30 september. Dit laatste geldt enkel voor wie werkloos is geworden

 • Voor alle andere verzekeringen waarvoor deze verzekerden problemen zouden hebben met het betalen van hun premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een adequate oplossing kan gevonden worden. 

Voor ondernemingen geïmpacteerd door de COVID-19 crisis

 • De verzekeringssector wijst erop dat sommige verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) reeds voorzien om de premie achteraf aan te passen indien er sprake is van gereduceerde activiteiten. Dit wordt automatisch in rekening gebracht. Daarbovenop kunnen ondernemingen, die hun activiteiten moeten stilleggen zoals gevraagd door de overheid, voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar.

  Voor eventuele verdere maatregelen rond opschorting van contracten wordt bedrijven aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met de verzekeraar of tussenpersoon. 

 • Ook voor leningen verstrekt aan ondernemingen zullen de verzekeraars dezelfde voorwaarden toepassen als diegene die reeds werden afgesproken voor de banksector. Het gaat om een uitstel voor terugbetaling van kredieten (rente- en kapitaalaflossingen) tot 30 september 2020. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services