Overslaan en naar de inhoud gaan

Grants as a Service

Wat is Grants as a Service?

Met ons Grants as a Service (GaaS) programma krijgt u toegang tot een bevlogen en toegewijde interne consultant die de subsidieportefeuille van uw organisatie efficiënt kan beheren en optimaliseren. Onze consultant identificeert de juiste subsidiemogelijkheden op het juiste moment, stelt subsidieprioriteiten vast en beheert uw interne aanvraagprocedure om uw subsidiepijplijn te optimaliseren. Wij bieden ook ondersteuning bij het subsidiebeheer van goedgekeurde aanvragen en zorgen ervoor dat aan alle administratieve, financiële en contractuele verplichtingen wordt voldaan voor een tijdige en volledige uitbetaling van de toegekende steun. Met GaaS beschikt u over een effectieve subsidiebeheersoplossing die een duidelijk controlespoor creëert voor gestroomlijnde compliance.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe ons Grants as a Service-programma de subsidieportefeuille van uw organisatie kan optimaliseren en uw subsidiebeheersproces kan stroomlijnen.

Onze toegevoegde waarde

Bij Grants & Incentives bieden we een breed scala aan diensten om u te ondersteunen bij het verkrijgen en beheren van subsidies. Onze expertise strekt zich uit over het gehele proces, van het identificeren van subsidieopportuniteiten tot het beheren van toegekende steun en het voorbereiden van controles en audits.

Grant Mapping

Sluiten

Openvouwen

Identificeren en definiëren van subsidieopportuniteiten

Onze GaaS-consultant werkt nauw samen met uw team om subsidiemogelijkheden te identificeren en te definiëren. Wij verzamelen en analyseren informatie uit verschillende bronnen om uw interne innovatiepijplijn en investeringsportfolio te matchen met geschikte subsidieprogramma's en -mogelijkheden, rekening houdend met subsidiabiliteit, evaluatiecriteria en technische/thematische/inhoudelijke vereisten.  We houden ook rekening met de kosten-batenverhouding tijdens het hele subsidiebeheersproces. Met onze deskundige analyse en ondersteuning kunt u uw kansen op subsidies die u nodig hebt maximaliseren.

Ontwikkelen van een subsidie roadmap

Onze GaaS-consultant ontwikkelt op basis van de verzamelde informatie een subsidie roadmap op maat, met daarin relevante subsidiemogelijkheden met prioriteiten, een actieplan en een tijdschema. We werken de subsidie roadmap voortdurend bij als zich nieuwe kansen voordoen, zodat uw organisatie altijd beschikt over een strategisch plan voor subsidiemogelijkheden. Met onze op maat gemaakte aanpak bent u steeds een stap voor in het zoeken naar financiering voor uw projecten.

Application Process Management

Sluiten

Openvouwen

Coördineren van meerdere aanvragen

Wanneer subsidieprogramma’s "oproepen tot het indienen van projectvoorstellen" lanceren, kan de opgegeven deadline voor uw onderneming van toepassing zijn op meerdere projectvoorstellen tegelijk, waardoor uw intern subsidieteam onder druk komt te staan. Onze GaaS-consultant ondersteunt de coördinatie en bewaking van het proces voor meerdere aanvragen, waardoor de werkdruk voor uw team afneemt. Wij bieden de nodige ondersteuning om ervoor te zorgen dat alle aanvragen tijdig worden voorbereid en ingediend, zodat u uw kansen op financiering van uw projecten kunt maximaliseren. Met onze hulp kan uw organisatie met gemak meerdere aanvragen behandelen.

Grant Management

Sluiten

Openvouwen

Negotiëren en voorbereiden van de grant agreement (pre-award)

Nadat uw subsidievoorstel is geëvalueerd en goedgekeurd, moet een subsidieovereenkomst (grant agreement) worden gesloten met de relevante subsidiërende overheid voordat enige steun kan worden toegekend. Onze GaaS-consultant helpt bij de onderhandelingen voorafgaand aan de toekenning en coördineert het proces met de partners. Wij bereiden de nodige documentatie voor om de subsidieovereenkomst te kunnen ondertekenen en zorgen ervoor dat alles in orde is voor de uitbetaling. Met onze ondersteuning kunt u met gemak en vertrouwen door het proces van de subsidieovereenkomst navigeren.

Beheren van de toegekende steun en ondersteunen bij de rapportageverplichtingen (post-award)

Onze GaaS-consultant biedt, in samenwerking met ons Grant Management Team, uitgebreide ondersteuning aan projectaanvragers en hoofdaanvragers (coördinatoren) om te voldoen aan technische, administratieve en financiële verplichtingen volgens de subsidieovereenkomst. Met onze hulp kunt u subsidieovereenkomsten met vertrouwen beheren en voldoen aan de rapportagevereisten en compliance verplichtingen. Wat we doen:

  • het bieden van gebruiksvriendelijke sjablonen en methodologieën
  • het coördineren van de voorbereiding van tussentijdse en eindverslagen
  • het reviewen van drafts van technische en financiële verslagen
  • het toezicht houden op de besteding van de middelen
  • het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de subsidiërende overheid
  • het zorgen voor een duidelijk controletraject voor toekomstige controles en audits.
Voorbereiden van de controle en audit

De subsidiërende overheid beoordeelt de voortgangsverslagen van uw project en kan tot enkele jaren na de voltooiing van het project een audit (ter plaatse) uitvoeren. Goed beheer en documentatie van alle projectgerelateerde informatie is van cruciaal belang. De GaaS-consultant beoordeelt en geeft feedback over relevante documentatie vóór de inspecties door de subsidieverstrekker of de auditor, zodat u goed voorbereid bent en vertrouwen hebt in het geval van een audit.

Neem contact op met één van onze experten

Kelly-Jayne Aylward

Kelly-Jayne Aylward, PhD

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact
Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact