Overslaan en naar de inhoud gaan

Federale en regionale overheden

Uw betrouwbare compagnon richting een performante organisatie

Als ervaren organisatie-architect begeleidt Moore Public actoren in de publieke sector richting succesvolle realisaties van verbeter- & transformatietrajecten.  Samen maken we het plan om vervolgens als betrouwbare compagnon de route mee te waken  over realisatie en implementatie.

Of het nu gaat over een strategie adaptatie , organisatiebeheersing, een omgevingsanalyse, een procesverbetering, cultuurverandering, de aanpassing van uw data-architectuur of een financiële oefening met als doel de steeds kleiner wordende budgetmarges optimaal te benutten, ons team begeleidt u persoonlijk, deskundig en op maat.

Overheidsinstellingen staan voor de uitdaging hoe ze een toekomst robuuste overheid kunnen realiseren, die staat voor slimme, efficiënte en effectieve dienstverlening. Ook samenwerken met andere diensten (horizontaal) en tussen besturen (verticaal) is hierbij cruciaal. De overheden spelen verder verschillende rollen: soms faciliterend, soms ondersteunend, soms kader-bepalend.

Strategische, culturele en organisatorische transformaties naar een toekomst robuuste overheid begeleiden we, waarbij we de verwachtingen van klanten en medewerkers inbedden, rekening houdend met slinkende investerings- en werkingsbudgetten. 

Wij werken mee aan oplossingen die een antwoord bieden op de noden en verwachtingen van de klant, zowel burger als onderneming. De burger neemt meer en meer een zelfsturende rol, evolueert van klant naar coproducent, en neemt actief deel aan de civil society. Hij verwacht net zoals de onderneming verwacht eenvoudigere klantentrajecten en klantvriendelijke digitale oplossingen.

Een kritische succesfactor in het performant en duurzaam  worden ligt in de handen van de medewerker die én op zoek is naar purpose én gemotiveerd is om waarde toe te voegen aan een groter geheel. Men wil erkenning voor het werk, niet alleen financieel, maar ook in waardering en respect van collega’s en leidinggevenden. De behoefte aan continue persoonlijke en professionele ontwikkeling en een goede balans tussen werk en privé is groter dan ooit tevoren, net zoals het willen werken in een duurzame, performante en respectvolle organisatie. 

De effectieve en efficiënte inzet van middelen impliceert een kwantitatieve én kwalitatieve analyse waarbij we samen bekijken of alle uitgaven hun doel bereiken en of dat op de meest effectieve en toekomstbestendige manier gebeurt. Indien nodig wordt deze oefening gekoppeld aan een doorlichting van de kerntaken. De combinatie van deze spending reviews en een doorlichting van de kerntaken kunnen significante besparingsmogelijkheden en betere inzet van de middelen blootleggen.
 

EXPERTISEDOMEINEN

Beleid

Sluiten

Openvouwen

We begeleiden zowel de ontwikkeling en transformatie als implementatie van de strategie, als het opstellen en evalueren van beheersovereenkomsten en beleidsplannen, het opmaken van omgevingsanalyses. 

Organisatie

Sluiten

Openvouwen

We helpen het centraal stellen van de medewerker/mens door te evolueren naar meer horizontale organisaties met meer autonomie en flexibiliteit. We begeleiden bij het transformeren naar een haalbaar organisatiedesign waarbij het af te leveren dienst/product centraal staat en administratieve vereenvoudiging wordt ingebed.

Governance

Sluiten

Openvouwen

We ondersteunen het optimaliseren van de governance,  consistent management, samenhangend beleid, processen en beslissingsrechten voor een bepaalde bevoegdheid. Dit kan ook uitmonden in het uitbouwen van een netwerkorganisatie, stakeholder organisatie en participatie.

Cultuur

Sluiten

Openvouwen

We begeleiden waardeoefeningen, het maken van cultuurscans, het definiëren en implementeren en coachen van leiderschapsvaardigheden en het teammanagement. We helpen bij het versterken van managementvaardigheden (o.a. paradoxaal management en individuele coaching). Cultuurverandering impliceert ook het assisteren bij de opmaak van een communicatieplan en begeleiding bij de uitvoering ervan.

Datamanagement

Sluiten

Openvouwen

We helpen u de schat aan beschikbare data maximaal te benutten om betere inzichten te verwerven in uw business performantie en leren u hoe u data in realtime kan benutten. Aan de hand van performante Business Intelligence oplossingen realiseren we samen met onze business unit element61 uw digitale plannen gestoeld op een moderne data-architectuur. Meten is weten hoe te sturen. 

ESG

Sluiten

Openvouwen

Onze methodiek loopt via een cyclisch plan van aanpak van de ESG-topics Environment-Social-Govenance: assessment – strategie – implementatie – meten & rapporteren – audit & assurance – optimalisatie.

Corporate finance

Sluiten

Openvouwen

Het volledige scala aan zakelijke financiële diensten, van het adviseren van M&A transacties en transaction services (due diligence & integratie) tot waarderingen en financiering van uw passief.

Financiën, fiscaliteit en accountancy

Sluiten

Openvouwen

We ondersteunen lokale overheidsdiensten met hun boekhouding, hun budgettering gekoppeld aan strategische planning, financiële en forensische audit en risicoanalyse en -management.

Legal

Sluiten

Openvouwen

Advies met betrekking tot arbeidsrecht, gdpr, oprichting, fusies en splitsingen, publiek-private samenwerking.

Neem contact op met één van onze experten

Dries Sel

Dries Sel

Partner Moore Public

Contact
Johan Carton

Johan Carton

Partner Consulting

Contact
Jonas Souffriau

Jonas Souffriau

Manager Business Consulting

Contact