Overslaan en naar de inhoud gaan

Kmo-subsidies

Voor ondernemingen in verandering en groei zijn er tal van financiële tegemoetkomingen en ondersteuningsmaatregelen via de regionale en federale overheden. Het subsidielandschap is echter in voortdurende verandering en de modaliteiten wijzigen regelmatig. De kans is dus groot dat u voor interessante subsidies in aanmerking komt, maar hiervan nog niet op de hoogte bent. Op deze overzichtspagina vindt u een aantal belangrijke subsidiemaatregelen binnen de thema’s duurzaam en veerkrachtig groeien en duurzaam investeren.

Duurzaam en veerkrachtig groeien

Flanders Investment and Trade (FIT)

Sluiten

Openvouwen

Flanders Investment and Trade (FIT) beschikt over een interessant subsidiepakket om kmo's te ondersteunen die projecten initiëren om het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen te bevorderen.

Starterspakket Internationalisering

Sluiten

Openvouwen

Voor startende exporteurs heeft Flanders Investment and Trade (FIT) een specifiek steunprogramma dat jaarlijks via 2 oproepen gelanceerd wordt.

VLAIO - Kmo-groeisubsidie

Sluiten

Openvouwen

Kmo's die in het kader van hun groeitraject externe kennis wensen aan te kopen of een aanwerving van een strategisch profiel overwegen, kunnen via VLAIO een tussenkomst krijgen indien dit groeitraject zich situeert binnen 1 van de 4 gedefinieerde pijlers: internationalisering, innovatie, digitalisering of transformatie naar duurzaam en circulair ondernemen.

Duurzaam investeren in de interne organisatie

VLAIO - Kmo-portefeuille

Sluiten

Openvouwen

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Sedert januari 2023 beperkt het toepassingsgebied zich tot een aantal toekomstgerichte thema’s: bedrijfsstrategie, digitalisering, duurzaamheid, innovatie, internationalisering, personeelsmanagement, financiële geletterdheid, beroepsspecifieke competenties.

Arbeidsmarktgerichte opleidingsincentives voor werkenden

Sluiten

Openvouwen

Om de opleidingsinspanningen aan werknemers financieel te ondersteunen beschikt de overheid over 2 interessante instrumenten.

Steun om aan te werven en op te leiden

Sluiten

Openvouwen

Het aanwerven van eerste medewerkers alsook het aantrekken en tewerkstellen van specifieke doelgroepen wordt door de overheid aangemoedigd.

Europa WSE

Sluiten

Openvouwen

Europa WSE, het subsidieagentschap dat voorheen gekend was als ESF, moedigt ondernemingen aan om thema’s rond werkbaar werk en inclusiviteit op te nemen binnen de bedrijfscultuur.

Duurzaam investeren in de bedrijfsprocessen

Veka - Call Groene Stroom 

Sluiten

Openvouwen

De call groene stroom is het investeringssteunprogramma van de Vlaamse overheid voor middelgrote PV-installaties en kleine en middelgrote windturbines.

VLAIO - Ecologiepremie+ 

Sluiten

Openvouwen

Ecologiepremie+ ondersteunt investeringen om een productieproces op een milieuvriendelijke en energie-efficiënte manier te verbeteren (limitatieve lijst van technologieën)

VLAIO - Green investeringssteun 

Sluiten

Openvouwen

De steun richt zich naar ondernemingen die investeringen doen om de transitie te maken van fossiele brandstoffen (zoals stookolie, aardgas en diesel) naar elektriciteit of groene energie (zoals biogas en groene of blauwe waterstof)

Mijn Verbouwpremie/Fluvius/VEKA

Sluiten

Openvouwen

Voor het vergroenen van de bedrijfsruimten zijn er premies beschikbaar via Mijn Verbouwpremie/Fluvius/VEKA om ondernemingen te ondersteunen.

Andere steunmaatregelen

Wilt u meer te weten komen over innovatie grants & incentives of Europese subsidiemogelijkheden bezoek dan onze pagina van Moore Grants & Incentives.

 

Neem contact op met één van onze experten

Katrien

Katrien Declercq

Manager

Contact