Overslaan en naar de inhoud gaan

Publieke organisaties

Uw betrouwbare compagnon richting een performante organisatie

Als ervaren organisatie-architect begeleidt Moore Public actoren in de publieke sector richting succesvolle realisaties van verbeter- & transformatietrajecten. Samen maken we het plan om vervolgens als betrouwbare compagnon de route mee te waken  over realisatie en implementatie. Of het nu gaat over een strategie-adaptatie , organisatiebeheersing, een omgevingsanalyse, een procesverbetering, cultuurverandering, de aanpassing van uw data-architectuur of een financiële oefening met als doel de steeds kleiner wordende budgetmarges optimaal te benutten, ons team begeleidt u persoonlijk, deskundig en op maat .

Organisaties met een maatschappelijke opdrachten vormen een heterogene groep. We spreken over verzelfstandigde publieke organisaties (bv. autonome stads- en gemeentebedrijven, intercommunales), zorginstellingen (bv. ziekenhuizen, woonzorgcentra), sociale diensten en welzijnsorganisaties (bv. sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale bijstand, gezondheidszorg en sociale integratieprogramma's), openbare veiligheidsdiensten (brandweer, politie en ambulance), onderwijsinstellingen (bv. hogescholen en universiteiten), milieu en natuurbehoudsorganisaties

Allen dienen zich snel te kunnen aanpassen aan veranderende verwachtingen van burgers en bedrijven en van de medewerkers binnen de eigen organisatie, en dit binnen een context van budgettaire schaarste. Omgekeerd verwachten de stakeholders dat de organisatie hiertoe in staat is. Uitdagingen richting de juiste governance, fusies, schaalvergrotingen, duurzaamheid, digitale transformatie dienen aangepakt te worden. Klantvriendelijke geautomatiseerde trajecten, efficiëntieverbeteringsoefeningen, duurzame personeelsplannen zijn kritische succesfactoren.

De effectieve en efficiënte inzet van middelen impliceert een kwantitatieve én kwalitatieve analyse waarbij we samen bekijken of alle uitgaven hun doel bereiken en of dat op de meest effectieve en toekomstbestendige manier gebeurt. 

EXPERTISEDOMEINEN

Beleid

Sluiten

Openvouwen

We begeleiden zowel de ontwikkeling en transformatie als implementatie van de strategie, als het opstellen en evalueren van beheersovereenkomsten en beleidsplannen, het opmaken van omgevingsanalyses. 

Organisatie

Sluiten

Openvouwen

We helpen het centraal stellen van de medewerker/mens door te evolueren naar meer horizontale organisaties met meer autonomie en flexibiliteit. We begeleiden bij het transformeren naar een haalbaar organisatiedesign waarbij het af te leveren dienst/product centraal staat en administratieve vereenvoudiging wordt ingebed.

Governance

Sluiten

Openvouwen

We ondersteunen het optimaliseren van de governance,  consistent management, samenhangend beleid, processen en beslissingsrechten voor een bepaalde bevoegdheid. Dit kan ook uitmonden in het uitbouwen van een netwerkorganisatie, stakeholder organisatie en participatie.

Cultuur

Sluiten

Openvouwen

We begeleiden waardeoefeningen, het maken van cultuurscans, het definiëren en implementeren en coachen van leiderschapsvaardigheden en het teammanagement. We helpen bij het versterken van managementvaardigheden (o.a. paradoxaal management en individuele coaching). Cultuurverandering impliceert ook het assisteren bij de opmaak van een communicatieplan en begeleiding bij de uitvoering ervan.

Datamanagement

Sluiten

Openvouwen

We helpen u de schat aan beschikbare data maximaal te benutten om betere inzichten te verwerven in uw business performantie en leren u hoe u data in realtime kan benutten. Aan de hand van performante Business Intelligence oplossingen realiseren we samen met onze business unit element61 uw digitale plannen gestoeld op een moderne data-architectuur. Meten is weten hoe te sturen.

ESG

Sluiten

Openvouwen

Onze methodiek loopt via een cyclisch plan van aanpak van de ESG-topics Environment-Social-Govenance: assessment – strategie – implementatie – meten & rapporteren – audit & assurance – optimalisatie.

Corporate finance

Sluiten

Openvouwen

Het volledige scala aan zakelijke financiële diensten, van het adviseren van M&A transacties en transaction services (due diligence & integratie) tot waarderingen en financiering van uw passief.

Financiën, fiscaliteit en accountancy

Sluiten

Openvouwen

We ondersteunen lokale overheidsdiensten met hun boekhouding, hun budgettering gekoppeld aan strategische planning, financiële en forensische audit en risicoanalyse en -management.

Legal

Sluiten

Openvouwen

Advies met betrekking tot arbeidsrecht, gdpr, oprichting, fusies en splitsingen, publiek-private samenwerking.

Neem contact op met één van onze experten

Dries Sel

Dries Sel

Partner Moore Public

Contact
Johan Carton

Johan Carton

Partner Consulting

Contact
Jonas Souffriau

Jonas Souffriau

Manager Business Consulting

Contact