Overslaan en naar de inhoud gaan

Innovation Grants

Wat zijn subsidies (grants)?

Subsidies (grants) zijn een waardevolle vorm van overheidsfinanciering die een breed scala aan innovatieve projecten ondersteunt op gebieden als onderzoek, openbare dienstverlening en duurzame economische ontwikkeling. Hier zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden wanneer u subsidies overweegt:

  • Subsidies hoeven (wanneer goed besteed) niet te worden terugbetaald, waardoor ze een aantrekkelijke financieringsoptie zijn voor innovators en ondernemers.
  • Er zijn tal van soorten subsidies beschikbaar, van subsidies voor kleine en middelgrote bedrijven tot subsidieondersteuning voor multinationals, universiteiten en kennisinstellingen.
  • Subsidieaanvragen worden doorgaans ingediend naar aanleiding van een specifieke oproep tot het indienen van voorstellen, en worden beheerd binnen een ondertekende subsidieovereenkomst met de betrokken subsidiërende overheid.
  • De subsidie is bedoeld om kosten te dekken die rechtstreeks verband houden met de activiteiten die in de goedgekeurde aanvraag en de subsidieovereenkomst zijn beschreven, en dekken aldus niet zozeer algemene operationele uitgaven.
  • De subsidies zijn gebaseerd op mijlpalen en de betalingen worden verricht volgens een schema dat in de subsidieovereenkomst is opgenomen.
  • Mijlpalen kunnen worden gekoppeld aan specifieke prestaties, zoals het bereiken van innovatie- of duurzaamheidsdoelstellingen of het creëren van nieuwe kennis.

Ontdek de subsidieprogramma’s

Overheden ondersteunen organisaties in elke fase van hun innovatietraject, van onderzoek en ontwikkeling tot commercialisering en implementatie door investeringen, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. In België bieden regionale overheden lokale steun, terwijl de Europese Commissie steun verleent aan organisaties in de hele Europese Unie. Als u financiering zoekt voor uw innovatieve project, zijn wij er om u te helpen. Ons ervaren team kan u helpen bij elke stap van het subsidieaanvraag- en beheerproces.

Onze toegevoegde waarde

Plannen en coördineren van het aanvraagtraject van een projectvoorstel

Sluiten

Openvouwen

Gidsen doorheen het traject – stap voor stap

Bij Moore Grants & Incentives zijn we er om het subsidieaanvraagtraject eenvoudiger en beter beheersbaar te maken. Vooral in het geval van samenwerkingsprojecten kan dit traject heel intens zijn en de nodige aandacht vragen om alle partners op één lijn te krijgen. Ons ervaren team begeleidt u bij elke stap van het proces, inclusief het verzamelen van de nodige informatie en vereisten, het vormen van een consortium en het bepalen of er expertise ontbreekt. Samen met u ontwikkelen we een model op maat dat de rollen, verantwoordelijkheden en communicatiekanalen voor alle betrokken partijen vastlegt.

Workflow en time management

Moore Grants & Incentives beschikt over een team van subsidie-experten met uitgebreide ervaring in het managen van de voorbereiding van projectvoorstellen met één of meerdere projectpartners. We geven prioriteit aan het opstellen van realistische tijdlijnen met duidelijke deliverables en deadlines, en we volgen het indieningsproces op de voet om een tijdige oplevering van het projectvoorstel te verzekeren. Samen met u ontwikkelen we een model voor het aanvraagtraject van het voorstel, waarin de belangrijkste mijlpalen en te leveren prestaties zijn vastgelegd, en we coördineren het administratieve proces van het voorstel. Ons team maakt goede afspraken met de betrokken medewerkers of consortiumpartners, en volgt nauwgezet op om ervoor te zorgen dat de afspraken worden nageleefd. De voorgestelde workflow maakt een effectieve en efficiënte samenwerking mogelijk en zorgt ervoor dat de taken op tijd worden afgerond.

Ontwerpen en ontwikkelen van het projectvoorstel

Sluiten

Openvouwen

Strategisch projectontwerp

Moore Grants & Incentives biedt een uitgebreide gap-analyse om te evalueren in hoeverre uw projectconcept, aanpak en consortium (indien van toepassing) in overeenstemming zijn met alle criteria van de subsidieverstrekker en het subsidieprogramma. Deze analyse helpt bij het optimaliseren van het project, de doelstellingen en de structuur van het projectvoorstel. Wij identificeren gebieden waar bepaalde expertise ontbreekt of potentiële overlappingen bestaan, en ontwerpen het voorstel strategisch met het oog op een efficiënt gebruik van middelen, verwachte effecten, specifieke thema's en beleidsgerelateerde thema’s. Wij geloven in het vastleggen van een duidelijke projectvisie en doelstellingen om een doelgericht en coherent projectvoorstel te garanderen. Het is cruciaal om de visie en doelstellingen van het project in een vroeg stadium vast te leggen om er zo voor te zorgen dat alle belanghebbenden op één lijn zitten. Ons team werkt nauw met u samen om een duidelijk inzicht te krijgen in de doelstellingen van uw project, wat leidt tot een effectiever voorstel.

Ontwikkelen en verrijken van het projectvoorstel

Bij Moore Grants & Incentives gebruiken we een strategische en systematische aanpak om zeer competitieve subsidieaanvragen te ontwikkelen. Onze technische expertise laat ons toe de juiste vragen te stellen en het projectkader effectief vorm te geven.

Onze aanpak combineert strategische logica met een systematische aanpak. Strategische logica houdt rekening met de relevantie van het voorgestelde projectconcept en de methodologie en de samenhang met de algemene doelstellingen van de subsidiemaatregel. Verder wordt ook aandacht gegeven aan de repliceerbaarheid in de betrokken regio voor een optimale valorisatie en impact. De systematische aanpak omvat de ontwikkeling van een werkplan dat is afgestemd op de doelstellingen, de verduidelijking van de wijze waarop de activiteiten zullen worden uitgevoerd en de vaststelling van passende mijlpalen en te leveren prestaties. Het is belangrijk dat het werkplan in overeenstemming is met zowel het toegewezen budget als de verwachte business case en impact van het project. Deze aanpak garandeert de degelijkheid en effectiviteit van uw voorgestelde aanpak.

Onderbouwing is eveneens een cruciaal onderdeel van onze aanpak. We zorgen ervoor dat elke bewering in het projectvoorstel wordt ondersteund door referenties of kwantificeerbaar bewijs, zoals informatie over voorafgaande tests of prototypes, om de geloofwaardigheid van het project te vergroten. Ons hele denkproces draait om de 5C's: Correct, Compleet, Duidelijk (Clear), Consistent en Beknopt (Concise), om een voorstel van hoge kwaliteit te garanderen.

Schrijven en indienen van de aanvraag

Sluiten

Openvouwen

Uitwerken van het projectvoorstel

Afhankelijk van de noden van uw organisatie of de aard van de aanvraag en het subsidieprogramma, zijn er verschillende mogelijkheden tot ondersteuning bij het uitwerken van het projectvoorstel. Deze kunnen bestaan uit het volledig uitwerken en schrijven van het voorstel, het gezamenlijk uitschrijven (co-writing) of het reviewen. Bij volledig uitwerken en schrijven baseren we ons op de informatie en documentatie die al beschikbaar is binnen uw organisatie, zoals literatuur, rapporten, enz. en voeren we waar nodig interviews. Zodra we de eerste versie hebben opgesteld, delen we die met u ter review. In het geval van co-writing en reviewing maken we duidelijke afspraken over de aanpak. Tijdens de hele schrijffase blijven we onze 5C-methodologie toepassen.

Indieningsklaar maken van de aanvraag

De laatste fase van de voorbereiding van een subsidieprojectvoorstel is de indiening, de belangrijkste stap om de financiering van je project veilig te stellen. Dit is het moment waarop al het harde werk dat je in je voorstel hebt gestoken samenkomt. Het is belangrijk dat alle noodzakelijke ondersteunende administratie en documentatie compleet is. Het indieningsmoment en de timing zijn cruciaal in deze fase, dus werken we samen met u om ervoor te zorgen dat uw voorstel ruim voor de deadline in een finale fase zit en tijdig kan worden ingediend, aangezien veel subsidiërende overheden te late indieningen niet aanvaarden en dus niet verder beoordelen.

Na het indienen van uw voorstel kunnen wij ook namens u contact opnemen met de subsidiërende overheid om ervoor te zorgen dat het voorstel goed wordt ontvangen en om eventuele bijkomende vragen te beantwoorden. Wij zullen u gedurende de gehele evaluatieprocedure bijstaan totdat de subsidie wordt toegekend en u begeleiden en assisteren om het best mogelijke resultaat voor uw project te garanderen.

Neem contact op met één van onze experten

Kelly-Jayne Aylward

Kelly-Jayne Aylward, PhD

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact
Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact