Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokale besturen

Lokale besturen staan voor de uitdaging hoe ze als dé burgernabije overheid de hoge verwachtingen die hiermee samengaan slim en efficiënt kunnen waarmaken. Het lokaal bestuur is het eerste aanspreekpunt en dient hiervoor laagdrempelig bereikbaar te zijn. Bovendien heeft het lokaal bestuur een takenpakket dat steeds breder wordt en waarbij COVID-19 en de Oekraïne crisissen hebben aangetoond dat de gemeente het niveau is van beleidsintegratie en concrete werkbare oplossingen op het terrein. Dit vraagt voldoende bestuurskracht een goede interne organisatie en samenwerken tussen diensten en over de grenzen van de gemeente. 

Binnen deze context begeleiden we strategische, culturele en organisatorische transformaties, waarbij we de verwachtingen van klanten en medewerkers inbedden, rekening houdend met beperkte investerings- en werkingsbudgetten. Moore Public ondersteunt lokale besturen als financiële- & organisatie expert.

EXPERTISE DOMEINEN

Financiën, fiscaliteit en accountancy

Sluiten

Openvouwen

We ondersteunen steden en gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, welzijnsverenigingen, politiezones, hulpverleningsorganisaties, gemeentelijke vzw’s in alles wat te maken heeft met controle, afsluiting en rapportering van de boekhouding, strategische planning en budgettering, financiële audit en forensisch onderzoek, financiële rapportering, interim-opdrachten, … Ook voor vragen rond BTW kunnen wij u met onze collega’s van Tax & Legal Services op een correcte manier adviseren.

Beleidsplanning

Sluiten

Openvouwen

We ondersteunen bij de opmaak van de omgevingsanalyse als basis voor het strategisch beleidsplan en het meerjarenplan.

Administratieve organisatie en interne controle

Sluiten

Openvouwen

We helpen overheidsorganisaties op het gebied van risicoanalyse en -management, procesanalyse en -optimalisatie, organisatiebeheersing en het opmaken van interne controlesystemen, interne audit, SWOT-analyses, …

Interne en externe verzelfstandiging

Sluiten

Openvouwen

We begeleiden u bij interne en externe verzelfstandiging. Dit gaat van ondersteuning bij de oprichting tot de implementatie en exploitatie.

Neem contact op met één van onze experten

Marc Maebe

Marc Maebe

Managing Partner Moore Public

Contact
Marc Goossens

Marc Goossens

Managing Partner Moore Public

Contact
Dries Sel

Dries Sel

Partner Moore Public

Contact
Jonas Souffriau

Jonas Souffriau

Manager Business Consulting

Contact