Overslaan en naar de inhoud gaan

Expertise-opdrachten

Kies voor gespecialiseerd advies

Gaande van de (ver)koop van een bedrijf, een beslissing rond een investering of financiering tot diverse andere zaken waarbij u de hulp nodig hebt van een expert: het team van Moore Audit staat voor een kwaliteitsvolle en efficiënte samenwerking die u ondersteunt op alle vlakken.

Wij helpen u met een brede waaier aan complexe gebeurtenissen en beslissingen in uw bedrijf. Maak kennis met onze verschillende expertises:

Waardebepalingen

Sluiten

Openvouwen

Onze expertise is gericht op het waarderen van:

  • Vennootschappen en handelsfondsen in het kader van overdrachten, aandeelhoudersovereenkomsten en specifieke opdrachten. 
  • Zakelijke rechten (bijvoorbeeld vruchtgebruik, erfpacht of opstal).
Financial due diligence

Sluiten

Openvouwen

Dit gaat om het bepalen van de financiële risico’s die verbonden zijn aan de aankoop of verkoop van een bedrijf. Wij controleren of de informatie die aan de koper gegeven werd correct is.

Grant audit donor funded services

Sluiten

Openvouwen

Onze expertise bestaat uit:

  • Audit-opdrachten in het kader van reeds toegekende subsidiecontracten aan organisaties, vzw's, vennootschappen, …
  • Onafhankelijke rapportering die gericht is aan de subsidiërende instantie (Europese Commissie, Federale Overheid, Vlaamse Overheid) onder toepassing van ISRS4400 (agreed-upon-procedures) of ISA805.

Voorbeelden zijn Horizon2020, Horizon Europe, Expenditure verification missions, DGD, … 

Interne audit

Sluiten

Openvouwen

We voeren onderzoeken uit binnen een organisatie naar het goed en betrouwbaar functioneren van bedrijfsprocessen, werkwijzen en interne controles, wat bijdraagt tot een performant risicobeheer.

International reporting

Sluiten

Openvouwen

Onze expertise is het omzetten van BGAAP naar IFRS en omgekeerd. Wij ondersteunen u graag in technische IFRS-gerelateerde topics. Verder kunnen wij u ondersteunen bij first time adoption van IFRS (IPO, overnames, …).

Procedure gerechtelijke reorganisatie

Sluiten

Openvouwen

Onze expertise is het begeleiden van procedures gerechtelijke reorganisatie (PGR) in duo met een advocaat. De PGR-procedure is een procedure voor de Ondernemingsrechtbank die tot doel heeft om ondernemingen in moeilijkheden – die nog voldoende potentieel hebben – te behoeden voor een faillissement.

Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

Sluiten

Openvouwen

Onze expertise is het optreden als erkend bemiddelaar die tussenkomen bij een geschil (bv. arbitrage of bemiddeling) en dit vanuit de belangen en de noden van de partijen zelf.

Gerechtelijke expertise

Sluiten

Openvouwen

Binnen Moore Audit is de cel expertises opgericht waarbij de krachten van de erkende gerechtelijke experten en bemiddelaars worden gebundeld. We zijn een ervaren team van bedrijfsrevisoren en accountants met een gedegen kennis inzake expertise, waarderingen en financiële analyse en werken onafhankelijk. 

U kan op ons beroep doen bij volgende opdrachten: 

  • Bij partijen met tegengesteld belang (exit van een aandeelhouder, berekening bonus medewerker, stopzetting samenwerking, …)
  • Bij disputen (echtscheiding, geschillenregeling, agentuurovereenkomst, …)
  • Bij schaderamingen (berekening exploitatieverlies van ondernemingen, berekening schade in het kader van een ongeval of onteigening, …)
Gerechtelijke en conventionele mandaten als vereffenaar

Sluiten

Openvouwen

Als vereffenaar dragen wij de verantwoordelijkheid voor het afwikkelen van een vennootschap. Dit omvat het verkopen van activa om de nog uitstaande schulden af te lossen. De resulterende opbrengst zal, indien van toepassing, onder de aandeelhouders of vennoten worden verdeeld. Daarnaast kunnen we ook ingeschakeld worden voor andere juridische mandaten, zoals sekwester of voorlopig bewind, indien nodig.

Notariaat

Sluiten

Openvouwen

Als erkend expert van de provinciale Kamers van Notarissen, zijn wij aangewezen om periodieke controles uit te voeren en notariskantoren te waarderen in opdracht van de provinciale Kamer.

Wij streven naar een op maat gemaakte samenwerking die is afgestemd op de specifieke vereisten van uw opdracht. U kunt daarbij rekenen op het volgende:

  • Een ervaren en vast team met een multidisciplinaire aanpak.
  • Wij hanteren een objectieve en pragmatische benadering, met bijzondere aandacht voor efficiënte en tijdige opvolging.
  • Onze opdrachten worden uitgevoerd met een oplossingsgerichte aanpak, met oog voor verzoening gedurende het hele traject.

Neem contact op met één van onze experten

Jo Vandecasteele

Jo Vandecasteele

Partner Audit

Contact