Overslaan en naar de inhoud gaan

Innovation Incentives

Wat zijn incentives (fiscale gunstmaatregelen)?

Belastingskredieten zijn een soort stimulans waarmee vroegere, huidige of toekomstige belastingen van een onderneming kunnen worden gereduceerd. Deze fiscale gunstmaatregelen kunnen zowel terugbetaalbaar als niet-terugbetaalbaar zijn, wat betekent dat bedrijven ze kunnen ontvangen zelfs als ze geen belastingen hebben betaald (terugbetaalbaar) of alleen als ze belastingen verschuldigd zijn (niet-terugbetaalbaar).

Lokale en nationale fiscale stimuleringsmaatregelen zijn bedoeld om ondernemerschap en groei van bedrijven in een bepaald land of regio te bevorderen. Deze stimuleringsmaatregelen verschillen per land of regio en kunnen belastingstimuli omvatten voor het in dienst nemen van specifieke groepen personen (zoals ongeschoolde werknemers, jongeren, werknemers in ploegendienst, O&O-personeel, enz.).

Fiscale gunstmaatregelen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) zijn beschikbaar voor bedrijven die producten, processen, software of bedrijfsmodellen creëren of verbeteren via industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkelingen. Bedrijven kunnen een deel van hun in aanmerking komende O&O&I-uitgaven voor een bepaald jaar recupereren via deze fiscale gunstmaatregelen. Afhankelijk van het rechtsgebied zijn deze belastingskredieten al dan niet terugbetaalbaar. Belastingkredieten voor O&O kunnen ook worden gecombineerd met andere vormen van niet-verwaterend financieringsmogelijkheden.

Ontdek de incentives programma’s

In België bestaan verschillende fiscale stimuli voor Onderzoek & Ontwikkeling & Innovatie, alsook in Vlaanderen bestaat een interessante fiscale incentive om energiebesparende investeringen te stimuleren. Wilt u de fiscale gunstmaatregelen binnen uw bedrijf benutten? Neem nu contact met ons op en ontdek hoe ons deskundig team u met de nodige zorg door het aanvraag- en beheerproces kan loodsen.

Onze toegevoegde waarde

Identificeren en definiëren van de opportuniteit tot benutten van fiscale gunstmaatregelen

Sluiten

Openvouwen

Bij Moore Grants & Incentives voeren we grondige en regelmatige evaluaties uit van uw R&D- en duurzaamheidsinvesteringen, evenals de personeelsbezetting, om te bepalen welke projecten, kosten en activiteiten in aanmerking komen. Ons doel is om u te helpen uw potentiële belastingvoordelen te maximaliseren en tegelijkertijd innovatieve en duurzame projecten te bevorderen. Hieronder vindt u een overzicht van ons proces:

 • Oplijsten van relevante fiscale gunstmaatregelen: wij bieden een gemakkelijk te begrijpen overzicht van de belastingvoordelen die voor u relevant zijn.
 • Identificeren van toepassingsgebieden op hoog niveau: wij identificeren de kern- en ondersteunende gebieden van uw bedrijfsactiviteiten die in aanmerking kunnen komen voor belastingvoordelen. Dit helpt ervoor te zorgen dat u geen potentiële belastingbesparingen misloopt.
 • Identificeren van belangrijke projecten en personeel: ons team werkt nauw met u samen om belangrijke projecten en personeel te identificeren om de nodige technische informatie te verzamelen om belastingclaims te ondersteunen.
 • Verduidelijken van de volgende stappen: wij bieden u duidelijke begeleiding bij de volgende stappen, inclusief een voorgestelde tijdlijn voor het tijdig indienen van de belastingclaims.  
Beoordelen van de technische en financiële toepasbaarheid

Sluiten

Openvouwen

Wij voeren een grondige financiële analyse uit van de in aanmerking komende projecten in relatie tot de vastgestelde activiteiten om u te helpen uw belastingvoordelen te maximaliseren. Ons proces omvat:

 • Technische interviews: we voeren gedetailleerde technische interviews met uw technische leads om diepgaande informatie te verzamelen over de activiteiten, projecten en O&O/duurzaamheidsthema's die zijn geïdentificeerd.
 • Financiële analyse: ons team voert een gedetailleerde financiële analyse uit van subsidiabele projecten ter ondersteuning van uw belastingclaims. Wij stellen onderbouwde kostenramingen op om ervoor te zorgen dat alle in aanmerking komende kosten worden verantwoord en dat u het maximaal mogelijke belastingvoordeel ontvangt.
Voorbereiden en schrijven van de aanvraag

Sluiten

Openvouwen

Wij helpen u bij het opstellen van de inhoudelijke motivatie en het administratieve gedeelte van de in te dienen en te registreren belastingaangifte. Ons proces omvat:

 • Verzamelen van technische informatie: wij verzamelen technische informatie over uw subsidiabele activiteiten door middel van technische interviews met uw team en door het analyseren van bestaande documentatie.
 • Technische beschrijving/rapport opstellen: wij stellen gedetailleerde technische beschrijvingen/rapporten op die een nauwkeurig beeld geven van het type subsidiabele activiteiten dat door uw bedrijf wordt uitgevoerd.
 • Consolideren van technische en financiële bevindingen: we consolideren de technische en financiële bevindingen en leggen ze ter validatie en goedkeuring voor aan uw technische en financiële verantwoordelijken.
 • Kwaliteitscontrole: we volgen ons interne kwaliteitscontroleproces om ervoor te zorgen dat de definitieve claim en de ondersteunende inhoudelijke technische aanvraag nauwkeurig en volledig zijn.
 • Begeleiding van de belastingclaim: wij begeleiden u en uw team door de voorbereide belastingclaim om ervoor te zorgen dat de claims tijdig worden ingediend.
Beheren

Sluiten

Openvouwen

Bij Moore Grants & Incentives maximaliseren we niet alleen uw belastingvoordelen via uw huidige claims. Wij zorgen voor voortdurende ondersteuning om u te helpen processen op te zetten om in aanmerking komende activiteiten beter op te sporen en te controleren voor toekomstige claims. In geval van vragen tijdens het proces of daarna door de belastingdienst, is ons team er om u te helpen bij het opstellen van antwoorden op "Vragen om Inlichtingen" en u te begeleiden bij audits.

Bij Moore Grants & Incentives zijn we toegewijd om u te helpen uw duurzaamheids- en innovatiedoelstellingen te bereiken en tegelijkertijd uw belastingvoordelen te maximaliseren. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.

Neem contact op met één van onze experten

Kelly-Jayne Aylward

Kelly-Jayne Aylward, PhD

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact
Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact