Overslaan en naar de inhoud gaan

Transfer Pricing

Transfer pricing of verrekenprijzen

Transfer pricing (of interne verrekenprijzen) is het geheel van regels dat ervoor zorgt dat ondernemingen die tot dezelfde (inter)nationale groep behoren onderling evenwichtige prijzen bepalen en de winsten correct toekennen bij intragroeptransacties.

Het belang van een duurzaam transfer pricing-beleid

Winsten en prijzen voor transacties tussen bedrijven die niet gelinkt zijn, worden bepaald op basis van zakelijke voorwaarden. Tussen ondernemingen die tot eenzelfde groep behoren, is dat minder duidelijk. De toekenning van winsten en de bepaling van onderlinge prijzen gebeurt soms om fiscale en boekhoudkundige redenen. Dat vergroot het risico op dubbele belastingen maar ook op belastingontduiking.

Verrekenprijzen of transfer pricing staat al enkele jaren hoog op de fiscale agenda. De globale structurering van transacties heeft een directe impact op de verdeling van de groepswinst tussen verschillende landen en dus ook op de fiscale inkomsten van die landen. Het is daarom belangrijk een duurzaam beleid uit te werken voor uw verrekenprijzen als u regelmatig intragoeptransacties uitvoert.

Marktconforme verrekenprijzen

Het basisprincipe van transfer pricing is dat de gehanteerde prijzen marktconform moeten zijn alsof het om transacties tussen derde partijen gaat. Dit wordt ‘at arm’s length’ genoemd. Allerlei transacties worden geviseerd: verkoop van goederen, levering van diensten, licenties in kader van intellectuele eigendom, financiële transacties, etc.

Transfer pricing-documentatie

Sinds 2016 geldt in België een verplichting tot het opmaken en indienen van transfer pricing-documentatie voor ondernemingen die internationaal actief zijn en bepaalde financiële drempels overschrijden. Ervaring leert dat meer transparantie vaak een bron van meer en complexere transfer pricing-audits is.

Hoe kan Moore u helpen met verrekenprijzen?

Moore begeleidt uw onderneming bij het opzetten van een doordacht en kostenefficiënt transfer pricing-beleid. We houden daarbij rekening met de algemene strategie van de groep en mogelijke (internationale) fiscale opportuniteiten.

Op deze dienstverlening kan u rekenen:
 • We ontwerpen een (wereldwijd) transfer pricing-beleid en voeren het in, inclusief waardeketenanalyses.
 • We voeren analyses uit om marktconforme vergoedingen te bepalen voor allerlei intragroeptransacties.
  Denk onder meer aan de verkoop van goederen, de levering van diensten, licenties in kader van intellectuele eigendom, financiële transacties, etc.
 • We voeren transfer pricing-analyses uit, waaronder waarderingsoefeningen voor herstructurering en reorganisaties.
  Denk aan wijzigingen in de operationele structuur, de overdracht van (im)materiële activa, etc.
 • We zetten een intragroepfinancieringsbeleid op voor leningen, cash pooling en financiële garanties.
 • We stellen transfer pricing-documentatie op in lijn met de OESO Transfer Pricing Richtlijnen voor Master & Local File documentatie, inclusief het Belgische groeps- en lokaal dossier.
 • We stellen intragroepovereenkomsten op voor een brede waaier aan intragroeptransacties.
 • We zorgen dat u in orde bent met Country-by-Country rapportering.
 • We voeren fiscale transfer pricing-controles uit.
 • We vragen transfer pricing-rulings aan om juridische zekerheid te krijgen over uw transfer pricing-beleid of een welbepaalde intragroeptransactie.
 • We passen de fiscale steunmaatregelen toe bij innovatie.
  Denk aan het regime van innovatieaftrek en investeringsaftrek / belastingkrediet O&O.

Waarom kiezen voor Moore?

 • We zijn de compagnon de route van onze klanten; wij denken en werken met u mee. 
 • We streven er niet naar om de grootste of de snelste te zijn; maar we leggen de nadruk liever op een professionele, persoonlijke, kwalitatief hoogstaande service.
 • We werken samen met onze klanten, we zijn hun klankbord en bieden hen advies dat veel verder gaat dan louter het cijfermatige.
 • Dankzij Moore Global netwerk kunnen we u wereldwijde transfer pricing-expertise en ondersteuning bieden.

Neem contact op met één van onze experten

Joachim Janssen

Joachim Janssen

Partner Tax & Legal Services

Contact
Martijn Van den Boer

Martijn Van den Boer

Manager Tax & Legal Services

Contact