Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Fiscaliteit

Hervorming investeringsaftrek vanaf 2025

woensdag 24/04/2024

Op 20 maart 2024 heeft de kamer een nieuw wetsontwerp omtrent de hervorming van de investeringsaftrek in eerste lezing goedgekeurd. De verwachting is dan ook dat deze herziening de eindmeet zal halen met als hoofddoel “de ondersteuning van het investeringsklimaat en groene energietransitie in België”. De regering streeft naar een actuelere en duurzamere lijst van kwalificerende investeringen, vastgelegde percentages en een vereenvoudigde procedure. De nieuwe regeling inzake de investeringsaftrek zal van toepassing zijn op vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebrachte vaste activa.

Hierna wordt een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen aan het regime van de investeringsaftrek in België. De focus ligt voornamelijk op het fiscaal stimuleren van zogenaamde “groene investeringen”. De huidige scope van groene investeringen strookt niet langer met de werkelijkheid, aangezien deze nog voorziet in een fiscaal voordeel voor investeringen in verwarming op steenkool en gas, wat in het kader van de groene energietransitie nog moeilijk als energiebesparend kan worden verantwoord.

De veranderingen: voortaan 3 categorieën van investeringsaftrek

 

1. Hogere basisaftrek voor eenmanszaken en kmo’s

De gewone investeringsaftrek wordt verhoogd van 8% naar 10% voor kmo’s en zelfstandigen. Voor digitale investeringen in het kader van facturatie, klantenbeheer, e-commerce en cyberveiligheid zal dit basistarief stijgen tot 20%.

 

2. “Groene” thematische investeringsaftrek

Er komt een nieuwe thematische investeringsaftrek van 40% die ingevoerd wordt voor groene investeringen door zelfstandigen en kmo’s en 30% voor grotere ondernemingen. De vier verschillende soorten investeringen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

  • Investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie (bv. batterijparken)
  • Investeringen in emissievrije vervoersmiddelen (bv. bestel- en vrachtwagens op waterstof)
  • Andere milieuvriendelijke investeringen (bv. zuinige watersystemen)
  • Ondersteunende digitale investeringen verwant met de voorgaande categorieën (bv. software die het energieverbruik regelt)

Voor deze aftrek moet de belastingplichtige een attest aanvragen bij het bevoegde gewest (exacte procedure nog te bepalen). Daarnaast is er een publicatie van de lijst met kwalificerende investeringen die om de 3 jaar geactualiseerd zal worden.

Tot slot heeft de wetgever voor deze thematische investeringsaftrekken ook enkele beperkingen opgelegd, namelijk:

  • De thematische aftrekken kunnen niet worden toegepast door ondernemingen in moeilijkheden of op een onderneming waarvoor een terugvorderingsbevel uitstaat.
  • De thematische aftrek kan enkel toegepast worden op vaste activa waarvoor geen regionale steun wordt gevraagd (uitzonderingen op deze regel worden nog bepaald).
  • De thematische aftrek kan niet worden toegepast als de investering onredelijke schade voor het leefmilieu met zich meebrengt.
  • Er kan enkel een attest worden verleend als de investering op één van de lijsten voorkomt.

     

3. Bestaande aftrek voor onderzoek en ontwikkeling en octrooien wordt de “technologieaftrek”

De "technologieaftrek" wordt geïntroduceerd voor investeringen in octrooien en vaste activa ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (“O&O”) van milieuvriendelijke producten en toekomstgerichte technologieën. De technologieaftrek komt op een eenmalig tarief van 13,5%, maar kan ook gespreid toegepast worden over meerdere boekjaren met een jaarlijks tarief van 20,5% op de afschrijving van de kwalificerende investering. De percentages voor de technologieaftrek worden vastgeklikt en zijn dus niet langer afhankelijk van de inflatie zoals onder het huidige regime.

 

Geen dubbel voordeel meer bij toepassing van de niet-doorstorting bedrijfsvoorheffing voor O&O

Zoals vandaag ook al het geval is bij de toepassing van het belastingkrediet voor O&O, zal de toegepaste ‘korting bedrijfsvoorheffing voor O&O’ in mindering moeten worden gebracht van de berekeningsbasis van de investeringsaftrek wanneer de niet-ingehouden BV vervat zit in de activawaarde. Deze beperking geldt voor zowel de basisaftrek, de thematische aftrek alsook de technologie-aftrek.

Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de hervormde investeringsaftrekken die van toepassing zijn vanaf 1/1/2025:

Investeringen verkregen of tot stand gebracht in boekjaar 2025

Eenmalig

Gespreid

Basis investeringsaftrek (enkel voor kmo’s)

10%

-

Basis investeringsaftrek: digitale investeringen (enkel voor kmo’s)([1])

20%

-

Thematische investeringsaftrek([2])

40% / 30%

-

Technologieaftrek([3])

13,5%

20,5%

Zeeschepen

30%

-

[1] Komen in aanmerking o.a., digitale betaling- en boekhoudsystemen, digitale CRM-systemen, e-commerce platformen en digitale veiligheidssystemen (de aard en de technische kenmerken van de investeringen die in aanmerking komen zullen nog bepaald worden).

[2] Voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen: 40%. Alle andere vennootschappen: 30%

[3] De technologie-aftrek kan ook worden omgezet door vennootschappen in een belastingkrediet voor O&O 

 

Heeft u nog vragen over wat deze hervorming van de investeringsaftrek voor uw onderneming betekent? Onze experts helpen u graag verder.

Neem contact op met één van onze experten

Joachim Janssen

Joachim Janssen

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dries Van Buggenhout

Dries Van Buggenhout

Manager Tax & Legal Services

Contact
Hendrik Meurrens

Hendrik Meurrens

Associate Tax & Legal Services

Contact