Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Werknemers

Nieuwe voorwaarde vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegen- en nachtarbeid

vrijdag 26/04/2024

Sinds 1 april 2024 geldt een nieuwe verplichting om de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te kunnen blijven genieten als uw onderneming een ploegen- of nachtpremie betaalt.

Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

Ondernemingen waarin ploegen- of nachtarbeid wordt verricht en die een ploegen- of nachtpremie betalen, genieten een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Die is gelijk aan 22,80% van de belastbare bezoldigingen, inclusief de ploegenpremies. Deze vrijstelling is voor u als werkgever dus een aanzienlijke besparing op de kostprijs van de tewerkstelling. Lees hier meer over deze vrijstelling.

Minimale nacht- of ploegenpremie

Sinds 1 april 2022 moest u al een minimale nacht- of ploegenpremietoekennen aan uw werknemers om het recht te openen op de vrijstelling.

  • Voor ploegenarbeid geldt een minimumpremie van 2%.
  • Voor nachtarbeid geldt een minimumpremie van 12%.

Nieuw sinds 1 april 2024

Wil u van die vrijstelling blijven genieten, dan geldt sinds 1 april 2024 bovenop de minimale premie een nieuwe verplichting.

U moet de ploegen- of nachtpremie verplicht voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst. Is er geen geschrift voorhanden waarop de toekenning van de premie steunt, dan kan u als werkgever geen aanspraak maken op de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing.

Moet u actie ondernemen?

Sectoraal geregeld

In een heel aantal sectoren is op sectoraal vlak al een ploegenpremie of nachtpremie voorzien die aan de minimumpercentages voldoet. Als u onder een van deze paritaire comités valt (zoals PC 140.3), hoeft u dus niets meer te doen en kan u zonder meer verder van de vrijstelling genieten. Zolang aan de andere voorwaarden voldaan is uiteraard.

Niet sectoraal geregeld

Is er op sectorniveau nog niets bepaald? Dan had u in principe tot en met 31 maart 2024 om de premie op te nemen in een ondernemingscao, uw arbeidsreglement of uw arbeidsovereenkomsten. Hebt u dat nog niet in orde gebracht? Dan schiet u best zo snel mogelijk in actie. Zolang u niet over een ondersteunend geschrift beschikt, hebt u in principe geen recht op de vrijstelling. De premie moet ook altijd minstens voldoen aan de minimale vereiste van 2% of 12%.

What’s in a name

Opgelet, bij de toetsing of er al dan niet een geschrift bestaat, kijkt men niet enkel naar de formele benaming, maar zal men voornamelijk de criteria toetsen zoals opgenomen in de wet. U moet de premie effectief toekennen voor ploegen- of nachtarbeid en u moet het minimale percentage respecteren. Het is dus niet omdat een bepaalde premie de naam ‘ploegenpremie’ heeft in het arbeidsreglement, dat ze dat ook effectief is volgens de wet, of andersom. Het doel van de premie moet met andere woorden overeenkomen met wat de wet beoogt, welke naam ze ook krijgt.

Welke sancties riskeert u?

Nam u de premie niet op in een geschrift voor 1 april 2024? Dan hebt u geen recht op de vrijstelling, aangezien u niet langer aan de voorwaarden voldoet.

Als bij een controle blijkt dat u als werkgever toch onterecht de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing hebt toegepast, zijn de gevolgen zeer ingrijpend. Niet alleen moet u alsnog 22,80% bedrijfsvoorheffing die u niet doorstortte betalen. Daar komen nog nalatigheidsintresten bovenop. Bovendien riskeert u een geldboete en een belastingverhoging.

Leg het vast in een geschrift

Zorg ervoor dat u voldoet of blijft voldoen aan de nieuwe vereiste inzake vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij ploegen- en nachtarbeid. Leg de toekenning van deze premie vast in een geschrift. Zo vermijdt u onaangename verrassingen bij een fiscale controle.

Aarzel zeker niet om ons te contacteren als u nog vragen hebt of u begeleiding wenst. We bekijken het graag verder met u.

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact
Murielle Vlaisloir

Murielle Vlaisloir

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact