Overslaan en naar de inhoud gaan

Strategie

Een duidelijke visie en een helder plan tonen uw mensen de weg. Dat zorgt niet alleen voor een gezamenlijke ambitie, maar ook voor verbinding en engagement.

Visie is een kenmerk van leiderschap. Een goede strategie geeft een helder raamwerk voor het nemen van beslissingen, motiveert uw medewerkers en geeft hen focus en houvast. Het is ook zeker geen top-down verhaal, want iedereen in uw organisatie bepaalt mee het succes.

Onze consultants delen uw passie voor ondernemen en staan u graag bij. Daarom helpen wij u een doelgericht strategisch plan uit te tekenen en zo uw organisatie klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. U mag daarbij rekenen op training, coaching en opvolging doorheen uw volledige traject.

Ons doel is uw ambitie scherpstellen en daar een haalbaar businessplan aan koppelen. Onze aanpak omvat drie fasen:

Analyse

Om een helder beeld te krijgen van uw omgeving en de manier waarop uw onderneming functioneert, verzamelen en analyseren we extern en intern marktgegevens. Daarnaast nemen we de tijd om te luisteren naar uw klanten. Ook uw medewerkers worden betrokken via onze Snelle Organisatie Scan. Hoe staan zij tegenover de huidige strategie, de werking van uw organisatie, de processen en systemen, de bedrijfscultuur en de leiderschapsstijl?

Ontwikkeling

Samen met het management en sleutelpersonen bepalen we de ambitie, de kernwaarden, de doelstellingen, maar ook de vereiste competenties om uw plannen en groei waar te maken. We ontwikkelen aan de hand van vernieuwende businessideeën een visie en strategie die uw bedrijf een echte meerwaarde bieden.

Realisatie

Ambitieuze doelen vragen ook om concrete acties om ze te realiseren. Uw volledige organisatie moet daarin betrokken worden. Ons team maakt de vertaalslag van strategie naar tactisch en operationeel plan. Dankzij actiepunten op korte en lange termijn, met de nodige opvolging, tekenen we het pad uit om uw vooropgestelde doelen ook effectief te bereiken.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Samen met u nemen we afstand. Zo helpen we u het grote geheel te zien, uw ambities te definiëren en uw strategie daarop af te stemmen.
  • We dagen u uit om ‘out of the box’ na te denken over uw markt, uw klanten, uw product en uw dienstverlening.
  • We brengen toekomstige opportuniteiten in kaart, maar ook de belangrijkste ontwikkelingen in uw sector, technologische trends, uw huidige strategische positionering en het veranderpotentieel in uw organisatie.
  • We helpen u bij de creatie van een gemeenschappelijk draagvlak voor uw strategie zodat iedereen in uw organisatie op dezelfde golflengte zit.
  • We vertalen uw strategie naar een concreet operationeel actieplan en een haalbaar draaiboek met meetbare doelen (KPI’s).
  • We werken een nieuw of aangepast go-to-market model uit en zorgen ervoor dat uw organisatie de nodige slagkracht heeft.

Experts in diverse domeinen en sectoren staan voor u klaar. Onze kerncompetenties zijn verdeeld in 8 domeinen. Ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen. Per sector staat een toegewijd team voor u klaar. Ontdek onze klanten.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Johan Carton
Johan Carton
Partner Business Consulting
Johan Vanbrabant
Johan Vanbrabant
Senior Principal Business Consulting