Overslaan en naar de inhoud gaan

POM Vlaanderen

Customer case

Sector: Publieke sector

POM Oost-Vlaanderen begon in juni 2006 als een nieuwe organisatie haar verhaal te schrijven. Een verhaal dat zich afspeelt binnen de krijtlijnen van het sociaal-economisch beleid van het provinciebestuur. De nadruk lag van meet af aan op de creatie van ruimte voor duurzaam ondernemen met de focus op twee sterktes van de regio: de logistieke sector en de kenniseconomie. Het verder uitbouwen van Oost-Vlaanderen tot logistieke topregio en tot uitmuntende kennisregio realiseren, is dan ook een hoofdopdracht voor de POM.

Als ontwikkelingsmaatschappij is het ook de taak van POM Oost-Vlaanderen om nieuwe opportuniteiten tot ontwikkeling te durven brengen. Zo speelt zij een sleutelrol in de ontwikkeling van ondertussen meer dan 40 nieuwe bedrijventerreinen zoals Tech Lane Ghent, in bedrijvencentra zoals iCUBES, in initiatieven rond hernieuwbare energie zoals Cleantech cluster regio Gent en Terranova Solar en in projecten rond biotechnologie zoals Ghent Bio-Economy Valley.

Klantvraag

Onder impuls van de voorzitter Geert Versnick en de nieuwe algemeen directeur Filip Laureyns nam POM Oost-Vlaanderen in 2016 de handschoen op om haar dienstenaanbod en haar strategische keuzes onder de loep te nemen en bij te sturen. 

Aanpak

POM Oost-Vlaanderen selecteerde Moore om haar te begeleiden in de zoektocht naar een herwerkte missie en nieuwe succesvolle strategische keuzes. Na diepgaande analyses van het dienstenaanbod en via interactieve sessies met alle medewerkers werden de ambities voor elk van de 4 werkdomeinen bepaald. Vervolgens werden ze vertaald in strategische (lange termijn) en operationele (korte termijn) doelen.

Een toetsing van deze voorstellen met de externe belanghebbenden zorgde voor extra accenten in het finaal strategisch plan én voor gedragenheid. Als extra ontwikkelden wij samen een monitoringsysteem om de voortgang via eenvoudig meetbare performantie indicatoren op te volgen.  

Resultaat

10 jaar POM Oost-Vlaanderen kon eind 2016 feestelijk gevierd worden! De nieuwe ambitie, de baseline en de projecten & doelen voor de komende jaren werden breed gecommuniceerd. Alle medewerkers zijn verheugd met de duidelijke doelstellingen en inspireren door hun inzet en enthousiasme de andere partners in de vele projecten waarin POM Oost-Vlaanderen betrokken is.  

"POM Oost-Vlaanderen wil de regio versterken door het ondernemerschap te stimuleren en grenzen te verleggen. Wij maken het verschil door participatie en samenwerking in projecten en economische initiatieven. POM. Participeert. Onderneemt. Motiveert." 

Expertise Moore

Wij begeleiden via onze snelle en gerichte aanpak niet enkel bedrijven, maar ook organisaties uit de publieke en de social profit sector bij de bepaling van hun groeiplannen. En wij helpen hen ook om ze waar te maken.