Overslaan en naar de inhoud gaan

Voeding, klimaat,
milieu en energie
& transport

Voeding, klimaat, milieu en energie

Voeding

In de komende jaren zal de voedselproductie meer en meer geïmpacteerd worden door de gevolgen van de klimaatverandering, waarbij waterschaarste en droogte steeds vaker zullen voorkomen. Bovendien wordt de veerkracht van onze voedselproductie en -distributie op de proef gesteld, een fenomeen dat door de wereldwijde COVID-19-pandemie onder de aandacht is gebracht. We zijn ons nu zeer bewust van de onderlinge verbanden tussen onze ecosystemen, toeleveringsketens en consumptiepatronen en de natuurlijke beperkingen van onze planeet.

Voor bedrijven en organisaties die actief zijn in de voedselketen, is dit een uitdagende tijd. De opkomst van nieuwe technologieën en artificiële intelligentie, alsook nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en innovatie, bieden oplossingen om de wereldwijde uitdagingen aan te pakken die de toekomst van de voeding beïnvloeden. Initiatieven die gericht zijn op duurzame voedselproductie en -verwerking zullen meer steun kunnen vinden dankzij initiatieven als de ‘Farm to Fork’-strategie. Bedrijven die investeren in het vinden van nieuwe efficiëntieniveaus in de voedselketen bieden hoop voor de toekomst van de voedselproductie.

Klimaat, milieu en energie

Klimaatverandering, de aantasting van het milieu en de groeiende vraag naar energie terwijl ook de uitstoot wordt teruggedrongen, zijn existentiële bedreigingen waarmee onze mondiale samenleving geconfronteerd wordt. De Europese Unie streeft ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken, moeten alle sectoren van onze economie actie ondernemen, onder meer door te investeren in milieuvriendelijke technologieën, alternatieve hernieuwbare energieën, nieuwe materialen en technologieën, energie-efficiënte bouwoplossingen, beperken en recyclage van afval. Circulaire-economieconcepten zullen nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe diensten tot stand brengen. Hierdoor worden innovatieve oplossingen gecreëerd om producten en materialen te recycleren en te hergebruiken. Ecodesign streeft er dan weer naar om in te spelen op de impact van een product of dienst op het milieu te beperken binnen elk facet van de levenscyclus. 
 
Bedrijven en organisaties die in staat zijn om de klimaatverandering, de aantasting van het milieu en de energie-uitdagingen om te zetten in commerciële opportuniteiten bieden een duurzame oplossing en creëren nieuwe wegen naar economische groei.

Transport, logistiek en bouw

De bouwsector wordt geconfronteerd met een toenemende vraag naar minder afvalmateriaal en efficiëntieverbeteringen in bestaande gebouwen en renovaties. Dit wordt gedreven door een sterke focus op energie-efficiëntie, klimaatverandering en de behoefte aan een circulaire economie. Om aan deze eisen tegemoet te komen, zullen de bedrijven nieuwe technologieën moeten omarmen en erin moeten investeren.

In de transportsector zijn alle ogen gericht op het efficiënter en milieuvriendelijker maken van de mobiliteit. Verkeersopstoppingen en luchtvervuiling treffen steden en stedelijke gebieden in heel Europa. Tegelijkertijd willen de beleidsmakers het vervoer betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk houden. Succesvolle innovators zijn in staat zijn om op deze trends in te spelen en tegelijkertijd de mobiliteitsoplossingen van de toekomst te ontwikkelen.

Neem contact op met één van onze experten

Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact
Kelly-Jayne Aylward

Kelly-Jayne Aylward

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact