Overslaan en naar de inhoud gaan
#Grants & Incentives #Subsidies

Subsidie in de kijker: oproep ontwikkelings-
projecten richting TRL-8

woensdag 13/09/2023

In een stap om innovatie te stimuleren en de praktische impact te vergroten, kondigt VLAIO een nieuwe oproep aan voor ontwikkelingsprojecten richting TRL-8 (productie). Deze projecten bevinden zich in de demonstratiefase, het spannende gebied tussen de ontwikkelingsfase (TRL4-7) en de productiefase (TRL8-9), waarbij de overgang van concept naar markt van vitaal belang is.

Wat omvat de oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL-8?

In sommige gevallen is het niet voldoende om enkel in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden nieuwe ontwikkelingen te testen en te valideren voordat ze volledig kunnen worden opgeschaald en vermarkt. Voor sommige ontwikkelingen is het noodzakelijk om producten, processen of diensten daadwerkelijk te testen in reële gebruiksomstandigheden. Deze praktijktests kunnen immers cruciale inzichten verschaffen en eventuele onzekerheden in dit stadium van ontwikkeling nog identificeren, waardoor nog noodzakelijke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd vooraleer het product, proces of de dienst naar de markt wordt gebracht.

Als deze tests gericht zijn op het verkrijgen van essentiële kennis als een middel om duidelijk geïdentificeerde technologische uitdagingen in deze fase te kunnen overwinnen, kunnen deze activiteiten in aanmerking komen voor steun via de nieuwe oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL-8.

Het doel is om duidelijk te beschrijven welke stappen nog moeten worden genomen voordat de markt betreden kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met twee belangrijke vereisten:

  1. Uitdagingen en risico's: het project moet nog steeds technologische uitdagingen en inherente risico’s bevatten die moeten aangepakt worden met het oog op het verder opschalen en vermarkten.
  2. Natraject vóór commercialisering: na afronding van het project zijn er nog acties nodig om op basis van de verworven inzichten de ontwikkeling te kunnen commercialiseren.

Het basissteunpercentage is 25% (toeslagen blijven van kracht), en het maximale steunbedrag per project bedraagt 3 miljoen euro.

Het budget voor deze oproep is voorlopig vastgesteld op 10 miljoen euro. Een onderneming kan maar één project per oproep indienen.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 28 september 2023. Projecten mogen starten vanaf 1 oktober 2023. De projectduur bedraagt maximaal 36 maanden.

Waarom zou u een subsidie via de oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL-8 moeten overwegen?

  • Risicovermindering: TRL-7 vertegenwoordigt de fase waarin een technologie wordt gedemonstreerd en getest in een operationele omgeving die zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke beoogde toepassing ligt. Dit brengt vaak aanzienlijke technische, operationele en financiële risico's met zich mee. Subsidies kunnen helpen deze risico's te verminderen door financiële steun te bieden voor het opzetten van demonstratieprojecten en praktijktests.
  • Marktvalidatie: Het succesvol demonstreren van een technologie op TRL-7 niveau kan bijdragen aan het valideren van de technologie op de markt. Het laat potentiële investeerders en gebruikers zien dat de technologie werkt in een echte omgeving en de beloofde voordelen kan bieden.
  • Aantrekken van investeerders: Subsidies op TRL-7 niveau kunnen als een sterke indicator dienen voor potentiële investeerders. Wanneer overheidsinstanties vertrouwen tonen in een technologie door financiering te verstrekken voor demonstratieprojecten en praktijktests, kan dit het vertrouwen van (private) investeerders vergroten en hen aanmoedigen om ook kapitaal in het project te injecteren.

Hoe kan u een subsidie binnen de oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL-8 aanvragen?

Het aanvragen van de subsidie is een gestructureerd proces dat betrokkenheid en voorbereiding vereist. Hier zijn enkele stappen om je op weg te helpen:

  • Voorbereiden: Zorg ervoor dat u goed begrijpt welke criteria en voorwaarden van toepassing zijn op de subsidie. Welke soorten activiteiten komen in aanmerking? Welke documenten zijn nodig?
  • Uitwerken: Stel een gedetailleerd plan op waarin u uitlegt hoe de subsidie zal worden gebruikt en welke voordelen dit zal opleveren voor uw bedrijf.
  • Aanvraagindienen: Volg zorgvuldig de instructies om uw aanvraag online in te dienen bij VLAIO wanneer de oproep actief is. Zorg ervoor dat u alle benodigde documenten en informatie bijvoegt.
  • Toelichten: Houd de voortgang van uw aanvraag in de gaten en wees bereid om eventuele aanvullende informatie te verstrekken als daarom wordt gevraagd.
  • Opvolgen: Dien tijdig uw tussentijds en eindverslag in met de nodige stavingsdocumenten om de toegekende steun te ontvangen. De uitbetaling van subsidies gebeurt doorgaans in jaarlijkse schijven, onder de vorm van voorschotten. De eerste schijf wordt betaald na uw bevestiging van het voornemen het project op te starten, de laatste na de afsluiting van je project.

Klaar om uw innovatie te testen en te demonstreren?

De oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL-8 biedt een unieke kans om uw innovatie in de demonstratie- en testfase (TRL-7) te ondersteunen. Dit speelt een cruciale rol bij het verminderen van risico's, het valideren van uw innovatie en het faciliteren richting opschaling en commercialisering. Grijp deze kans aan om uw innovaties te stimuleren!

Hulp nodig?

Aarzel niet om Sonja Vancrayenest te contacteren. Ze helpt u deskundig bij het onderzoeken of uw project in aanmerking komt voor een subsidie. Het Moore Grants & Incentive team kan u ook ondersteunen bij het opmaken van uw dossier en de subsidieaanvraag, en u begeleiden bij het volledige aanvraag- en uitbetalingsproces van het subsidiedossier.

Neem contact op met één van onze experten

Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact