Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona #Steunmaatregelen

Welke Corona-
steunmaatregelen gelden deze zomer nog?

maandag 21/06/2021

Het afgelopen Coronajaar werden bedrijven en zelfstandigen overspoeld door steunmaatregelen. De meesten vervallen eind juni 2021. Op 17 mei besloot het kernkabinet toch een aantal sociaalrechtelijke steunmaatregelen te verlengen tot en met 30 september 2021. Wat zijn de belangrijkste?

Verhoging grens vrijwillige overuren

De maatregel over de Corona-overuren wordt voor de cruciale sectoren uitgebreid tot 30 september 2021. In het interprofessioneel akkoord gaan de sociale partners nog een stap verder. De verhoging van de vrijwillige overuren tot 220 wordt verlengd tot eind 2022, en dat voor alle sectoren.

120 van de 220 vrijwillige overuren vallen door deze maatregel onder een gunstig sociaal en fiscaal regime. Deze overuren zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en personenbelasting. Het bruto bedrag is dus gelijk aan het netto bedrag. Op deze vrijwillige overuren is geen overloon verschuldigd en u moet ze niet aanrekenen op de arbeidsduur van uw werknemer.

Kostenvergoeding thuiswerk

De verhoging van de maximale vergoeding voor thuiswerk van 129,48 euro naar 144,31 euro blijft gelden tot eind september 2021. Deze onkostenvergoeding is vrij van belastingen en sociale bijdragen.

Tijdelijke Coronawerkloosheid

De tijdelijke Coronawerkloosheid voor alle sectoren via de vereenvoudigde procedure wordt verlengd tot eind september 2021. Deze tijdelijke werkloosheid kan u nog altijd aanvragen als er onvoldoende werk is voor al uw werknemers of een werknemer in quarantaine moet of voor zijn kinderen moeten zorgen als gevolg van een Coronamaatregel.

De werkloosheidsuitkering blijft verhoogd tot 70% van het begrensd loon (2.754,76 euro bruto per maand). De RVA betaalt daarbovenop nog het supplement van 5,63 euro per dag. De ingehouden bedrijfsvoorheffing blijft verlaagd tot 15%. De toekenning van controlekaarten aan werknemers in tijdelijke werkloosheid is nog altijd niet nodig.

Sociale bijdragen voor zelfstandigen

Tot en met 30 september 2021 worden geen sancties opgelegd door de RSZ als u de voorschotten van de sociale bijdragen niet tijdig betaalt. Ook de mogelijkheid tot een afbetalingsplan zonder sancties blijft bestaan.

Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen tot eind september aanspraak maken op de aanvullende crisisuitkering van hun ziekenfonds. Het totale dagbedrag komt daardoor overeen met het bedrag van de financiële uitkering door het Corona-overbruggingsrecht. De arbeidsongeschiktheid mag wel slechts erkend zijn vanaf 1 maart 2020. Ook het systeem van de aanvullende uitkering bij arbeidsongeschikte werknemers blijft.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

  1. Als zelfstandige kan u aanspraak maken op het dubbel Corona-overbruggingsrecht. Dat wordt verlengd tot 30 september 2021 voor sectoren die nog steeds gesloten zijn. Bent u zelfstandige in een sector die op 9 juni de deuren weer mocht openen, dan kan u in juni nog steeds beroep doen op het dubbel Corona-overbruggingsrecht.
  2. Tot 30 september 2021 kan u nog aanspraak maken op het crisis-overbruggingsrecht omzetdaling. Deze financiële uitkering is er voor zelfstandigen waarvan de omzet door de Coronapandemie aanzienlijk daalde. Het gaat om een omzetdaling van minstens 40% ten opzichte van dezelfde kalendermaand in 2019.
  3. Het crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind wordt ook verlengd tot eind september 2021.
  4. Vanaf juli 2021 treedt er nog een ander soort crisis-overbruggingsrecht in werking. U komt daarvoor in aanmerking als de overheid een sluitingsmaatregel treft waardoor uw zelfstandige activiteit stopgezet moet worden. Dat is dus strikter dan het dubbel Corona-overbruggingsrecht. Als u uw activiteiten gedeeltelijk verder kan zetten of ze niet verder kan zetten wegens een sluitingsmaatregel opgelegd voor een onderneming waar uw activiteit aan vasthangt, komt u dus niet in aanmerking

RSZ-vermindering bij wedertewerkstelling

Haalt u als werkgever tijdelijk werkloze werknemers weer terug of neemt u extra mensen in dienst, dan krijgt u een RSZ-vermindering op die tewerkstelling in het derde kwartaal van 2021. De vermindering is van toepassing op maximaal vijf werknemers per vestigingseenheid.

Sectorale steunmaatregelen

Voor specifieke sectoren gelden ook specifieke steunmaatregelen. In het nieuwe steunpakket voor de horeca-, evenementen- en cultuursector staat onder meer dat de uren die een student in het derde kwartaal van 2021 werkt niet meetellen voor het jaarlijkse quotum.

Werkgevers in de horeca moeten voor 2021 ook geen bijdrage in het vakantiefonds betalen. Dat neemt de regering op zich zodat werknemers wel hun vakantiegeld ontvangen.

Vlaamse steunmaatregelen

Naast bovenstaande steunmaatregelen gelden ook enkele Vlaamse versoepelingen. Denk bijvoorbeeld aan het Corona globalisatiemechanisme. U kan daar als onderneming aanspraak op maken indien u:

  • een exploitatiezetel hebt in het Vlaams Gewest, en
  • in 2019 minstens 450.000 euro omzet realiseerde, en
  • in de periode van april tot december 2020 te maken kreeg met een omzetdaling van minstens 60%, én
  • u verlies leed door de Coronamaatregelen.

De toegekende subsidie bedraagt in principe 10% van de omzet van april tot en met december 2019, maar kan in bepaalde gevallen minder zijn. U moet deze steun ten laatste 30 september 2021 aanvragen.

Naast een verlenging van een aantal steunmaatregelen maakte het kernkabinet ook bekend dat er vanaf 1 oktober relance-initiatieven en meer uitzonderlijke maatregelen zullen volgen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Zit u ondertussen nog met vragen over een bepaalde steunmaatregel? Aarzel dan niet om contact op te nemen met HR Legal of raadpleeg onze speciale rubriek met veel gestelde vragen over Corona.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Director Tax & Legal

Contact