Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal

Flexi-jobs 2024: meer sectoren, maar strengere regels

maandag 08/01/2024

Een belangrijke nieuwigheid is de uitbreiding, maar tegelijk ook verstrenging van het statuut van de flexi-jobs vanaf 1 januari 2024. We zetten de belangrijkste wijzigingen alvast op een rij.

Uitbreiding met 12 nieuwe sectoren

Vandaag kunnen flexi-jobbers al in 10 sectoren aan de slag. Het gaat onder meer om de horecasector, kapperszaken, kleinhandelszaken en de sportsector. Daar komen 12 sectoren bij. Het gaat om:

 • Busvervoer
 • Kinderopvang
 • Onderwijs
 • Publieke sport- en cultuursector
 • Autosector
 • Begrafenisondernemers
 • Evenementensector
 • Land- en tuinbouw
 • Rijscholen en opleidingscentra
 • Vastgoed
 • Verhuisondernemingen
 • Voedingssector

Opt-out en opt-in principe

De nieuwe sectoren krijgen de mogelijkheid om een sectorale cao af te sluiten, waarbij ze het gebruik van flexi-jobs in hun sector toch uitsluiten.

Sectoren die ook na de wettelijke uitbreiding geen beroep mogen doen op flexi-jobs, krijgen de mogelijkheid om via een sectorale cao net wel flexi-jobs toe te laten in hun sector.

Minimumloon

Met uitzondering van de horecasector, heeft een flexi-jobber vanaf 1 januari 2024 recht op het baremaloon dat van toepassing is in de sector waar hij werkzaam is. Dat leidt tot een lichte stijging van het loon van de flexi-jobber.

Beperking belastingvrij bedrag

Verder wordt het fiscaal vrijgesteld bedrag dat een flexi-jobber per jaar mag verdienen, vanaf 1 januari 2024 beperkt. Niet-gepensioneerde flexi-jobbers mogen niet meer dan 12.000 europer jaar bijverdienen. Als dat bedrag overschreden wordt, moet de flexi-jobber belastingen betalen. De vergoeding blijft wel vrijgesteld van sociale bijdragen.

Verhoging van de werkgeversbijdrage RSZ

Voor de werkgever houdt de wijziging een verhoging in van de bijzondere werkgeversbijdrage. Het percentage wordt opgetrokken van 25% naar 28% van de bruto bezoldiging.

Antimisbruikbepalingen

Tot slot worden de antimisbruikbepalingen uitgebreid.

Als werkgever mag u geen flexi-jobber tewerkstellen die met een andere arbeidsovereenkomst van minimaal 4/5 bij u tewerkgesteld is. Dat verbod wordt nog verder uitgebreid. De tewerkstelling wordt bekeken op groepsniveau. Een werknemer die 4/5 tewerkgesteld is bij onderneming A, kan dus niet als flexi-jobber tewerkgesteld worden bij onderneming B die tot dezelfde groep behoort.

Daarnaast kunnen werknemers die in 2024 overschakelen van een voltijdse tewerkstelling naar een 4/5 tewerkstelling, pas aan de slag als flexi-jobber vanaf het derde kwartaal na die overschakeling. Er geldt dus een wachtperiode.

Hebt u nog vragen over of overweegt u om flexi-jobbers te werk te stellen? HR Legal adviseert u met plezier. Neem zeker contact op, we maken graag tijd voor u.

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact