Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Werknemers #Bonus #Premie

Wat zijn de alternatieven voor een cash bonus?

donderdag 28/10/2021
Wat zijn de alternatieven voor een cash bonus

Een cash bonus is eenvoudig en biedt u veel vrijheid. Door de fiscale en sociale heffingen wordt het rendement wel serieus afgeroomd. Er bestaan interessante alternatieven met elk hun specifieke eigenschappen en voordelen.

Cash bonus

Goed presterende werknemers belonen met een cash bonus is een courante praktijk. Groot voordeel is dat u via een bonussysteem zowel individuele als collectieve targets kan vaststellen. Er gelden geen beperkingen of specifieke formaliteiten.

Een cash bonus is wel onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Het rendement van de netto bonus ten opzichte van de kostprijs van de bonus bedraagt daardoor slechts 32%. Bovenop de bonus bent u bovendien vakantiegeld verschuldigd en bij ontslag moet het bonusbedrag meegenomen worden in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding.

Winstpremie

Een winstpremie is de uitkering van (een deel van) uw boekhoudkundige winst van het voorbije boekjaar aan de werknemers van uw vennootschap. Ze valt niet onder de kwalificatie van loon.

 • De identieke winstpremie is eenzelfde bedrag of percentage voor alle werknemers.
 • De gecategoriseerde winstpremie varieert op basis van objectieve criteria zoals anciënniteit, functie, weddeschaal, etc.

Loonbonus of bonus cao 90

Een loonbonus hangt af van de realisatie van duidelijk aflijnbare, transparante, meetbare en verifieerbare doelstellingen. Net zoals de winstpremie valt deze bonus niet onder de kwalificatie van loon.

Loonbonus Winstpremie

Bij het opstellen van een bonus cao 90 komt best wat kijken. Ontdek hier aan welke voorwaarden en formaliteiten u moet voldoen.

Een meer gedetailleerde vergelijking tussen een loonbonus en een winstpremie vindt u hier.

Warranten

Een warrant is een financieel instrument dat de houder het recht geeft om aandelen te kopen tegen een vastgelegde prijs. De warranthouder kan het beleggingsproduct al de dag nadien verkopen in ruil voor een netto voordeel. Ook warranten worden niet gekwalificeerd als loon.

 • Kunnen zowel collectief als individueel toegekend worden.
 • Indien binnen de 60 dagen aanvaard, vrijgesteld van zowel werkgevers- als werknemersbijdragen sociale zekerheid.
 • Belastbaar aan de progressieve personenbelasting.
 • U kan warranten fiscaal aftrekken.
Goed om te weten

Aan het systeem van warranten is best wat administratie verbonden, waardoor het toch vooral interessant wordt als u ze aan meer
werknemers toekent.

Individuele pensioentoezegging

Als een collectieve groepsverzekering voorzien is, kan u een individuele pensioentoezegging toekennen aan één of meerdere werknemers. Ook de individuele pensioentoezegging wordt niet gekwalificeerd als loon.

 • U betaalt 8,86% sociale zekerheidsbijdrage op de premies in de pensioenverzekering.
 • U betaalt 4,4% verzekeringstaks op de werkgeverspremie in de pensioenverzekering.
 • U kan deze kosten fiscaal aftrekken op voorwaarde dat u de 80%-regel respecteert.
 • Uw werknemer betaalt 3,55% sociale zekerheidsbijdragen en een solidariteitsbijdrage (0-2%) op de uitkering.
 • Op deze individuele pensioentoezegging wordt een personenbelasting van 16,5% geheven. Naargelang de leeftijd op het ogenblik van opname wordt die verlaagd tot 10% of verhoogd tot maximaal 20%.
 • U bepaalt vrij de voorwaarden en beperkingen en moet enkel zorgen voor een individueel polis bijvoegsel.

Voordeel van de individuele pensioentoezegging is het hoge rendement. Het nettorendement ten opzichte van kostprijs ligt boven de 70%.

Nadeel is dat uw werknemer het geldelijk voordeel pas effectief verkrijgt bij zijn of haar pensioen en dus even moet wachten op zijn of haar geld.

Combineer gerust verschillende bonussystemen

Voor zover u per bonussysteem de voorwaarden en regels respecteert, kan u perfect verschillende bonussen combineren.

Een deel van de bonus kan u koppelen aan de winst via de winstpremie, terwijl u een ander deel van de bonus linkt aan andere doelstellingen via de bonus cao 90. Enkele individuele werknemers die exceptioneel gepresteerd hebben, kan u bijkomend belonen via warranten of een individuele pensioentoezegging.

En wat als u één iemand individueel extra wil belonen?

De fiscaal en sociaal gunstige bonussystemen zijn meestal collectief. Al uw werknemers genieten van deze voordelen, of ze nu extra hun best doen of niet. Wil u één of enkele specifieke werknemers extra belonen, dan kan u kiezen voor de cash bonus, warranten of een individuele pensioentoezegging.

Wilt u graag meer weten over alternatief verlonen, download het gratis e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Director Tax & Legal

Contact
Murielle Vlaisloir

Murielle Vlaisloir

Associate Tax & Legal Services

Contact