Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR-Legal #Premie

Wat komt er kijken bij de opstelling van een bonus cao 90?

dinsdag 31/08/2021

De bonus cao 90 is één van de meest interessante alternatieven voor de gewone cash bonus. Om te kunnen genieten van een gunstige sociale en fiscale behandeling moet u wel voldoen aan de wettelijke voorwaarden en een strikte procedure opvolgen. We sommen de belangrijkste aandachtspunten voor u op.

Cash bonus versus bonus cao 90

Cash bonus

Een gewone cash bonus is eenvoudig in te voeren zonder veel beperkingen en formaliteiten. U kan hem individueel of collectief toekennen. Omdat er gewone sociale zekerheidsbijdragen en belastingen op betaald moeten worden, is het rendement ervan echter niet zo groot. Gelukkig bestaan er wel een paar alternatieven. We zoomen in het bijzonder in op de loonbonus of bonus cao 90.

Bonus cao 90

De bonus cao 90 of loonbonus is een interessant alternatief voor een klassieke cash bonus. Hij hangt af van de realisatie van duidelijk aflijnbare, transparante, meetbare en verifieerbare doelstellingen. U moet hem toekennen aan ofwel alle werknemers, ofwel een objectieve categorie van werknemers. Deze bonus wordt niet als loon gekwalificeerd en is beperkt tot een jaarlijks maximum van 3.447 euro (2021).

  • Sociale zekerheid
    Op de bonus cao 90 wordt een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage geheven. Voor u bedraagt die 33%, voor uw werknemer 13,07%.
  • Belastingen
    De bonus cao 90 is vrijgesteld van belastingen voor een maximumbedrag van 2.998 euro (2021). Bovendien is deze bonus voor u fiscaal aftrekbaar.

Wettelijke voorwaarden loonbonus

Stel onzekere doelstelling(en)

Wil u een bonus cao 90 toekennen aan uw werknemers? Bepaal dan in de eerste plaats collectieve doelstellingen. U kiest die vrij, zolang ze transparant, duidelijk definieerbaar en controleerbaar zijn.

Tip: Hou er rekening mee dat de realisatie van de doelstelling(en) onzeker moet zijn. Zet u de doelstellingen te laag, waardoor u zeker bent dat ze behaald worden, dan wordt uw bonusplan allicht niet goedgekeurd.

Gebruik verplicht model

Bij de invoer van een bonusplan cao 90 moet u een specifieke procedure volgen.

  • In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging gebeurt dat via een ondernemings-cao.
  • In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging volstaat een toetredingsakte.

Tip: Gebruik zeker het wettelijk verplichte model van cao en toetredingsakte.

Haal de deadline

De procedure tot invoering van een bonus cao 90 kan u starten vóór de aanvang van de referteperiode, maar ook nog als de referteperiode al loopt. Zorg in ieder geval dat het bonusplan cao 90 neergelegd is bij de griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) voor één derde van de referteperiode verstreken is. Een plan met een referteperiode van 1 kalenderjaar moet u dus uiterlijk op 30 april van dat jaar neerleggen bij de griffie van de FOD WASO.

Dien elektronisch in

Een bonusplan dat u invoert via een toetredingsakte kan u schriftelijk of elektronisch indienen. Doe het best elektronisch, anders moet u rekening houden met een langere wachttijd.

Hebt u nog vragen over de loonbonus of wenst u advies over loonoptimalisatie? Onze experts van HR Legal zijn er voor u.

Twijfelt u tussen een winstpremie en bonus cao 90? Ontdek hier een vergelijking tussen hun belangrijkste kenmerken.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Director Tax & Legal

Contact