Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR-Legal #Bonus

Waarin verschilt een bonus cao 90 van een winstpremie?

dinsdag 31/08/2021

Op het vlak van loonoptimalisatie zijn een bonus cao 90 en een winstpremie enigszins vergelijkbaar. Hoe maakt u een keuze uit beide? We zetten de verschillen tegenover elkaar.

Winstpremie versus bonus cao 90

Winstpremie

Een winstpremie is de uitkering van (een deel van) uw boekhoudkundige winst van het voorbije boekjaar aan de werknemers van uw vennootschap.

Bonus cao 90

De bonus cao 90 of loonbonus hangt af van de realisatie van duidelijk aflijnbare, transparante, meetbare en verifieerbare doelstellingen.

Beiden vallen niet onder de kwalificatie van loon en zijn interessante alternatieven voor een cash bonus.

Wat zijn de belangrijkste verschilpunten?

Sociale zekerheid en belastingen
 • Op een winstpremie betaalt u als werkgever geen sociale zekerheid, uw werknemer betaalt 13,07%. Een winstpremie wordt belast met een bijzondere personenbelasting van 7% en is voor u niet fiscaal aftrekbaar.
 • Op een bonus cao 90 betaalt u als werkgever 33% sociale zekerheidsbijdrage, uw werknemer betaalt 13,07%. Deze bonus is vrijgesteld van personenbelasting voor maximaal 2.998 euro per jaar en is voor u fiscaal aftrekbaar.
Maximaal bedrag
 • Een winstpremie kan u toekennen tot maximaal 30% van de bruto loonmassa van uw werknemers.
 • Een bonus cao 90 is beperkt tot een jaarlijks maximum van 3.447 euro (2021).
Collectieve doelstellingen
 • Bij een winstpremie is er maar één criterium, en dat is winst.
 • Een bonus cao 90 is afhankelijk van één of meerdere doelstellingen die veel verscheidener kunnen zijn en u afzonderlijk per categorie van werknemers kan bepalen. Dat kan winst zijn, maar wees gerust creatiever. Bepaal uw doelstellingen op een manier dat bepaalde pijnpunten binnen uw onderneming aangepakt worden. Zo zijn de betrokken werknemers extra gemotiveerd om ze weg te werken of te verbeteren. U verdient bovendien vaak de kostprijs van deze bonus terug.
Doelgroep
 • Een winstpremie moet altijd toegekend worden aan alle werknemers binnen uw onderneming.
 • Een bonus cao 90 kan u toekennen aan ofwel alle werknemers, ofwel een objectieve categorie van werknemers. Het is dus perfect mogelijk om deze bonus enkel toe te kennen aan de bedienden, aan de werknemers in buitendienst of aan het managementteam. U bepaalt dat zelf. Enige vereiste is dat het onderscheid objectief moet zijn en niet discriminerend.
Verleden versus toekomst
 • Een winstpremie kan u enkel toekennen indien uw onderneming winst realiseerde in het vorige boekjaar. Ze is dus altijd een beloning voor het verleden.
 • Een cao 90 heeft betrekking op de toekomst. U stelt doelstellingen voorop en pas als die behaald worden, is de bonus binnen.
Specifieke procedure
 • Wil u een identieke winstpremie (eenzelfde bedrag of percentage voor alle werknemers) toekennen, dan volstaat het om de toekenning op te nemen in de notulen van de algemene vergadering. Wil u toch een onderscheid maken tussen uw werknemers, dan kiest u voor een gecategoriseerde winstpremie. Die varieert op basis van objectieve criteria zoals anciënniteit, functie, weddeschaal… en moet u via een cao of toetredingsakte toekennen.
 • Bij een bonus cao 90 moet u een strikte procedure en timing respecteren. Het bonusplan moet goedgekeurd worden door de vakbondsafvaardiging of door het paritaire comité. Ontdek hier waar u allemaal op moet letten als u een bonus cao 90 wil invoeren.

Hebt u hier nog vragen over? Onze experts van HR Legal helpen u met veel plezier.

Wenst u meer te weten over andere alternatieven? Download hier het e-book ‘Alternatief verlonen loont’ over loonoptimalisatie.

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Director Tax & Legal

Contact