Overslaan en naar de inhoud gaan
#ESG & Sustainability Consulting

ESG doorvertalen: van datadoolhof tot relevante rapportering

donderdag 16/11/2023

Steeds meer bedrijven beseffen dat een ESG-strategie vandaag geen nice to have is, maar een need to have. Maar van zodra een bedrijf zijn ambities op het vlak van ESG scherp heeft, wat is dan de volgende stap? Hoe gaat u zo efficiënt mogelijk van een ESG-actieplan naar een relevante rapportering? De experten van Moore hielpen intussen al heel wat bedrijven met die complexe doorvertaling.

ESG rapporteren: drie grote uitdagingen

Steeds meer bedrijven wachten - terecht - niet af tot ze straks onder druk van de Europese regelgeving of hun stakeholders moeten handelen. Ze nemen het heft in eigen handen en maken werk van een ESG-actieplan. Maar van zodra ze weten welke ESG-speerpunten belangrijk zijn voor hun organisatie, wachten hen drie grote uitdagingen bij het doorvertalen van hun ESG-aanpak naar meetbare en rapporteerbare doelen:

 • Volgens welk framework en welke standaarden moet een bedrijf rapporteren?
  Er bestaan wereldwijd naar schatting 600 rapporteringsstandaarden, waarvan er een twaalftal erg populair en twee leidend zijn in Europa (CSRD en IFRS). Hoe kunt u achterhalen welke standaard de juiste is voor uw activiteiten, uw sector en uw stakeholders?
 • Welke data moet een bedrijf gebruiken en welke databronnen zijn daarvoor relevant? ESG gaat erg breed. Van data die de CO2-uitstoot weergeven tot data die het personeelsverloop in kaart brengen. Het gaat daarbij niet alleen om kwantitatieve, maar ook om kwalitatieve data. Niet alleen om gestructureerde, maar ook om niet-gestructureerde data. De oefening om de juiste data en databronnen aan uw ESG-actiepunten te koppelen is complex.
 • Welke ESG-software moet een bedrijf gebruiken?
  Om tot een relevant ESG-rapport te komen heeft u een waaier van bronnen nodig. Die hebben allemaal hun eigen datapunten die moeten worden omgezet om ervoor te zorgen dat ze kunnen vergeleken en gerapporteerd worden. Van eenvoudige excel-sheets tot hr-analytics softwaretools die hr-parameters al geïntegreerd rapporteren. Alle bronnen moeten worden samengebracht, gestroomlijnd en gekoppeld. Welke software zorgt ervoor dat die ruwe data op een bepaald punt resulteren in een rapport dat uw ESG-beleid in kaart brengt en audit-proof is?

Het juiste ESG-framework

ESG-standaarden en frameworks werden onafhankelijk van elkaar ontwikkeld door verschillende partijen. En elk frame legt een andere nadruk. Het resultaat is een waaier van ESG-frames waaruit bedrijven moeten kiezen. Vanaf 2024-2025 worden de CSRD-richtlijn en EU Taxonomy leading voor de grote Europese bedrijven en de beursgenoteerde bedrijven die verplicht zijn om een ESG-rapportering te maken. De vraag is nu of de bedrijven die vrijwillig rapporteren of de bedrijven die niet onder de CSRD-richtlijn vallen in de toekomst ook voor het CSRD-frame zullen opteren.

Moore kan hierin zeker adviseren. En welk framework u ook kiest, bij de keuze van een standaard, raden onze experten aan om zorgvuldig na te gaan en te documenteren welke standaard het meest relevant is voor:

 • De omvang van uw bedrijf (kmo of grote/beursgenoteerde onderneming)
 • Uw specifieke activiteiten
 • Uw strategische doelstellingen
 • De sector waarbinnen u actief bent
 • De belangen en noden van uw stakeholders (werknemers, klanten, leveranciers, beleid...)

Moore begeleidde al heel wat bedrijven bij de keuze van de juiste ESG-rapporteringsstandaard. Onze experten denken graag met u mee en staan u bij om de juiste keuze te maken.

Efficiënte dataverzameling

De gegevens die u nodig heeft om uw ESG-ambities en resultaten overzichtelijk en rapporteerbaar te maken, zijn in verschillende formaten, bronnen en systemen aanwezig in uw bedrijf. Ze moeten verzameld, bewerkt en geanalyseerd worden. Veel bedrijven raken in deze fase verstrikt in een kluwen van data en databronnen.

Met de juiste aanpak, kunt u heel wat tijd en moeite besparen. Deze tips helpen u op weg:

 • Breng eerst uw databronnen in kaart. Identificeer waar de nodige ESG-gegevens vandaan komen. Dit kunnen interne bronnen zijn, zowel financiële als operationele systemen en gegevens. Of externe bronnen zoals leveranciersgegevens en milieu-informatie.
 • Bewaak de kwaliteit van de data. Zorg ervoor dat de gegevens die aan de basis liggen van uw ESG-rapportering van hoge kwaliteit zijn en dat ze betrouwbaar zijn. Onjuiste of onnauwkeurige gegevens kunnen leiden tot verkeerde conclusies en beslissingen.
 • Investeer in een centraal gegevensbeheer. Implementeer systemen die ESG-informatie centraal opslaan en toegankelijk maken.

Moore bouwt samen met element61 ESG-dataplatformen. De architectuur van zo een Modern Data Platform zorgt ervoor dat data op een schaalbare en efficiënte manier kunnen worden opgeslagen, verzameld, verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd. Het Modern Data Platform faciliteert het verwerven van inzichten en zorgt ervoor dat u overzicht houdt over de beschikbare data, ongeacht hun herkomst of het formaat. Het platform ondersteunt u op die manier om geïnformeerde beslissingen te nemen.

Het platform maakt het mogelijk om grote hoeveelheden gestructureerde (digitale facturen, data surveys, digitale meters…) en ongestructureerde gegevens (vaak kwalitatieve gegevens die nog geen specifieke rapporteringseenheid of -format hebben) op te slaan en te verwerken. De data worden in hun ruwe vorm verzameld en vervolgens verwerkt en klaargemaakt voor analyse. Via self-service BI-oplossingen kunnen verschillende ESG-actiepunten gemonitord worden. Bovendien zijn de data beschikbaar voor een specifieke ESG-rapporteringssoftware zodat ze gepubliceerd kunnen worden. Bijvoorbeeld in het kader van de Corporate Sustainability Reporting Directive.

Tot slot is er in alle stappen in het data platform aandacht voor data governance om de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en integriteit van de data te garanderen en ervoor te zorgen dat de data veilig zijn en vlot kunnen geauditeerd worden.

De juiste ESG-software

Er is heel wat software beschikbaar op de markt die bedrijven kan ondersteunen bij het beheer en de rapportering van ESG-gegevens. Deze tools variëren van eenvoudige platformen voor gegevensinvoer tot geavanceerde rapporterings- en analyseoplossingen. Bij de keuze van uw ESG-software houdt u best rekening met deze vijf overwegingen:

 • Kies software die verschillende soorten ESG-data en databronnen (bv. financiële rapporten, milieumetingen of sociale prestatie-indicatoren) kan integreren.
 • Kies voor software die aangepaste ESG-rapporten en de data kan genereren die voldoen aan de wettelijke vereisten en de noden en verwachtingen van uw stakeholders. Let daarbij zeker ook op het potentieel van de software voor alles wat te maken heeft met de complexe CO2-calculatie.
 • Zorg ervoor dat uw ESG-software audit-proof is en de betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens kan waarborgen.
 • Zorg ervoor dat de gekozen software kan meegroeien met de evoluerende ESG-behoeften van uw organisatie.

ESG is een work in progress

ESG is vooral maatwerk. De manier waarop u aan de slag gaat met ESG binnen uw bedrijf - ook met de doorvertaling van uw actieplan naar een rapport - moet afgestemd zijn op de grootte van uw bedrijf, uw sector en de noden en verwachtingen van uw stakeholders.

Bovendien is ESG een marathon. Een work in progress. Bedrijven die starten met ESG evolueren van het louter voldoen aan de basisverplichtingen naar het ontwikkelen van een heuse ESG-strategie.

Tot slot is het belangrijk dat u het volledige potentieel van ESG ziet. Hoe sterker ESG verankerd is in de strategie van uw bedrijf, hoe groter de kans dat uw ESG-aanpak opportuniteiten blootlegt en een concreet concurrentievoordeel oplevert. ESG biedt immers niet alleen bescherming tegen potentiële juridische risico's, maar fungeert ook als katalysator voor innovatie, voor het aantrekken en aan boord houden van talent, voor een vlottere toegang tot kapitaal en voor een verhoogde aandacht van potentiële investeerders. De experten van Moore stellen wereldwijd vast dat frontrunners op het vlak van ESG hun strategische investeringen in ESG zeer vaak weten door te vertalen in een sterkere concurrentiepositie in hun respectieve markten.

Ons advies? Hoe klein u ook moet beginnen, ga vandaag al van start met ESG. Zo houdt u zelf het initiatief om uw ESG-ambities vorm te geven. De experten van Moore hebben zeer waardevolle ervaring op zak en zijn graag uw gids in dit ESG-verhaal.

Neem contact op met één van onze experten

Frank Lehouck

Frank Lehouck

Partner Business Analytics

Contact