Overslaan en naar de inhoud gaan
#ESG & Sustainability Consulting #Corporate Finance

Hoe ESG een impact heeft op de waardebepaling van uw bedrijf

dinsdag 28/11/2023

Traditioneel waren bedrijfswaarderingen voornamelijk gebaseerd op de intrinsieke waarde van een onderneming. Er was slechts beperkt aandacht voor omgevingsfactoren die niet meteen eigen zijn aan de onderneming. Het toegenomen belang van ESG-factoren (Environmental, Social, Governance-factoren) heeft de manier waarop bedrijven worden gewaardeerd duidelijk veranderd. Vandaag stoelt een bedrijfswaardering op een holistische benadering waarin ook een belangrijke rol is weggelegd voor ESG-factoren. Uiteraard heeft die evolutie ook een grote impact op due diligence-processen.

ESG als nieuwe dimensie bij de waardebepaling

ESG-factoren opnemen in waarderingsmodellen is niet eenvoudig. Het gaat niet zomaar om een extra element of cijfer dat moet toegevoegd worden in een financieel model. Het gaat om het integreren van een nieuwe externe dimensie in de totaliteit van een waardebepaling. Het ontbreken van uniforme wetgeving en rapporteringsstandaarden voor doorgaans subjectieve ESG-factoren vergroot hierbij de complexiteit.

Er is immers nog maar weinig consensus over de manier waarop ondernemingen met  ESG-factoren moeten omgaan, hoe ze deze moeten kwantificeren en hoe ze erover moeten rapporteren. Sommige factoren zijn hoe dan ook moeilijk in cijfers uit te drukken: hoe meet je goed bestuur en bij uitbreiding een goede bedrijfscultuur en hoe zwaar moet deze factor vervolgens doorwegen bij een waardebepaling?

Moore ziet op termijn standaarden ontstaan per sector die voor meer duidelijkheid en uniformiteit in de processen en de rapportering zullen zorgen. Zolang die er niet zijn, raadt Moore aan om de ESG-problematiek als een strategisch actiepunt te zien, processen uit te werken en nauwgezet de gemaakte keuzes te onderbouwen en elke stap zo goed mogelijk te documenteren.

Minder waard … of juist meer?

Of deze evolutie betekent dat uw onderneming minder waard wordt of net meer is grotendeels afhankelijk van de manier waarop u omgaat met voornoemde factoren. Heeft u een ESG-actieplan met concrete actiepunten? Heeft u al een ESG-rapportering waarin de meest relevante ESG-data en evoluties gemonitord worden? Hoe toegankelijk is die informatie voor uw stakeholders? Dat zijn stuk voor stuk bepalende vragen in deze.

Moore ziet dagelijks hoe bedrijven die aandacht hebben voor duurzaamheid, die sociale verantwoordelijkheid opnemen en werk maken van goed bestuur een positieve impact zien op hun waardering. Bovendien toont de praktijk aan dat een goede ESG-score het bedrijven gemakkelijker maakt geld te lenen en investeerders aan te trekken.

Onze experten zien echter ook vaker hoe kwetsbaar bedrijven zijn bij overnames en fusies als ze er niet in slagen om ESG-factoren op de juiste manier te managen. Professionele  overnemers hebben meer en meer aandacht voor ESG-processen en rapportering. De afwezigheid of inconsistentie hiervan, wordt dan ook in toenemende mate een dealbreaker.

De impact van ESG op due diligence

De aandacht voor ESG-factoren laat zich uiteraard ook voelen in due diligence-processen. Potentiële kopers willen ESG-risico’s met impact op de werking van de onderneming, maar evengoed met kans op reputatieschade, zo goed mogelijk in kaart hebben voordat ze tot een aankoop overgaan. Het “mappen” van die risico’s bij overnames, investeringsbeslissingen, fusies en bedrijfstransacties is bij Moore een belangrijk onderdeel van een due-diligence onderzoek geworden.

Veel van die risico’s zijn vandaag niet meer alleen verbonden met intrinsieke financiële  factoren. Ze zijn rechtstreeks gelinkt aan omgevingsfactoren of moeilijk te kwantificeren elementen. Ook hier beveelt Moore aan zo snel mogelijk te starten met het implementeren van een ESG-beleid. Het ontbreken van afdoende ESG-processen is immers een duidelijke ‘red flag’ geworden. Indien deze processen er niet zijn, is het risico op inbreuken op nieuwe regelgeving en/of reputatieschade in het huidige ESG-klimaat erg groot geworden. De aandacht voor juiste ESG-processen bij een due diligence-proces is logisch: wanneer een bedrijf dat bepaalde standaarden hanteert op het vlak van milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur een bedrijf overneemt dat diezelfde standaarden niet haalt of kan halen, dan verzwakt het zijn eigen ESG-positie met alle risico’s die daaruit volgen.

De Moore due diligence-praktijk toont aan dat u een belangrijke troef in handen heeft indien u straks betrokken bent bij een kapitaaltransactie als u op een goed onderbouwde manier kan documenteren en rapporteren over relevante ESG-factoren.

Een ESG due diligence-onderzoek gaat heel breed, maar in grote lijnen helpen Moore  experts met het formuleren van antwoorden op de volgende vragen:

  • Waar staat het bedrijf ten opzichte van de huidige regelgeving?
  • Hoe doet het bedrijf het ten opzichte van de interne regelgeving van de kopers?
  • Hoe verhoudt het bedrijf zich ten opzichte van gelijkaardige spelers op de markt?

Dit helpt een onderneming bij het halen van een relevante ESG-score, een indicator die een belangrijke component wordt bij zowel de waardering als de due diligence van een onderneming.

Game changer op veel vlakken

Op korte termijn komt het implementeren van ESG-processen en de rapportering met een kost. In de praktijk betekent dit dat ondernemingen moeten inzetten op extra mensen, op nieuwe IT-systemen, op consultancy, op andere communicatie of zelfs op een volledig andere strategie. Deze kosten moeten als noodzakelijke investeringen gezien worden. Een doordacht ESG-beleid rendeert immers en maakt een onderneming waardevoller op verschillende vlakken.

Op de langere termijn ziet Moore - naast de rechtstreekse impact van ESG op de waardebepaling van een bedrijf - nog drie andere belangrijke evoluties:

  • De rapportering van ESG-factoren stelt een bedrijf veel sneller in staat om nieuwe opportuniteiten te detecteren (innovatieboost).
  • ESG helpt bedrijven om sneller de juiste investeringen te doen en hier rendement uit te halen.
  • Werkgevers die van hun ESG-beleid een speerpunt maken zijn beter gewapend om de juiste werknemers aan te trekken. En zo hun continuïteit veilig te stellen.

Dit zijn belangrijke topics waarover onze experten graag met u in gesprek gaan. In elk geval is het duidelijk: ESG heeft een grote invloed op ondernemingen, op due diligence-processen en op waardering. Benieuwd naar de impact van ESG op de waardebepaling van uw onderneming? We helpen u graag.

Neem contact op met één van onze experten

David Valenne

David Valenne

Partner Corporate Finance | Transaction Services

Contact
Koen Steeland

Koen Steeland

Partner Corporate Finance | Valuations

Contact