Overslaan en naar de inhoud gaan
#ESG & Sustainability Consulting #Audit

ESG: het einde van greenwashing en het feel good-duurzaamheids-
verslag

vrijdag 15/12/2023

Volgend jaar moeten de beursgenoteerde bedrijven voor het eerst verplicht rapporteren over hun ESG-beleid. In 2025 zijn de andere grote Europese bedrijven aan de beurt. Daarmee komt een einde aan het tijdperk van de louter vrijblijvende duurzaamheidsverslaggeving. De ESG-rapportering moet in Europa in de toekomst voldoen aan vastgelegde standaarden en is dus niet vrijblijvend, gaat veel dieper en heeft betrekking op de volledige waardeketen van een bedrijf. Het resultaat? Volgens de experten van Moore wordt het CSRD-rapport - en een onafhankelijke kwaliteitscheck ervan in de vorm van een audit - heel binnenkort dé licence to operate. Ook voor bedrijven die nog niet wettelijk verplicht zijn om te rapporteren.

Marketinginstrument

Heel wat bedrijven en sectoren publiceren al geruime tijd een duurzaamheidsverslag. En hoewel de meeste organisaties echt wel werk maakten van kwalitatieve rapporteringen, waren er ook veel bedrijven die zo’n verslag louter zagen als een pr-tool of een marketinginstrument. De goede punten werden overbelicht, de slechte scores onderbelicht of niet gerapporteerd. En alleen de meest haalbare verbeterpunten werden in concrete doelstellingen doorvertaald. Bedrijven die vooral wilden meesurfen op de verhoogde aandacht voor het klimaat, maakten zich schuldig aan greenwashing (een bedrijf doet zich groener voor dan het is). De Moore ESG-experten zien vandaag nog steeds heel wat duurzaamheidsverslagen opduiken die niet conform zijn aan de Europese wetgeving. Ze worden echter wel als dusdanig verkocht door consultants die beweren ESG-expert te zijn. Het is dan ook belangrijk dat u als bedrijf de nodige background checks doet voor u in zee gaat met mensen die beweren dat ze over de nodige ESG-expertise beschikken.

Next level

De ESG-rapportering gaat veel verder, graaft veel dieper en heeft een grotere impact dan zo’n old school duurzaamheidsrapport. Moore experts zijn ervan overtuigd dat ESG om die reden dé katalysator wordt voor het verankeren van duurzaam ondernemen in de kern van de bedrijfsprocessen en de strategie van ondernemingen. Ze stellen vast dat ESG nu al een grote impact heeft op de waardebepaling van bedrijven en op de toegang tot financiële middelen. Bovendien is een ESG-rapportering straks verplicht voor 2.500 Belgische en 50.000 Europese bedrijven. Zij zullen in dat proces ook de ESG-inspanningen van hun waardeketen moeten rapporteren. De kans dat u als bedrijf in 2024 geen enkele keer de vraag krijgt om uw ESG-rapport voor te leggen aan uw klanten, uw leveranciers, uw financiële instelling of bij aanbestedingen is dan ook bijzonder klein.

Controle op duurzaamheidsclaims

Voor de bedrijven die binnenkort moeten rapporteren, wordt een externe controle op de ESG-rapportering in de vorm van een audit een verplichting. Maar ook alle andere bedrijven hebben er baat bij om de beweringen rond hun duurzaamheidsinspanningen extern te laten doorlichten. Een ESG-audit levert niet alleen een extern kwaliteitslabel, maar ook een grondige analyse van welke stappen een organisatie moet zetten om risico’s te beperken en kansen te benutten.

Waar de auditeurs op letten, hangt af van een waaier van factoren. Ze hanteren als rode draad doorheen de audit wel enkele basisprincipes:

  • Het evenwicht. Hoe evenwichtig is uw ESG-rapportering? Is het een correcte weergave van uw ESG-inspanningen? Rapporteert u niet alleen positieve scores en evoluties, maar ook beperkingen en verbeterpunten? Welke zijn uw kpi’s?
  • De belangen van uw stakeholders. Wie zijn uw belangrijkste stakeholders? Neemt u ook hun perspectief mee als u uw ESG-impact in kaart brengt? En gaat u verder dan louter de beleggers, werknemers, klanten, consumenten en de lokale gemeenschap?
  • De duurzaamheidscontext. Rapporteert u alle ESG-parameters die voor uw bedrijf en uw sector relevant zijn? Volgens welk ESG-frame rapporteert u als u bijvoorbeeld niet onder de CSRD-richtlijn valt? Is het frame waarbinnen u rapporteert het meest logische frame voor uw bedrijf en uw sector? En hoe scoort u als uw ESG-inspanningen worden getoetst aan de standaarden binnen dat frame?
  • De waardeketen. Rapporteert u ook zo gedetailleerd mogelijk wat de ESG-impact is van de organisaties in uw waardeketen? Wat onderneemt u om ook daarin een proactieve rol te spelen?
  • De juiste prioritisering. Bepaalt u aan de hand van de dubbele materialiteitsanalyse welke thema’s en datapunten het meest relevant zijn voor uw organisatie? Deze analyse heeft enerzijds betrekking op de potentiële positieve en negatieve materiële impact van uw organisatie op milieu en maatschappij (inside-out perspectief). Anderzijds moet u de potentiële impact van ESG-risico’s en ESG-gerelateerde opportuniteiten voor uw organisatie in kaart brengen (outside-in perspectief). Welke ESG-thema’s en datapunten zijn aan de hand van die analyse het belangrijkst voor uw organisatie? Hoe schat u de potentiële ESG-risico's in? Welke kansen ziet u? En welke impact hebben die inzichten op uw concrete strategie en uw beleid?

Surfen op de juiste expertise

ESG is erg complex. De standaarden focussen echter niet alleen op de risico’s, maar zetten ook sterk in op de opportuniteiten voor bedrijven. Volgens Moore hoeft een ESG-rapportering helemaal geen lijdensweg te zijn. Door mee te surfen op bestaande expertise en kennis rond ESG kunt u uw bedrijf al heel wat kosten en moeite besparen. Bovendien zijn er steeds meer succesverhalen van bedrijven die dankzij de juiste begeleiding en een strategische verankering van ESG een doorstart maakten omdat ze onverwacht innovatiepotentieel wisten aan te boren.

We geven u graag nog enkele tips van onze experten om heel wat trial en error over te slaan:

  • ESG is meer dan alleen een ESG-officer aanstellen die een rapport maakt. ESG moet bedrijfsbreed ter harte worden genomen.
  • Surf op de twee dimensies van ESG: werk aan het reduceren van de risico’s, maar vergeet niet open te staan voor het innovatiepotentieel dat gaandeweg zeker ook zichtbaar zal worden.
  • Zorg dat u toegang heeft tot de juiste expertise. ESG is een complexe materie, maar als u het slim aanpakt, dan verliest u met de juiste ondersteuning niet té veel tijd bij het opzetten van uw aanpak. Opgelet, er zijn heel wat bedrijven op de markt die wel sterk waren in het maken van duurzaamheidsverslagen, maar die geen ESG-expert zijn. Als u even bekijkt waar de CSRD-richtlijn precies voor staat, dan zult u meteen begrijpen waarom u zich best vooraf grondig informeert.
  • Maak keuzes. Baken af en focus. U zult sowieso al erg breed moeten rapporteren. belangrijk is dat u onderbouwde keuzes maakt en de juiste prioriteiten stelt.

Wenst u graag meer informatie over ESG? Aarzel niet om contact op te nemen.

Neem contact op met één van onze experten

Koen van Eupen

Koen van Eupen

Partner - Audit

Contact
Kevin Gevels

Kevin Gevels

Director - Audit

Contact