Overslaan en naar de inhoud gaan
#ESG & Sustainability Consulting

Een ESG-strategie uitwerken: van ambitie tot actieplan met resultaat

donderdag 26/10/2023

Als onderneming kan u er vandaag niet meer om heen: Ecologie, Sociale impact en Goed bestuur zijn belangrijke thema’s. Vanaf 2024 voert de EU geleidelijk aan een verplichte ESG-rapportering in. Maar ook uw werknemers en sollicitanten kijken hoe langer hoe meer naar de missie van uw organisatie en de inspanningen die u levert op het vlak van duurzaam ondernemen. En dus rijst de vraag: hoe werkt u als bedrijf een degelijke ESG-strategie uit en hoe vertaalt u die in concrete acties? Moore biedt advies en begeleiding.

De meeste ondernemers die we vandaag spreken, zijn overtuigd van de nood om duurzamer te ondernemen. Ze willen met hun bedrijf verantwoordelijkheid opnemen, bijvoorbeeld door over te schakelen op hernieuwbare energie, te kiezen voor elektrische voertuigen en minder CO2 uit te stoten. Die bewustwording en acties om de ecologische voetafdruk van de organisatie te verminderen zijn alvast een stap in de goede richting.

Maar wie in de toekomst verplicht zal worden tot ESG-rapportage, heeft een veel breder kader nodig. In ons vorig artikel legden we al uit hoe die rapportage vanaf 2024 eerst wordt verplicht voor grote en beursgenoteerde bedrijven, maar daarna verder zal worden uitgebreid en dus ook een impact zal hebben op kleine en middelgrote ondernemingen. Daarom raden we elke ondernemer stellig aan om hierover na te denken.

Stel de impact van je bedrijf in vraag

De denkoefening over wat ESG voor uw bedrijf betekent, is de eerste stap om tot een ware ESG-strategie te komen. Ze verplicht ons om op een andere manier naar het bedrijf en zijn waardeketen te gaan kijken.

De regelgeving verwijst daarbij naar de zogenaamde “dubbele materialiteit”. Enerzijds nagaan: wat is de reële impact van de onderneming op haar omgeving, haar medewerkers en stakeholders? En anderzijds ook bekijken welke risico’s of kansen duurzaamheidsgerelateerde ontwikkelingen met zich meebrengen. Door al die zaken in vraag te stellen, komen steeds opportuniteiten naar boven.

Vorm een kernteam

Moore staat klaar om kmo’s hierin te begeleiden, in de mate waarin ze zelf niet de nodige expertise of tijd hebben om een ESG-strategie te ontwikkelen. In een eerste fase zullen we bijvoorbeeld een kernteam van medewerkers samenstellen. Samen met mensen uit de praktijk zetten we de ambities scherp en schrijven we de strategie uit.

Hiermee bereiken we een dubbel doel: we halen de expertise die ter beschikking is in het bedrijf naar boven en we zorgen ervoor dat het project ook gedragen wordt in de organisatie. Het kernteam zal de eerste ambassadeur zijn om onze ESG-strategie in de praktijk te brengen.

Ontwikkel een actieplan en methodologie om te rapporteren

Die strategie onderbouwen we met concrete gegevens. Waar staat het bedrijf vandaag? Welke acties ondernemen we al rond ESG? Hoever willen we gaan in de ambitie, bijvoorbeeld rond de CO2-uitstoot of werkbaar werk? Wat moet er gebeuren om die doelstellingen te realiseren? Hoe houden we zelf de controle over onze inspanningen? Aan de hand van de antwoorden op die vragen ontwikkelen we een actieplan, met daaraan gekoppeld een methodologie om resultaten te meten.

We willen immers vaste standaarden hanteren om de impact van onze acties te berekenen, zodat we er ook over kunnen rapporteren. De achterliggende bedoeling is dat we in een volgende fase met een minimale inspanning over correcte en goede informatie beschikken om te voldoen aan de ESG-rapportageverplichting. Maar vooral: die objectieve gegevens kunnen we ook kenbaar maken aan de medewerkers, de stakeholders of het grote publiek.

Bepaal zelf de snelheid

Bij Moore opteren we voor een methodiek op maat van elk individueel bedrijf. We geloven niet in een totaaloplossing. Elk bedrijf is anders, het startpunt inzake ESG verschilt en ook de ambities kunnen sterk uiteenlopen. Met een aangepast framework kan uw organisatie zelf de snelheid bepalen van de acties en verdere prioriteiten stellen op basis van de resultaten. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden het traject en change management.

Zo kan u stap voor stap evolueren in uw ESG-strategie en uw acties verder verfijnen. Ook voor de rapportage bekijken we wat het beste werkt voor uw organisatie. Welke gegevens zijn bijvoorbeeld reeds aanwezig in het financieel systeem? En hoe bouwen we de nodige informatie op, om klaar te zijn voor toekomstige rapportering en audit? Samen gaan we aan de slag om de juiste systemen en methodieken te implementeren.

De wereld veranderen we niet op één dag. Maar vaak is er nog veel laaghangend fruit en leidt een geïntegreerde aanpak rond ESG tot vooruitgang op basis van kleine stappen. Met tegelijk kansen voor kostenreducties, innovatie of nieuwe business. Zie ESG dus niet louter als een verplichting maar wel als een mogelijkheid om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen of zelfs om de oefening te laten renderen op korte of middellange termijn.

De business consultants, accountants en auditors van Moore zijn graag uw companion in dit ESG-verhaal.

Neem contact op met één van onze experten

Vanessa Daelman_Moore_0_Expert.png

Vanessa Daelman

Senior Principal ESG Business Consulting

Contact