Overslaan en naar de inhoud gaan
#ESG & Sustainability Consulting

Waarom ESG ook voor uw bedrijf van belang is…

woensdag 18/10/2023

We horen en lezen steeds vaker over ESG. Als bedrijf werk maken van een beleid rond Ecologie, Sociale impact en Goed bestuur zal almaar belangrijker worden. Vanaf 2024 moeten grote ondernemingen immers verplicht een rapport opstellen over hun duurzaamheidsacties en de bereikte resultaten. En vervolgens breidt jaar na jaar het aantal ondernemingen dat onder de verplichting valt, uit. Ook kmo’s zullen er dus onvermijdelijk mee worden geconfronteerd.

Zakendoen draait al lang niet meer enkel om de winst. Gedreven door regelgeving en door de verwachtingen van klanten, gaat steeds meer aandacht naar de rol die bedrijven spelen in de maatschappij en de impact die ze hebben. In het kader van de internationale klimaatakkoorden wordt van bedrijven bijvoorbeeld verwacht dat ze actie ondernemen om de klimaatverandering tegen te gaan. De Europese Green Deal speelt daarop in en heeft de ambitie om de EU een leidende rol te laten spelen in de transitie naar een duurzamere maatschappij met minder CO2-uitstoot en een meer circulaire economie.

Naast die duurzaamheidstransitie met focus op het milieu, werden onder impuls van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals geformuleerd. Deze 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gaan veel breder: naast de klimaatverandering willen ze o.a. wereldwijd armoede en honger bestrijden, zorgen voor beter en toegankelijk onderwijs, gendergelijkheid en proper water, maar ook over veilige en inclusieve steden uitbouwen en een duurzame en innovatieve economie waarborgen.

Missie en purpose worden belangrijker

Tegelijkertijd wordt de consument mondiger en kritischer. Een jonge generatie is opgestaan die verwacht dat beleidsmakers en bedrijven hun verantwoordelijkheid opnemen om van de wereld een duurzamere plek te maken. Wie nieuw talent wil aantrekken, doet dat niet louter meer met een goede jobinhoud en mooi salarispakket, maar evenzeer door zijn missie en ‘purpose’: hoe dragen wij als bedrijf bij tot een betere wereld?

Het drukt ons met de neus op de feiten, zeker in een periode waarin opeenvolgende crisissen hebben aangetoond dat een globaliserende economie niet langer heiligmakend is. Het is geen toeval dat reshoring (het terughalen van activiteiten uit het buitenland) en een korte keten-aanpak weer opgang maken in tijden van geopolitieke spanningen, grondstoffenschaarste en verstoorde supply chains. Duurzamer gaan ondernemen staat nu gelijk met risico’s beperken of vermijden.

Neem zelf het heft in handen

Zich bewust zijn van de problematieken is één zaak, een verantwoord ESG-beleid opzetten en actie ondernemen een ander paar mouwen. Maar het loont de moeite. Want wie gaat nadenken over zijn ecologische voetafdruk, over sociaal beleid en respectvol omgaan met mensen, en over een goed bestuur dat ethisch en verantwoord handelt, zal niet enkel de risico’s in kaart brengen maar ook de opportuniteiten zien. Op de lange termijn plukt een bedrijf daar zeker de vruchten van: door kostenreducties, een beter imago of het kunnen aantrekken van nieuwe klanten.

Wij pleiten er dus voor om als bedrijf het heft in handen te nemen: zet een ESG-strategie op papier, stel een actieplan op en creëer een cultuur van transparantie waarbij iedereen wordt aangezet om mee na te denken over de impact die je als bedrijf kan genereren. In de meeste bedrijven die we daarbij helpen, stellen we trouwens vast dat er al heel wat goede initiatieven aanwezig zijn, zoals een plan om bewuster om te gaan met energie, een beleid dat opleiding en persoonlijke ontwikkeling stimuleert of een transparante communicatie vanuit de directie naar de medewerkers… We hoeven zeker het warm water niet heruit te vinden.

Europese verplichting met gevolgen voor kmo’s

Zo’n proactieve aanpak heeft het voordeel dat u zelf kan afwegen wat het belangrijkste is en waar u eerst werk van wil maken. Het kan ook helpen om prioriteiten te kiezen bij nieuwe investeringen. Of u ontdekt kansen voor innovatie. En vooral: u bent voorbereid op wat komt. De komende jaren zullen steeds meer bedrijven immers verplicht moeten rapporteren over hun ESG-beleid en -resultaten.

De Europese Unie heeft daartoe twee richtlijnen uitgevaardigd rond Sustainability Reporting en Sustainability Due Diligence. Die regelgeving is in eerste instantie bedoeld voor beursgenoteerde en grote ondernemingen, met meer dan 250 medewerkers of meer dan 40 miljoen euro omzet. Maar omdat zij ook de impact van hun waardeketen in kaart gaan brengen (denk aan de scope 2 en scope 3 bij CO2-emissies), zullen vrij snel ook kmo’s die producten of diensten leveren aan die ondernemingen geconfronteerd worden met vragen over hun ESG-aanpak. Bovendien breidt de regelgeving jaar na jaar verder uit, zodat steeds meer kmo’s zullen moeten rapporteren.

Met dit alles in het vooruitzicht bent u maar beter voorbereid en heeft u reeds een strategie, een actieplan en een methodiek voor het rapporteren van resultaten klaarliggen. Het zal u straks veel stress en tijdsverlies besparen.

Wil u meer weten over een ESG-beleid en hoe Moore u daarbij kan helpen? Neem contact op.

Neem contact op met één van onze experten

Vanessa Daelman_Moore_0_Expert.png

Vanessa Daelman

Senior Principal ESG Business Consulting

Contact