Overslaan en naar de inhoud gaan

Antwoorden op de meest gestelde vragen over de impact op uw onderneming tijdens de tweede Coronagolf. 

Financiële maatregelen

Vlaanderen

Wat is de handelshuurlening?

Sinds begin juli kunnen ondernemingen, die door de Coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, beroep doen op de handelshuurlening. De Vlaamse Regering verlengt nu de indieningstermijn tot 1 maart 2021. 

 • Vlaamse overheid schiet 2 huurperiodes voor
 • Bemiddeling
 • Indieningstermijn 

Lees alles over de handelshuurlening

Wat is strategische transformatiesteun voor COVID-19?

De tijdelijke hogere Strategische Transformatiesteunmaatregel (STS) die bedrijven die COVID-19 gerelateerde medische producten of diensten ontwikkelen zoals geneesmiddelen of beschermende kledij  werd verlengd tot 1 mei 2021.

Ontdek meer over de Strategische Transformatiesteun COVID-19

Fiscaal

Inkomstenbelasting

Wat zegt nieuwe wet tijdelijke werkloosheid voor opvang van kinderen?

In het Belgisch Staatsblad werd een wet gepubliceerd waardoor de werknemers het recht hebben om van het werk afwezig te blijven indien het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het Coronavirus te beperken.

Lees hier het volledig artikel wet tijdelijke werkloosheid voor opvang van kinderen

Wat heeft de fiscus beslist over de verwerking van de onregelmatige bezoldiging van de bedrijfsleider?

De fiscus heeft in de lang verwachtte circulaire met betrekking tot de 80% regel en de bezoldiging van de bedrijfsleider in tijden van Corona haar standpunt duidelijk gemaakt.

Lees hier het volledig artikel over verwerking onregelmatige bezoldiging bedrijfsleider

Juridisch

Welke nieuwe verplichting op vlak van telewerk trad in werking sinds het Ministerieel Besluit van november 2020?

Het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 bevat op het vlak van telewerk een nieuwe verplichting die bij de eerste lockdown niet voorzien was: de werkgever moet aan de werknemers die niet kunnen telewerken een attest bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

 • Voor wie is dit attest verplicht?
 • Wat moet in het attest staan?
 • Welke sancties zijn mogelijk?

Meer weten, lees meer over het artikel Attest verplicht voor wie niet kan telewerken

Subsidies

Wat is het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme?

Een ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal beroep kunnen doen op het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme (NVB). Deze steun zal je kunnen aanvragen via de VLAIO-website. Een samenvatting van de Coronasteun uitgevaardigd door VLAIO:

 • Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme
 • Hoeveel bedraagt de steun?
 • Cafés en restaurants moeten omzetdaling niet aantonen
 • Wanneer aanvragen?

Meer weten, lees meer over Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme: steun en aanvraag?

Ontdek meer over de steun die het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme biedt en hoe u een aanvraag kan indienen. 

 • Steunbedrag
 • Steun voor twee periodes
 • Aanvraagtermijn 

Lees meer over Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (NVB)

Zelfstandigen

Extra steunmaatregelen voor zelfstandigen?

Een overzicht van extra steunmaatregelen voor zelfstandigen tijdens de tweede Coronagolf:

 • Bedrag overbruggingsrecht gedwongen sluiting verdubbeld
 • Heropstart overbruggingsrecht verlengd
 • VAPZ-premies blijven fiscaal aftrekbaar ondanks belastingsuitstel

Lees hier het volledige artikel met extra steunmaatregelen.

Welk overbruggingsrecht kunt u aanvragen voor januari 2021?

Om ondernemers nog verder te ondersteunen tijdens deze Coronacrisis heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarin een nieuw crisis-overbruggingsrecht wordt ingevoerd tot en met 31 maart 2021.

Lees hier het volledige artikel over het overbruggingsrecht dat u kan aanvragen voor januari 2021.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact